Shutterstock - Kerktoren
Amendement

Pro Krimpenerwaard: gemeenschap mag niet opdraaien voor kosten ‘geloofsvervoer’

Kerktoren. Foto ter illustratie. Foto: Shutterstock/Steven Kyle Adair

Pro Krimpenerwaard heeft dinsdag tijdens de raadsvergadering een voorstel ingediend, om de verordening leerlingenvervoer aan te passen. De lokale partij vindt het ongepast dat de gemeenschap het leerlingenvervoer moet betalen, als een ouder vindt dat er in de gemeente geen goede school is die aansluit bij de strenge geloofsopvatting. 

In de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Krimpenerwaard 2023 komt de keuze voor een school naar eigen godsdienstovertuiging in aanmerking voor vergoeding van de reiskosten. Volgens het Krimpenerwaardse college is dit conform de wet, waar niet van afgeweken mag worden.

Pro Krimpenerwaard-fractievoorzitter Ad Struijs is het daar niet mee eens en wil dit veranderen. “In de gemeente zijn diverse bijzondere scholen aanwezig, maar blijkbaar beantwoorden die niet aan de wens van een groep inwoners”, zegt hij daarover. “Niet streng genoeg? Dat kan, maar dan moeten zij, naar onze opvatting, zelf de reiskosten betalen. Wees daar dan ook principieel in en schuif het niet af op de gemeenschap.”

Bezuinigen

Struijs diende daarom dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering een amendement hierover in. Als het college van burgemeester en wethouders de bekostiging van dit “geloofsvervoer” schrapt, bespaart dat de gemeente zo’n 250.000 euro. Iets wat volgens Struijs, gezien de financiële situatie van de gemeente, noodzakelijk is.

“Het negatieve saldo zal in 2024 verder groeien. Krimpenerwaard heeft al eerder gewaarschuwd voor de rampzalige financiële positie van de gemeente. Verwezen wordt dan naar de jaarlijkse begrotingsvergaderingen. Ons voorstel om het leerlingenvervoer alleen te bestemmen voor kinderen met een beperking, lijkt ons meer op z’n plaats. Dan kan op deze kosten fors worden bespaard. Gezien de financiële positie van de gemeente is deze bezuiniging ook hard nodig”, aldus Struijs.

VNG

Ondanks steun van de lokale VVD-fractie in Krimpenerwaard, heeft het amendement van Pro Krimpenerwaard geen meerderheid gehaald. Van de in totaal 31 stemmen, waren er slechts zeven vóór en 24 tegen het voorstel. De kous is daarmee echter nog niet af. “Wij willen hier een signaal mee afgeven en hopen dat dit door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten red.) wordt opgepakt”, zo besluit de lokale partij.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Olivier Smits

Olivier Smits is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Pro Krimpenerwaard: gemeenschap mag niet opdraaien voor kosten ‘geloofsvervoer’ | TaxiPro
Shutterstock - Kerktoren
Amendement

Pro Krimpenerwaard: gemeenschap mag niet opdraaien voor kosten ‘geloofsvervoer’

Kerktoren. Foto ter illustratie. Foto: Shutterstock/Steven Kyle Adair

Pro Krimpenerwaard heeft dinsdag tijdens de raadsvergadering een voorstel ingediend, om de verordening leerlingenvervoer aan te passen. De lokale partij vindt het ongepast dat de gemeenschap het leerlingenvervoer moet betalen, als een ouder vindt dat er in de gemeente geen goede school is die aansluit bij de strenge geloofsopvatting. 

In de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Krimpenerwaard 2023 komt de keuze voor een school naar eigen godsdienstovertuiging in aanmerking voor vergoeding van de reiskosten. Volgens het Krimpenerwaardse college is dit conform de wet, waar niet van afgeweken mag worden.

Pro Krimpenerwaard-fractievoorzitter Ad Struijs is het daar niet mee eens en wil dit veranderen. “In de gemeente zijn diverse bijzondere scholen aanwezig, maar blijkbaar beantwoorden die niet aan de wens van een groep inwoners”, zegt hij daarover. “Niet streng genoeg? Dat kan, maar dan moeten zij, naar onze opvatting, zelf de reiskosten betalen. Wees daar dan ook principieel in en schuif het niet af op de gemeenschap.”

Bezuinigen

Struijs diende daarom dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering een amendement hierover in. Als het college van burgemeester en wethouders de bekostiging van dit “geloofsvervoer” schrapt, bespaart dat de gemeente zo’n 250.000 euro. Iets wat volgens Struijs, gezien de financiële situatie van de gemeente, noodzakelijk is.

“Het negatieve saldo zal in 2024 verder groeien. Krimpenerwaard heeft al eerder gewaarschuwd voor de rampzalige financiële positie van de gemeente. Verwezen wordt dan naar de jaarlijkse begrotingsvergaderingen. Ons voorstel om het leerlingenvervoer alleen te bestemmen voor kinderen met een beperking, lijkt ons meer op z’n plaats. Dan kan op deze kosten fors worden bespaard. Gezien de financiële positie van de gemeente is deze bezuiniging ook hard nodig”, aldus Struijs.

VNG

Ondanks steun van de lokale VVD-fractie in Krimpenerwaard, heeft het amendement van Pro Krimpenerwaard geen meerderheid gehaald. Van de in totaal 31 stemmen, waren er slechts zeven vóór en 24 tegen het voorstel. De kous is daarmee echter nog niet af. “Wij willen hier een signaal mee afgeven en hopen dat dit door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten red.) wordt opgepakt”, zo besluit de lokale partij.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Olivier Smits

Olivier Smits is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.