Willemsen de Koning

Vraagafhankelijk vervoer Midden-Holland voorlopig naar Willemsen- de Koning

Willemsen de Koning. Foto: TaxiPro (Vincent Krabbendam)

Het collectief vraagafhankelijk vervoer in de regio Midden-Holland is voorlopig gegund aan Willemsen- de Koning. Bij een definitieve gunning zal het bedrijf het vervoer vanaf 1 augustus drie tot zeven jaar gaan verzorgen.

De opdracht betreft het vraagafhankelijk taxivervoer zonder overstap, van deur-tot-deur, deur-tot-halte en halte-tot-deur. Het gaat hierbij ook om rolstoelgebonden en individueel vervoer naar onder andere dagbestedingen. Dit vervoer is gezamenlijk met het leerlingen- en jeugdhulpvervoer in de regio aanbesteed. Eind deze maand wordt de definitieve gunning verwacht. 

Vaste prijs en reeks kwaliteitseisen

De inschrijvingen zijn beoordeeld op basis van prijs en kwaliteit. Voor prijs is een vast tarief aangehouden en dit werd gewaardeerd met honderd punten. Met kwaliteit konden er daarentegen 7.000 punten verkregen worden. Hieronder viel de beschrijving van de implementatie, het uitvoeringsplan, de kwaliteit van de uitvoering, het communicatieplan richting cliënten en de opdrachtgever, het klanttevredenheidssysteem waarmee gewerkt zal worden, de klachtenprocedure, duurzaamheid en beoogde verlaging van de reserveringstijd. 

Zo duurzaam mogelijk

De opdrachtnemer dient een zo duurzaam mogelijk wagenpark in te zetten voor het vervoer. Om noodzakelijke investeringen rendabel te maken en voor de continuïteit van de opdrachtnemer stelt de opdrachtgever dat de looptijd na drie vaste jaren nog tweemaal met twee jaar kan worden verlengd. 

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.