Taxibusje Van Driel
Rechtspraak

Rechter oordeelt: leerlingenvervoer gemeente Leudal blijft bij Van Driel

Foto: aangeleverd door Maurits van Driel

Van Driel Groep blijft de komende jaren het leerlingenvervoer verzorgen in de gemeente Leudal. Vervoersbedrijf De Leeuw uit Ospel eiste via een rechtszaak dat de aanbesteding opnieuw zou plaatsvinden, omdat de ingezette chauffeurs niet aan de gestelde eisen zouden kunnen voldoen. Het bedrijf werd echter in het ongelijk gesteld.

Van Driel is sinds 1 augustus 2020 verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer in de gemeente en zal dit tot zeker  2025 zijn. De Leeuw eiste echter dat deze overeenkomst werd ontbonden en dat er een nieuwe aanbesteding voor het leerlingenvervoer zou plaatsvinden vanwege onrechtmatig handelen. Bij de aanbesteding werd als eis gesteld dat de in te zetten chauffeurs bij aanvang van de opdracht in het bezit zijn van de diploma’s sociale vaardigheden taxichauffeur en Taxi Doelgroepenvervoer van het CBR.

Vanwege de coronacrisis werden de examens en cursussen van het CBR echter opgeschort. Om te beginnen ging dit om een periode van een aantal weken, tot 31 maart. Het werd toen echter al als aannemelijk gezien dat deze termijn verlengd zou worden. De gemeente werd bij de eerste Nota van Inlichtingen dan ook gevraagd om deze eis te schrappen, maar dit verzoek werd afgewezen.

Diploma’s binnen zes maanden

Een andere potentiële inschrijver stelde de vraag of chauffeurs de diploma’s ook binnen zes maanden na indiensttreding mogen behalen, vanwege de grote achterstand in examens bij het CBR. De gemeente Leudal ging hier wel mee akkoord. “Opdrachtgever is vanwege de achterstand en de huidige onzekerheid akkoord dat de chauffeurs beide diploma’s binnen zes maanden na indiensttreding hebben behaald”, was het antwoord.

De Leeuw had begrepen dat dit eventuele uitstel enkel gold voor nieuwe chauffeurs. Omdat het bedrijf niet in de positie was om nieuwe chauffeurs aan te trekken, besloten zij niet in te schrijven. De opdracht is toen gegund aan Van Driel. Dit riep echter de vraag op bij De Leeuw hoe dit bedrijf wel aan de chauffeurseis heeft kunnen voldoen, gezien het feit dat het CBR al geruime tijd geen examens had afgenomen en het niet voorzienbaar was dat dit op korte termijn wel kon. De Leeuw concludeerde dat er sprake is geweest van een ongeoorloofde wijziging van de aanbesteding.

Onjuist standpunt

De rechtbank heeft geoordeeld dat De Leeuw op onjuiste gronden redeneert dat de gemeente onrechtmatig zou hebben gehandeld in de aanbesteding. Het bedrijf heeft zich namelijk gebaseerd op de stelling dat het uitstel van zes maanden voor het behalen van de diploma’s alleen zou gelden voor nieuwe, bij de inschrijver in dienst te treden chauffeurs, en niet voor chauffeurs die al bij het bedrijf in dienst waren. Dit standpunt is echter onjuist en blijkt volgens de rechter niet uit de eisen en de vragen en antwoorden in de Nota van Inlichtingen.

De rechter stelt dat als er vóór inschrijving twijfels waren geweest bij De Leeuw over of het uitstel ook gold voor chauffeurs die al bij haar in dienst waren, er hierover een vraag gesteld had kunnen en moeten worden aan de gemeente. Dit is echter niet gedaan. De eisen van de Leeuw zijn dan ook afgewezen. Het bedrijf heeft ook geen recht op de geëiste schadevergoeding van 25.000 euro. Wel moet het bedrijf de proceskosten betalen.

Lees ook:

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.