Trevvel Uit & Thuis

Aanbesteding Fries wmo-vervoer opnieuw opgeschort vanwege corona

Foto: rechtenvrije stockfoto aangeleverd door Trevvel

Het wmo-vervoer in de Friese gemeenten Harlingen, Vlieland en Waadhoeke zou per 1 januari 2022 in handen komen van meerdere vervoerders. Wmo’ers zouden hierbij volgens het Zeeuwse model zelf mogen kiezen op welk taxibedrijf ze een beroep doen. Vanwege de coronacrisis en de aanbesteding van het leerlingenvervoer in 2022, is deze aanbesteding nu echter opnieuw opgeschort. 

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid had al op 7 mei 2020 het collectief wmo-vervoer in de markt gezet. Vanwege de coronacrisis is er toen echter in juni besloten om de aanbesteding uit te stellen en de bestaande overeenkomst met een jaar te verlengen tot uiterlijk 31 december 2021.

Met deze einddatum in zicht, werd er in februari een schriftelijke marktconsultatie gedaan met marktpartijen om te bekijken hoe het vervoer op een verantwoorde wijze in de markt kon worden gezet. Hieruit bleek dat het voor vervoerders vanwege de coronacrisis lastig is om een reëel tarief vast te stellen. Dit komt doordat het gebruik van het vervoer nog niet op het niveau van voor de crisis ligt en het is onduidelijk of en wanneer dit wel weer zo is.

Onzekerheid over het volume en mogelijkheid om te combineren

Ook zijn er vragen gesteld en onzekerheden geuit over het vervoersvolume en de mogelijkheid om ritten te combineren als er daadwerkelijk gewerkt zou worden volgens het Zeeuwse model. Deze reacties zijn met de gemeenten besproken. Gezamenlijk hebben zij toen geconstateerd dat er nog geen aanbestedingsproces voor het wmo-vervoer kan plaatsvinden.

Bij de keuze om het aanbestedingsproces opnieuw uit te stellen heeft ook het feit dat er voor 1 augustus 2022 een aanbesteding van het leerlingenvervoer moet plaatsvinden voor de gemeenten Harlingen en Waadhoeke een rol gespeeld. Er is inmiddels een overbruggingsovereenkomst afgesloten met de huidige vervoerder. Deze zal lopen tot maximaal drie maanden na de datum van definitieve gunning van de nieuwe aanbesteding.

Onderzoek tijdens overbruggingsperiode

Tijdens de overbruggingsperiode zal onderzoek worden gedaan naar de scenario’s op basis waarvan een reële aanbesteding kan plaatsvinden, waarbij rekening wordt gehouden met de coronacrisis. Ook wordt onderzocht wat een reëel tarief kan zijn voor de opdracht en of er een mogelijkheid is om de aanbestedingen van het leerlingenvervoer en het wmo-vervoer te combineren.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “Aanbesteding Fries wmo-vervoer opnieuw opgeschort vanwege corona”

Bernd Visser|23.10.21|13:42

Wat wordt bedoeld met het Zeeuwse model? Want zoals de omschrijving is wordt het niet in Zeeland gereden.

Aanbesteding Fries wmo-vervoer opnieuw opgeschort vanwege corona | TaxiPro
Trevvel Uit & Thuis

Aanbesteding Fries wmo-vervoer opnieuw opgeschort vanwege corona

Foto: rechtenvrije stockfoto aangeleverd door Trevvel

Het wmo-vervoer in de Friese gemeenten Harlingen, Vlieland en Waadhoeke zou per 1 januari 2022 in handen komen van meerdere vervoerders. Wmo’ers zouden hierbij volgens het Zeeuwse model zelf mogen kiezen op welk taxibedrijf ze een beroep doen. Vanwege de coronacrisis en de aanbesteding van het leerlingenvervoer in 2022, is deze aanbesteding nu echter opnieuw opgeschort. 

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid had al op 7 mei 2020 het collectief wmo-vervoer in de markt gezet. Vanwege de coronacrisis is er toen echter in juni besloten om de aanbesteding uit te stellen en de bestaande overeenkomst met een jaar te verlengen tot uiterlijk 31 december 2021.

Met deze einddatum in zicht, werd er in februari een schriftelijke marktconsultatie gedaan met marktpartijen om te bekijken hoe het vervoer op een verantwoorde wijze in de markt kon worden gezet. Hieruit bleek dat het voor vervoerders vanwege de coronacrisis lastig is om een reëel tarief vast te stellen. Dit komt doordat het gebruik van het vervoer nog niet op het niveau van voor de crisis ligt en het is onduidelijk of en wanneer dit wel weer zo is.

Onzekerheid over het volume en mogelijkheid om te combineren

Ook zijn er vragen gesteld en onzekerheden geuit over het vervoersvolume en de mogelijkheid om ritten te combineren als er daadwerkelijk gewerkt zou worden volgens het Zeeuwse model. Deze reacties zijn met de gemeenten besproken. Gezamenlijk hebben zij toen geconstateerd dat er nog geen aanbestedingsproces voor het wmo-vervoer kan plaatsvinden.

Bij de keuze om het aanbestedingsproces opnieuw uit te stellen heeft ook het feit dat er voor 1 augustus 2022 een aanbesteding van het leerlingenvervoer moet plaatsvinden voor de gemeenten Harlingen en Waadhoeke een rol gespeeld. Er is inmiddels een overbruggingsovereenkomst afgesloten met de huidige vervoerder. Deze zal lopen tot maximaal drie maanden na de datum van definitieve gunning van de nieuwe aanbesteding.

Onderzoek tijdens overbruggingsperiode

Tijdens de overbruggingsperiode zal onderzoek worden gedaan naar de scenario’s op basis waarvan een reële aanbesteding kan plaatsvinden, waarbij rekening wordt gehouden met de coronacrisis. Ook wordt onderzocht wat een reëel tarief kan zijn voor de opdracht en of er een mogelijkheid is om de aanbestedingen van het leerlingenvervoer en het wmo-vervoer te combineren.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “Aanbesteding Fries wmo-vervoer opnieuw opgeschort vanwege corona”

Bernd Visser|23.10.21|13:42

Wat wordt bedoeld met het Zeeuwse model? Want zoals de omschrijving is wordt het niet in Zeeland gereden.