Regiotaxi Holland Rijnland
Communicatie

Alphen roept gebruikers regiotaxi op klachten te blijven melden

Regiotaxi Holland Rijnland. Foto: rthr.nl

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) in de gemeente Alphen aan den Rijn heeft laten weten dat gebruikers van de regiotaxi vooral klachten moeten blijven indienen, zolang de vervoersdienst niet of te laat komt opdagen. Dat blijkt uit de beantwoording op schriftelijke vragen die waren ingediend door de SP. 

Volgens de Alphense SP-fractie ondervinden sommige gebruikers van de regiotaxi problemen als ze gebruikmaken van deze vervoerdienst. Vanwege personeelstekorten komt de regiotaxi soms niet of te laat opdagen, zo stelt de partij. Het college van B&W onderkent de problemen. “Het Regiotaxivervoer kent momenteel vele uitdagingen waaronder arbeidskrapte en tekort aan middelen. Wij zijn op de hoogte van de uitdagingen voor onze vervoerder en van de maatregelen die zijn getroffen om de uitvoering van het vervoer te kunnen voortzetten. Wij hebben echter begrepen dat het momenteel helaas bij sommige ritten nog niet goed verloopt, ondanks de getroffen maatregelen.”

Blijf klachten indienen

Daarnaast valt het de gemeente op dat gebruikers van de regiotaxi geen klachten meer willen indienen bij de vervoerder, als de rit niet volgens de gemaakte afspraken gereden wordt. “Wij vragen reizigers dit toch te blijven doen”, aldus het college. “Wanneer klachten en signalen over het vervoer niet worden gemeld, kan de beheersorganisatie Holland Rijnland het gesprek hierover niet aangaan met de vervoerder. Zeker het feit dat de vervoerder aan de contractuele afspraken op het gebied van punctualiteit voldoet, maken de signalen uit de klachten erg belangrijk om het gesprek aan te kunnen gaan met de vervoerder.”

Hoeveel zin dat nog heeft blijft echter de vraag. De huidige vervoerders die verantwoordelijk zijn voor de regiotaxi in Alphen aan den Rijn, zijn namelijk bezig aan hun laatste maanden. “Wij blijven echter inzetten op verbetering van het huidige vervoer”, aldus het college. In augustus werd bekend dat Noot Personenvervoer vanaf begin volgend jaar het stokje zal overnemen. “Op korte termijn worden de gebruikers hierover geïnformeerd en op de hoogte gesteld wat de invoering van het nieuwe contract voor de gebruiker betekent.”

Lees ook:

Auteur: Olivier Smits

Olivier Smits is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “Alphen roept gebruikers regiotaxi op klachten te blijven melden”

Stef Bouwhuis|06.10.22|12:26

Het is het onbegrip van de opdrachtgever, die dit soort situaties erger maakt. Er is sprake van onderbezetting in allerlei markten. Veel beter zou men moeten onderzoeken hoe piekuren, waar het tekort aan chauffeurs het meest gevoeld wordt, af te vlakken. Spreiding lost veel zaken op.