Rolstoelbus. Foto: iStock / Jan Schneckenhaus

Geen voorbehoud meer bij protocol veilig leerlingenvervoer

Rolstoelbus. Foto: iStock / Jan Schneckenhaus (onbeperkt gebruik)

KNV, FNV en CNV houden niet langer een slag om de arm bij hun coronaprotocol voor veilig leerlingenvervoer. Eerder deze week was er nog een voorbehoud omdat bepaalde zekerheden vanuit het RIVM ontbraken. Nu die er zijn, “is de conclusie dat het protocol zoals het werd gepubliceerd, voldoet aan de kaders van het RIVM.”

Het voorbehoud heeft bij verschillende vervoerders en opdrachtgevers twijfels losgemaakt over de status van het protocol. Dat werd deze week uitgebreid met de voorschriften inzake het vervoer naar scholen in het voortgezet speciaal onderwijs, die op 2 juni weer open gaan. KNV, FNV, en CNV vermeldden daarbij dat het een protocol van de sector was, zonder officiële goedkeuring. Vooral de opmerking dat naleving van het protocol onder het ondernemersrisico valt, zorgde voor de nodige onrust en onzekerheid.

Later in de week publiceerde het RIVM zijn kader voor speciaal vervoer van jeugdigen. Op basis daarvan kan het eerdere voorbehoud overboord. “Het leerlingenvervoerprotocol past binnen de hygiënerichtlijnen die het RIVM maakte voor speciaal vervoer van jongeren in de middelbare schoolleeftijd.” In lijn met het kader van het RIVM gaat het protocol over onder meer handhygiëne, triage (vooraf inschatten of iemand bepaalde symptomen heeft), werken met vaste chauffeurs en groepen leerlingen en het gebruik van mondkapjes.

Mondkapjes

Omdat het vso-vervoer leerlingen ouder dan 12 jaar betreft, moet in tegenstelling tot bij het basisschoolvervoer wel 1,5 meter afstand worden gehouden. En dat zowel tussen leerlingen onderling als ten opzichte van de chauffeur. Lukt dat niet, dan schrijft het protocol voor dat alle inzittenden mondkapjes dragen: medische voor de chauffeurs en niet-medische voor de leerlingen. Het RIVM-kader noemt ook de mogelijkheid om op verkeersveilige wijze een fysieke afscheiding te plaatsen tussen leerlingen en chauffeurs. Maar als dat niet haalbaar is, dan schrijft ook het kader van het RIVM voor dat de chauffeur een chirurgisch mondkapje draagt.

De sociale partners in de taxisector werken nog aan een protocol voor het wmo-vervoer, dagbestedingsvervoer en Valys. Ook die vormen van vervoer zullen vanaf 2 juni weer meer op gang komen vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen. Het protocol wordt op korte termijn verwacht.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.