Elektrisch laden. Foto: ProMedia (VK)

Verduurzaming doelgroepenvervoer blijft achter

Elektrisch laden. Foto ter illustratie. Foto: ProMedia (VK)

Nog niet van alle afspraken uit het Klimaatakkoord op het gebied van mobiliteit liggen op schema. Zo bleef het doelgroepenvervoer achter. Dat blijkt uit de nieuwste SUM-rapportage 2022 (Stand van zaken Uitvoering van het Klimaatbeleid Mobiliteit).

Dat het verduurzamen van het doelgroepenvervoer vertraging opliep heeft onder meer te maken met een gebrek aan ambtelijke capaciteit bij het Rijk, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer. Pas dit jaar is er extra capaciteit beschikbaar en wordt ingezet op versnelling.

Kennisnetwerk gemeenten

Uit de SUM-rapportage blijkt dat er nu 139 partijen zijn die deelnemen aan het bestuursakkoord zero-emissie doelgroepenvervoer (BAZEB). In die overeenkomst hebben de ondertekenende partijen afgesproken dat het doelgroepenvervoer waarvoor ze verantwoordelijk zijn uiterlijk vanaf 1 januari 2025 emissievrij is. Er is inmiddels ook een zogeheten Buyers Group Doelgoepenvervoer gestart, een netwerk waarin gemeenten kennis delen en gezamenlijke inkoopstrategieën ontwikkelen.

Dit jaar worden de uitkomsten van verschillende studies verwacht. Het gaat om onderzoek naar het voertuigenaanbod voor zero-emissie doelgroepenvervoer, onderzoek naar de werking van de MIA/Vamil-regeling voor het doelgroepenvervoer en de nulmeting voor de verdere verduurzaming van het doelgroepenvervoer. Ook wordt er dit jaar een Platform Opdrachtgevers Doelgroepenvervoer opgericht met daaronder de werkgroep BAZED die de voortgang van de realisatie van de doelen van het bestuursakkoord volgt en kennis over zero emissie aanbesteding van doelgroepenvervoer ontwikkelt en deelt.

Groei elektrische auto’s sneller dan gedacht

Hoewel de verduurzaming van het doelgroepenvervoer nog op stoom moet komen, gaat het op andere vervoersterreinen beter. Staatssecretaris Heijnen noemt het positief dat de groei van het aantal elektrische personenauto’s sneller verloopt dan de verwachting was in het Klimaatakkoord. Het aandeel van particuliere registraties van nieuwe elektrische personenauto’s was 21 procent in 2021. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van de periode tussen 2015 en 2019. Die snelle groei is mede te danken aan verhoging van de beschikbare subsidie voor de aanschaf.

De subsidie voor de aanschaf van nieuwe- en gebruikte elektrische personenauto’s stopt in 2024 en de huidige fiscale stimuleringen, zoals de korting op de motorrijtuigenbelasting voor elektrische voertuigen, eindigen na 2025.  Heijnen verwacht dat ook daarna nog stimuleringsmaatregelen nodig zullen blijven. Er loopt nu nog een evaluatie naar het effect van de maatregelen in samenwerking met het ministerie van Financiën. Uiterlijk begin volgend jaar zal Heijnen de Kamer daarover informeren. Ook zal ze dan laten weten of doorgaan met stimuleringsmaatregelen erin zit en zo ja in welke vorm.

Waterstof

Een andere positieve ontwikkeling is dat de inzet van hernieuwbare brandstoffen op koers ligt. Waterstof verkeert nog in de opstartfase, constateert Heijnen. “De opschaling en ontwikkeling van een evenwichtig netwerk van tankstations in combinatie met (zware) voertuigen blijft beperkt. De toepassing van (groene) waterstof gaat van de experimentele fase naar opschaling.”

Lees ook

Emissievrij doelgroepenvervoer vraagt nog de nodige uitdagingen

Auteur: Yvonne Ton

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.