Rolstoelbus

Vanaf 2022 mogelijk keuzevrijheid wmo-passagiers in Noordwest Friesland

Foto: iStock / Martinbowra (onbeperkt gebruik)

Zelf kiezen op welk taxibedrijf je een beroep doet: vanaf begin volgend jaar zal dit mogelijk de realiteit zijn in de Friese gemeenten Harlingen en Waadhoeke. Wmo-vervoerders, die zich in zwaar weer bevinden door dalende passagiersaantallen, krijgen zo volgens de gemeenten meer kans om vervoer gegund te krijgen. 

Het bieden van keuzevrijheid aan gebruikers van wmo-voorzieningen komt in Friesland steeds vaker voor. Zo werd dit zogenoemde Zeeuwse model ook al toegepast voor het doelgroepenvervoer in Heerenveen, waar het een succes bleek onder zowel vervoerders als de gebruikers.  

Binnen het model kunnen alle vervoerders die voldoen aan de gestelde eisen van de aanbesteding, zich inschrijven. Doordat er wordt vastgehouden aan een vastgesteld, kostendekkend tarief is er geen ruimte voor ongezonde concurrentie op prijs.

Het feit dat mensen de vrijheid hebben om zelf hun vervoerder te kiezen, biedt daarbij een extra motivatie voor de vervoerder om kwaliteit te leveren. Gebruikers kunnen namelijk per jaar, of tussentijds bij zware klachten, wisselen van vervoerder. In Heerenveen bleken de gebruikers voornamelijk trouw te blijven aan hun vervoerders, ondanks de mogelijkheid om jaarlijks over te stappen. 

Kennis en ervaring van belanghebbenden

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil een overeenkomst tot stand brengen met de twee Friese gemeenten, om het vervoer per 1 januari 2022 mogelijk te maken. Om er voor te zorgen dat de voorziening op een verantwoorde wijze in de markt wordt gezet, wil de organisatie een marktconsultatie doen met alle geïnteresseerde partijen. Zo wil het kennis en ervaring van belanghebbende partijen verzamelen, die ze kunnen gebruiken bij het doorlopen van een inkoop- of aanbestedingstraject. 

De kennis zal worden verkregen door de geïnteresseerden een schriftelijke reactie te laten geven op vier vragen. Een voorbeeld hiervan is de vraag met welke tariefstelling de vervoerder rendabel kan rijden. Het kan zich hierbij baseren op op een bijgevoegde tabel met verschillende tarieven.

Kans voor lokale vervoerders

Naar aanleiding van de antwoorden van de partijen hoopt de Dienst de aanbesteding zo in te kunnen richten en uit te kunnen voeren dat er voor marktpartijen realistische mogelijkheden zijn om zich op de aanbesteding in te schrijven. Het Zeeuwse model is er namelijk ook voor bedoeld dat lokale en vaak kleinere vervoerders de kans krijgen om aan te haken, zeker nu ze het in tijden van COVID-19 extra zwaar hebben. 

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “Vanaf 2022 mogelijk keuzevrijheid wmo-passagiers in Noordwest Friesland”

Rex Urban|08.03.21|13:24

Goed bericht voor ook “kleine “ bedrijven of eigen rijders.
Wat te doen staat is investeren in betaalbare automatisering t.b.v. hun voertuigen en administratie.
Deze automatisering is wereldwijd zeer voordelig voor het uitkiezen.
Daarnaast moet gewerkt worden aan het vrijgeven van al het vergunningsplichtig Taxi vervoer in heel ons land om een goede combinatie graad mogelijk te maken en nog veel meer.
Om dit voor 2022 voor elkaar te krijgen is een hele klus maar niet onmogelijk.