Leerlingen. Foto: iStock / monkeybusinessimages

Leerlingenvervoer Utrechtse gemeenten krijgt 7,4 van kinderen en ouders

Het leerlingenvervoer in de gemeente Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden en Oudewater in 2020 wordt door de gebruikers en hun ouders met een rapportcijfer 7,4 beoordeeld. Dat is net iets beter dan de 7,3 die in 2019 werd toegekend. Men is met name goed te spreken over de chauffeurs en voertuigen.

De Utrechtse gemeenten laten jaarlijks de tevredenheid over het leerlingenvervoer, dat wordt gereden door Willemsen-de Koning en Van Driel, onderzoeken door Zorgfocuz. Daarbij is gekeken naar vijf thema’s. Het contact met de gemeenten – iets dat twee derde van de ondervraagden in het afgelopen jaar had – krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 7,6. Met de vervoerscentrale had 85 procent in de loop van het jaar eens of meerdere keren contact. De gemiddelde beoordeling van dit contact is met een 6,7 gelijk aan 2019, al is men wel positiever over het digitale portaal van de vervoerder.

In overleg opgelost

Bij het indienen en afhandelen van klachten geldt dat er door de deelnemers aan het onderzoek minder klachten zijn ingediend dan vorig jaar. Toen deed 44 procent van de respondenten dat, dit keer 36 procent. Tegelijk was nu een derde tevreden over de afhandeling ervan, tegen de helft vorig jaar. “De meest genoemde reden om geen klacht in te dienen is net als vorig jaar dat ouders het in overleg met de gemeente hebben op kunnen lossen.”

De beoordeling van de chauffeurs en voertuigen door de ouders met een 8,0 is net iets beter dan vorig jaar. Het contact met de chauffeur wordt door driekwart als prettig ervaren en het comfort tijdens de reis door 83 procent. Ten opzichte van de vorige meting zijn de ouders ook ruimschoots meer tevreden over het op tijd opgehaald (81 procent), het thuisgebracht worden (76 procent) en de reistijd (54 procent). Ook vindt 90 procent de regels en afspraken omtrent het vervoer duidelijk en hebben maar weinig ouders (12 procent) behoefte aan meer informatie. In het algemeen beoordelen ouders het leerlingenvervoer met een 7,4; een lichte verbetering ten opzichte de 7,3 van vorig jaar.

Gezelligheid en vaste chauffeurs

En wat vinden de kinderen in Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden en Oudwater van hun leerlingenvervoer? “Tweederde van de kinderen geeft aan dat zij tevreden of zeer tevreden zijn over het leerlingenvervoer. Wat ze goed vinden aan het vervoer zijn hun (vaak vaste) chauffeurs en de gezelligheid. Ze voelen zich ook veilig in de taxi en zijn blij dat ze snel op school zijn. Als verbeterpunten noemen ze luxere busjes met bijvoorbeeld wifi en het vervoerd worden in kleinere groepjes.”

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

1 reactie op “Leerlingenvervoer Utrechtse gemeenten krijgt 7,4 van kinderen en ouders”

Richard|21.11.20|14:16

Busjes met WIFI en in kleinere groepjes vervoerd worden….wat denken die kinderen….Wees blij dat je op een veilige en verantwoorde manier vervoerd wordt op kosten van de gemeente. Hier in Nederland hebben we het op dat gebied het beste voor elkaar denk ik zo!