TaxiPro https://www.taxipro.nl Het vakblad voor de taxibranche Fri, 18 Oct 2019 13:37:05 +0200 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.4 Amsterdam geeft subsidie voor uitstootvrije taxi’s https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/10/18/amsterdam-geeft-subsidie-voor-uitstootvrije-taxis/ https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/10/18/amsterdam-geeft-subsidie-voor-uitstootvrije-taxis/#comments Fri, 18 Oct 2019 13:34:27 +0000 https://www.taxipro.nl/?p=61543 De gemeente stelt vanaf 1 december een subsidie beschikbaar voor ondernemers die uitstootvrije taxi’s aanschaffen. De subsidie is goed voor nieuwe en voor tweedehands uitstootvrije taxi’s. Onlangs presenteerde de gemeente het Actieplan Schone Lucht, omdat Amsterdam diesel- en bezinewagens zo veel mogelijk uit de stad wil weren.

Uiteindelijk moet de stad in 2030 uitstootvrij zijn, maar taxi’s en bedrijfsvoertuigen moeten al in 2025 schoon rijden. Dit vraagt echter om een forse investering van taxibedrijven. Het college van b en w wil de ondernemers die bereid zijn zero emissie te rijden daarom tegemoet komen. In juli werd nog gemeld dat er geen subsidie meer kon worden aangevraagd voor de aanschaf van elektrische taxi’s.

Maximale subsidie

De gemeente trekt in totaal 1 miljoen euro subsidie uit voor schone taxi’s. De subsidie zal wel alleen worden toegekend aan een ondernemer wanneer het vervoerder nog niet is aangeschaft én als het een niet-uitstootvrije wagen vervangt. Er wordt ook nog eens 2 miljoen euro uitgetrokken voor uitstootvrije bedrijfswagens. Binnenkort zal op de site van de gemeente bekend worden gemaakt hoe de subsidie aangevraagd kan worden.

Het is dus niet de eerste keer dat Amsterdam zero emissie-taxi’s gaat subsidiëren. Als in 2012 besloot de gemeente Amsterdam 10.000 euro subsidie uit te trekken voor taxiondernemers die een elektrische wagen aanschaften. Met behulp van deze subsidies zijn sinds 2012 bijna duizend elektrische taxi’s aangeschaft, maar het geld was in juli blijkbaar op. Nu is er toch weer geld gevonden.

Lees ook:

Subsidiepot elektrische taxi’s Amsterdam is leeg

]]>
https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/10/18/amsterdam-geeft-subsidie-voor-uitstootvrije-taxis/feed/ 1
BP Nederland introduceert nieuwe betaalmethode BPme https://www.taxipro.nl/innovatie/2019/10/18/bp-nederland-introduceert-nieuwe-betaalmethode-bpme/ https://www.taxipro.nl/innovatie/2019/10/18/bp-nederland-introduceert-nieuwe-betaalmethode-bpme/#respond Fri, 18 Oct 2019 07:45:00 +0000 https://www.taxipro.nl/?p=61412 BP Nederland is gestart met de nationale uitrol van de nieuwe app BPme. Met deze applicatie kunnen klanten vanuit hun auto snel en gemakkelijk voor brandstof betalen. Bovendien kunnen zij via de app hun FreeBees-kaart koppelen, hun transactiegeschiedenis bekijken en het dichtstbijzijnde BP tankstation vinden.

De app biedt uitkomst voor weggebruikers met weinig tijd of die hun kinderen – of andere kostbare lading – niet graag alleen in de auto laten terwijl ze binnen hun brandstof afrekenen. “BPme maakt tanken gemakkelijker, sneller en comfortabeler dan ooit tevoren”, vertelt Ruben Beens, Retail Operations Director voor BP in Nederland.

Hij vervolgt: “Wat de BPme-app bovendien uniek maakt is dat deze diverse betaalmogelijkheden biedt (niet alleen iDEAL en creditcard, maar ook de BP Tankpas) en dat klanten hun FreeBees-pas kunnen koppelen. In de nabije toekomst zullen we de toepassingsmogelijkheden van de app verder uitbreiden om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.”

Uitbreiding

BPme is inmiddels beschikbaar op zo’n zeventig bemande BP-tankstations in Nederland. Daar worden gedurende de komende periode extra stations aan toegevoegd tot aan een totaal aantal van ongeveer tweehonderd bemande tankstations eind 2019. In de loop van 2020 zal de BPme-app tevens op de onbemande BP-tankstations worden geïmplementeerd, (exclusief tankautomaten voor grotere voertuigen), waardoor het totaal aantal BP-tankstations waar met de app kan worden betaald, uiteindelijk op ongeveer driehonderd uitkomt.

