Van Driel-bussen

Leerlingenvervoer Alphen-Chaam en Baarle-Nassau naar Van Driel 

Van Driel uit Oss mag de komende drie tot zes jaar het leerlingenvervoer in de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau verzorgen. Het contract met de Noord-Brabantse gemeenten zal op 1 augustus 2021 ingaan. 

De opdracht betreft het vervoeren van leerlingen uit de twee gemeenten naar een speciale school voor basis- of voortgezet onderwijs. Op peildatum 24 augustus 2020 maakten hier zo’n 53 leerlingen uit Alphen-Chaam en 24 leerlingen uit Baarle-Nassau gebruik van. De overeenkomst heeft een looptijd van maximaal zes jaar. Daarvan zijn er drie vast, waarna het contract nog drie keer met een jaar kan worden verlengd. 

Kwaliteit als aftrekpost

Inschrijvingen werden op zowel prijs als kwaliteit beoordeeld. De kwaliteit werd hierbij op vier punten beoordeeld. Zo moest uit een kansendossier blijken hoe de inschrijver – bovenop de verplichtingen – wilde bijdragen aan kwalitatief goed vervoer met tevreden klanten. Daarnaast moest er in een risicodossier aangeven worden hoe de risico’s bij het leerlingenvervoer geminimaliseerd zouden worden. Ten derde moest duidelijk worden gemaakt hoe het vervoer efficiënt zou worden gepland, en tot slot moesten er wat betreft duurzaamheid aan worden gegeven welke vervoersmiddelen er voor de opdracht gebruikt zouden worden.

Bij elk kwaliteitscriterium konden inschrijvers een maximumbedrag aan aftrek van het aangegeven inschrijfbedrag ontvangen. Het totale bedrag aan kwaliteitsaftrek kon hierbij tot 118.000 euro oplopen. Het bedrag werd berekend door aan elk kwaliteitsaspect een waardering te geven uitgedrukt in een percentage van het maximumbedrag. De totaal behaalde meerwaarde werd vervolgens als korting van de aangegeven inschrijfsom afgetrokken.

Verduurzaming van het wagenpark

Van de vijf inschrijvingen kwam Van Driel uiteindelijk met de beste prijs-kwaliteitsverhouding als beste uit de bus. Het vervoersbedrijf is momenteel bezig met het verduurzamen van het wagenpark voor deze opdracht. Ongeveer een derde van de voertuigen zal elektrisch worden. 

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.