Den Haag. Foto: iStock / GAPS

Gemeente Den Haag zet al het doelgroepenvervoer gezamenlijk in de markt

Den Haag. Foto: iStock / GAPS (onbeperkt gebruik)

De gemeente Den Haag zet met één aanbesteding al het doelgroepenvervoer in de markt. De winnende partij zal vanaf 1 augustus 2022 voor zeker zes jaar verantwoordelijk zijn voor de verschillende vervoersvormen. 

De opdracht omvat het vraagafhakelijk wmo-vervoer, het routegebonden wmo-dagbestedingsvervoer, het leerlingen- en jeugdwetvervoer en het werknemersvervoer voor Den Haag Werkt. De gemeente had al langer de wens om het doelgroepenvervoer te harmoniseren om het efficiënter, slimmer en gebruiksvriendelijker te maken.

In totaal gaat het om ongeveer 17.000 reizigers, waarvan circa 15.500 gebruikers zijn van het vraagafhankelijk wmo-vervoer. Verder maken ongeveer 195 mensen gebruik van het wmo-dagbestedingsvervoer, ongeveer 985 kinderen van het leerlingenvervoer en 290 van het jeugdwetvervoer. Van het werknemersvervoer van Den Haag Werkt maken zo’n zeventig medewerkers gebruik, die praktisch allemaal in Den Haag wonen.

De dienstverlening bestaat uit zowel de centrale regie als de uitvoering van het vervoer. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de Economisch meest voordelige Inschrijving, vastgesteld op beste prijs-kwaliteitverhouding. Met zowel prijs als kwaliteit kunnen vijftig punten worden verdiend.

Al het vervoer zero-emissie

Kwaliteit is onderverdeeld in drie subcriteria. Het gaat hierbij allereerst om het plan van aanpak voor de uitvoer van de opdracht, dat voor dertig punten meeweegt. Ook moet er een plan van aanpak worden aangeleverd waarin per doelgroep het verloop van de communicatie met de reiziger of de verantwoordelijke wordt omschreven. Hier kunnen twaalf punten me worden verdiend.

De overige acht punten kunnen verdiend worden op duurzaamheid. In navolging op het Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer wordt gesteld dat bij aanvang van de overeenkomst, met uitzondering van eventueel in te zetten rolstoelbussen, al het vervoer zero-emissie moet zijn. Uiterlijk 1 januari 2024 moet ook het rolstoelvervoer uitstootvrij zijn.

Zes tot acht jaar

Inschrijvingen kunnen ingediend worden tot 25 oktober 2021 voor 17.00 uur. De gunningsbeslissing zal op 1 december dit jaar worden genomen, waarna de overeenkomst vanaf 1 augustus 2022 in werking zal gaan tot in ieder geval 21 juli 2028. Hierna kan het contract nog met twee jaar worden verlengd.

Lees ook:

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.