Rolstoelbus

Nieuwe aanbesteding regiotaxi Noord-Kennemerland

Bron: TaxiPro (VK)

Zeven Noord-Hollandse gemeenten beginnen nu al met het aanbestedingstraject voor het wmo-vervoer vanaf april 2021. Het gaat om een opdracht met een looptijd van twee jaar die daarna nog met twee keer een jaar kan worden verlengd.

De huidige overeenkomst voor het wmo-vervoer loopt op 31 maart 2021 af en de volgende dag moet een nieuw contract ingaan. Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest pakken die aanbesteding als Regio Alkmaar en omstreken samen op. Het vervoer wordt gereden onder de vlag van Regiotaxi Noord-Kennemerland.

Prijs-kwaliteit: 40/60

Omdat de zeven gemeenten er vroeg bij zijn, is er ook alle tijd om aan de inschrijvingen te werken. Deze hoeven pas op 1 september binnen te zijn, bijna drie maanden na de publicatie van het bestek. Nog eens bijna twee maanden later, op 26 oktober, moet de definitieve gunning een feit zijn – mits er geen juridische stappen tegen de uitkomst van de aanbesteding worden genomen. Gebeurt dat inderdaad niet, dan zitten er nog eens vijf maanden tussen de gunning en de start van de nieuwe contractperiode.

De inschrijvingen worden voor 40 procent beoordeeld op prijs en voor de overige 60 procent op kwaliteit. De verschillende inschrijfprijzen worden met elkaar vergeleken en op basis daarvan met rapportcijfers beoordeeld. Als een geboden tarief meer dan 20 procent afwijkt van het gemiddelde van alle anderen, dan wordt de partij in kwestie uitgesloten van de aanbesteding. “Opdrachtgever wenst geen inschrijver met een opportunistische inschrijving te contracteren”, zegt het bestek daarover. Vrij vertaald: wie denkt met een bijzonder scherp tarief de andere inschrijvers af te troeven, komt bedrogen uit.

Vier aspecten kwaliteit

De factor kwaliteit is in dit bestek verdeeld over vier punten, die allemaal voor 25 procent worden meegewogen. Optimalisatie, communicatie en klanttevredenheid vormen samen één van die vier aspecten, net als maatwerk en passend gebruik. Innovatie en duurzaamheid tellen eveneens ieder voor een kwart mee. Op elk thema kan een rapportcijfer van 6 tot en met 10 worden gescoord; alles wat onder die 6 valt, krijgt een onvoldoende van de opdrachtgever.

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.