Taxiwerq, leerlingenvervoer

Rucphen zet leerlingenvervoer in de markt 

Foto aangeleverd door Taxiwerq

Het leerlingenvervoer in de Brabantse gemeente Rucphen wordt met ingang van het nieuwe schooljaar opnieuw aanbesteed voor zeker drie jaar. De opdracht is opgedeeld in dertien percelen, die aan verschillende vervoerders gegund kunnen worden. Omdat de kwaliteitseisen voor inschrijvers volgens de gemeente al hoog zijn, wordt er alleen op prijs beoordeeld. 

De opdracht betreft het vervoer van leerlingen naar het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs. Op peildatum 15 december 2020 kwamen hier 110 leerlingen voor in aanmerking. Op deze datum zaten hier geen rolstoelgebruikers bij, maar dit zou gedurende de looptijd van het contract nog kunnen veranderen.

Door de opdracht op te delen in percelen wordt beoogd de toegang voor het midden- en kleinbedrijf te vergroten, omdat zij zo ook de kans krijgen om vervoer gegund te krijgen. Percelen mogen namelijk niet met elkaar gecombineerd worden. De verdeling van de percelen is gemaakt op basis van de geografische ligging van de scholen. De vervoerders dienen rekening te houden met de kans dat een perceel met de ingang van een nieuw schooljaar geen kinderen heeft om te vervoeren. Dit verschilt namelijk per jaar.

Strengere inschrijvingseisen

Omdat het vervoer betreft van kinderen die veelal uit een kwetsbare groep komen, dient het met extra zorg te worden uitgevoerd. Om een inschrijving te kunnen doen moeten vervoerders daarom naast extra chauffeurs- en vervoerseisen ook voldoen aan verschillende eisen wat betreft omgang met – eventueel kwetsbare – leerlingen en hun ouders. Ook moet er voldaan worden aan de gestelde voertuigeisen, criteria aan informatie en communicatie en de behandeling van klachten en meldingen en eisen qua tijdigheid van het vervoer. 

Inschrijvers die hieraan voldoen, komen voor gunning in aanmerking. Deze inschrijvingen worden dus enkel op prijs beoordeeld. Hierbij dienen de totale kosten per rit per dag aangegeven te worden. Dit wordt vermenigvuldigd met 200, omdat dit het aantal inzetdagen per schooljaar betreft. De inschrijver met de laagste prijs op een perceel, zal deze gegund krijgen. 

Maximaal zes jaar

De initiële looptijd is dus drie jaar, maar de gemeente kan nog drie keer besluiten daar een jaar aan vast te plakken. Op 8 april moeten de inschrijvingen ingediend zijn en na een periode van beoordeling volgt dan op 12 april de gunningsbeslissing. Na het bezwaartermijn moet de gunning op 3 mei definitief worden. De opdracht zal dan uiteindelijk van start gaan aan het begin van het nieuwe schooljaar op 6 september.

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.