Leerlingen. Foto: iStock / monkeybusinessimages

Horst aan de Maas start aanbesteding leerlingenvervoer

De gemeente Horst aan de Maas heeft de aanbesteding van het leerlingenvervoer in de markt gezet. De looptijd is in eerste instantie slechts twee jaar, omdat het vervoer daarna mogelijk instroomt bij Omnibuzz. Maar aangezien dit nog niet zeker is, zijn er ook drie verlengingen van een jaar mogelijk.

De Limburgse gemeente telt zestien kernen en op het moment wonen daar zo’n 170 leerlingen die van en naar onderwijsinstellingen vervoerd worden. Op 18 mei moet er een voorlopige gunning zijn en op 8 juni een definitieve. De nieuwe opdracht, verdeeld in drie percelen, moet op 1 augustus van dit jaar van start gaan. Twee jaar later, op 31 juli 2022, lopen de overeenkomsten alweer af.

Want vanaf dan “kan het leerlingenvervoer, eventueel samen met het leerlingenvervoer in de regiogemeenten in Noord-Limburg, onderdeel gaan uitmaken van het Doelgroepenvervoer Limburg dat door de Gemeenschappelijke Regeling Omnibus wordt geregisseerd.” Maar dit betreft een gewenst vervolg dat nog niet in beton gegoten is. Indien het niet zo gaat, kan de looptijd met drie verlengingen worden uitgebreid naar maximaal vijf jaar.

Prijs en kwaliteit

Om de kwaliteit te waarborgen, vraag Horst aan de Maas van inschrijvers dat ze over TX-Keur beschikken. De uiteindelijke gunning wordt voor 60 procent door prijs bepaald en voor 40 procent op basis van risico’s en beheersing. Dan gaat het onder meer om begeleiding van chauffeurs, communicatie met ouders en de inzet van vaste chauffeurs. In de aanbestedingsleidraad staat verder dat er “gestreefd wordt naar de inzet van vervoer met een zo laag mogelijke belasting voor het milieu”, maar dit is niet vertaald in concrete eisen op het gebied van duurzaamheid.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.