Touringcars Van Driel

Busvervoer Almeerse leerlingen gegund aan Van Driel

Het vervoer per touringcar van zo’n 165 leerlingen uit Almere is definitief gegund aan Vervoersservice Van Driel. In de praktijk rijdt het bedrijf deze opdracht al langer, maar door bezwaren tegen de gunning is deze nu pas permanent.

Van Driel nam het stokje begin dit jaar al over omdat de toenmalige opdrachtnemer, de Zeeuwse TCR Group, failliet ging. Daarvoor werd eerst een kortlopende overeenkomst voor gesloten tot het einde van het vorige schooljaar. In de aanbesteding voor de jaren vanaf schooljaar 2020/2021 kwam Van Driel als winnaar uit de bus, maar daar werd op verschillende manieren bezwaar tegen gemaakt. Het bedrijf verzorgde de opdracht sinds de start van het huidige schooljaar al wel, maar na een spannende periode is de gunning nu pas definitief.

De uitvoering van het begeleid aangepast leerlingenvervoer van en naar scholen is toegekend voor een periode van vier jaar, waarvan er intussen nog ruim 3,5 over zijn. Daarna kan er nog tweemaal met een jaar worden verlengd. De opdracht betreft het besloten busvervoer van zo’n 165 leerlingen (peildatum 1 januari 2020). De klus is goed voor ongeveer 500.000 euro omzet per jaar en was blijkbaar gewild, want er schreven zeven partijen op in. Naast de uitvoering neemt Van Driel ook de regie op het vervoer voor zijn rekening.

Zelfstandig reizen

In het contract is onder meer afgesproken dat de situatie in het Almeerse begeleid aangepast leerlingenvervoer tenminste zo blijft als deze is, maar waar mogelijk wordt verbeterd. Zo is en wordt er werk van gemaakt om de leerlingen die dat kunnen de overstap te laten maken naar zelfstandig reizen. Dit beleid heeft de afgelopen jaren al geleid tot minder aanvragen voor het aangepaste vervoer, alsmede een kleiner aantal leerlingen dat er gebruik van maakt.

Binnen deze aanbesteding speelde de prijs waarvoor de inschrijvers het vervoer kunnen rijden een betrekkelijk kleine rol. Dit aspect werd voor 20 procent meegewogen, de overige 80 procent ging over de beloofde kwaliteit. Daarbij is onder meer gekeken naar de plannen op het gebied van omgang met de doelgroep, communicatie en omgang met de ouders en de gemeente en de duurzaamheid van de in te zetten voertuig. In Almere neemt Van Driel sinds 2016 ook het leerlingenvervoer per taxi voor zijn rekening, maar dat is niet gekoppeld aan het busvervoer in deze opdracht.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.