Taxibus Trevvel
Opstartproblemen

Ook in Capelle komen klachten binnen over Trevvel

Busje van Trevvel.Foto: ProMedia/Vincent Krabbendam

In Capelle aan den IJssel zijn ze nog niet tevreden over het leerlingenvervoer, zo laat de gemeente weten in een collegebrief. In Capelle is Trevvel verantwoordelijk voor het vervoer van de scholieren. Hoewel het aantal klachten iets is toegenomen, zegt de gemeente begrip te hebben voor de situatie van de leerlingenvervoerder.

“De start van het schooljaar is voor wat betreft het leerlingenvoer niet verlopen zoals mag worden verwacht op basis van de gemaakte contractafspraken”, zo schrijft het Capelse college in een brief. “De start van het leerlingenvervoer liet diverse tegenslagen zien, te weten het niet tijdig ophalen van leerlingen van woon- of schooladres, het in zijn geheel niet ophalen van leerlingen van woonadres of school en het niet dagelijks ophalen van de leerling van huis of school.”

Bij het Wmo-loket, dat zorg draagt voor de uitvoer van het doelgroepenvervoer in Capelle, zijn er meerdere klachten binnengekomen. “De hoeveelheid en de grote verscheidenheid aan klachten hebben allemaal betrekking op een ondermaatse dienstverlening en hebben aanleiding gevormd om op de eerste schooldag in contact te treden met de directie van Trevvel om de vervoersproblematiek te bespreken.”

Uitdaging

In de gemeente Capelle worden dagelijks zo’n tweehonderd leerlingen vervoerd door Trevvel. “Dat gaat over het algemeen prima”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. “Maar bij Trevvel staan ze nu voor de uitdaging om voldoende chauffeurs aan zich te binden. Inmiddels hebben ze een aantal vacatures openstaan. Daarnaast zien we dat het deze dagen extra druk is op de weg. Deze optelsom heeft ervoor gezorgd dat er iets meer klachten zijn binnengekomen dan vorig jaar. Nu zijn dat er twaalf, vorig jaar waren dat er vier. Elke klacht is echter een gratis advies om het beter te doen. Dat is ook wat wij nastreven. Kinderen moeten gewoon op tijd op school zijn. Daar is geen discussie over. Dat willen we beter doen.”

Om dat doel te bereiken mikt de gemeente op een heldere communicatie. “Dat is een deel van de oplossing. We moeten inzetten op een heldere communicatie tussen Trevvel, de chauffeurs, de ouders en de scholen. Dat kan ervoor zorgen dat kinderen niet te lang op de stoep hoeven te wachten. Dat kan een hele hoop schelen.”

Begrip

Hoewel het aantal klachten over Trevvel zijn toegenomen, heeft de gemeente Capelle aan den IJssel begrip voor de situatie waar de leerlingenvervoerder zich momenteel in bevindt. “Ook wij zien in wat voor marktomstandigheden Trevvel momenteel haar werk moet doen. Wij hebben altijd goed en plezierig met Trevvel samengewerkt. Ik verwijs daarbij ook naar voorgaande jaren.”

De gemeente is dan ook niet van plan om eventuele boetes aan Trevvel op te leggen. “Natuurlijk gaat er ook weleens wat mis. Maar dan ga je met elkaar kijken naar oplossingen. Als iedereen ter goeder trouw is, dan heeft het opleggen van boetes geen enkele zin. Dat doe je pas als uiterst middel. Dat is ook niet de stijl die deze bestuurder met haar partners wil hanteren. Wij zijn gewoon tevreden over Trevvel, maar zien ook dat zij voor bepaalde uitdagingen staan. Wij werken in goede harmonie met elkaar aan oplossingen. Wij hopen dat de kinderen veilig en op tijd naar school kunnen en ook weer veilig en op tijd thuisgebracht worden”, besluit de woordvoerder.

Lees ook:

Auteur: Olivier Smits

Olivier Smits is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.