]]>
https://www.taxipro.nl/innovatie/2019/10/18/bp-nederland-introduceert-nieuwe-betaalmethode-bpme/feed/ 0
Zorgen om vrijwilligers en bezuinigingen in doelgroepenvervoer https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2019/10/17/zorgen-om-vrijwilligers-en-bezuinigingen-in-doelgroepenvervoer/ https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2019/10/17/zorgen-om-vrijwilligers-en-bezuinigingen-in-doelgroepenvervoer/#comments Thu, 17 Oct 2019 07:53:43 +0000 https://www.taxipro.nl/?p=61424 Met een gebruikersraad wil het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) meer over de kennis en ervaring van doelgroepenvervoerreizigers kunnen beschikken. Volgens voorzitter Dirk van Uitert zijn er genoeg thema’s die de adviesraad nadrukkelijker op de agenda wil zitten. Daaronder de ongewenste ontwikkelingen om het vervoer  vaker door vrijwilligers te laten doen en steeds goedkoper te willen maken.

Dirk van Uitert geeft het zelf al vroeg in het gesprek aan: “Besturen zit me in het bloed.” Hij was onder meer wethouder in Renkum en Provinciale Statenlid in Gelderland. In dat werk kreeg hij al vaak met doelgroepenvervoer te maken. Hij was en is ook voorzitter van een keur aan organisaties. Daaronder ook de Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD) Arnhem-Nijmegen.

Van Uitert merkt dat de gebruikers van Avan via de RAD steeds beter gehoord worden door opdrachtgevers en vervoerders. “Bij het opstellen van het programma van eisen voor de vorige aanbesteding werden we nog te weinig betrokken. Dat was bij de huidige aanbesteding al veel beter, er is meer met onze inbreng gedaan. Door de bank genomen vinden de gebruikers overigens dat het vervoer nu goed verloopt.”

Bij het invoeren van een gebruikersadviesraad zou elk systeem voor doelgroepenvervoer volgens Van Uitert baat hebben. Toch ziet hij het in de rest van het land nog maar weinig navolging krijgen. “Links en rechts worden de gebruikers wel betrokken, maar er is dan niet zoals in Arnhem en Nijmegen sprake van een vaste adviesraad die ook buiten de aanbestedingen om actief is.”

Kwaliteit als uitgangspunt

Wellicht dat het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) daar met zijn vorig jaar in het leven geroepen gebruikersadviesraad een voorbeeld in kan zijn. Saida Akaaboune, manager van het AIM, legt uit waarom voor dit orgaan is gekozen. “Voor het AIM is de kwaliteit van het vervoer waarbij de gebruiker centraal staat een belangrijk uitgangspunt. We hebben daarom een gebruikersraad in het leven geroepen om de ervaringskennis en expertise in te brengen vanuit het reizigersperspectief van de verschillende vormen van doelgroepenvervoer.”

In de gebruikersraad zitten afgevaardigden van Rover, Ieder(In), het Stedelijk Overleg Gehandicapten Utrecht , Oogvereniging NL en de onderwijsspecialisten Arnhem. Zij nemen vanuit hun achterban ervaringen mee met onder meer het wmo-vervoer en leerlingenvervoer. “Zij informeren het AIM over mogelijke knelpunten en best practices. Er worden oplossingsrichtingen voor een optimale dienstverlening besproken die het AIM in haar adviezen aan aanbestedende diensten kan gebruiken”, aldus Akaaboune.

“Uiteindelijk wil het AIM gebruikersparticipatie bij de totstandkoming van aanbestedingen bevorderen. Zorgen dat deze gebruikers actief met aanbestedende diensten meepraten over wat zij belangrijk vinden in het doelgroepenvervoer. Daar is nu nog te weinig aandacht voor.”

Vervoer door vrijwilligers

Vanwege zijn ervaring werd Van Uitert ook voor deze gebruikersraad als voorzitter gevraagd. “We zijn nu drie keer bij elkaar geweest om kennis te maken en de grote lijnen uit te zetten. Ik verwacht dat we eind 2019 of begin 2020 echt in staat zullen zijn om adviezen te geven. Maar dat neemt niet weg dat er nu al thema’s te benoemen zijn waar ik een mooie rol weggelegd zie voor het AIM.”

Er zijn namelijk diverse ontwikkelingen gaande in het doelgroepenvervoer die Van Uitert zorgen baren en die hij met de gebruikersadviesraad van het AIM nadrukkelijker op de agenda wil zetten. “Geregeld wordt geroepen dat het vervoer ook wel door vrijwilligers kan worden gedaan. Maar doelgroepenvervoer is een professionele bezigheid. Dat kun je niet als het zo uitkomt op vrijwilligers afwentelen. Een organisatie als het AIM zou zich er voor in kunnen zetten dat het vervoeren van mensen met een beperking echt als een vak gezien wordt.”

Vooral willen bezuinigen

“Er wordt vaak voor vrijwilligers gekozen onder het mom van participatie, omdat het vervoer een aanvulling zou zijn op het bestaande taxivervoer. Maar gemeenten praten soms wel erg makkelijk over participatie terwijl ze eigenlijk vooral willen bezuinigen”, vindt Van Uitert. Dat werkt ook door in de integratie van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. “Participatie is heel belangrijk en als mensen echt zelfstandig kunnen reizen, dan ben ik daar helemaal voor. Maar een verkeerd of te vroeg gegeven OV-advies kan er voor zorgen dat iemand helemaal niet meer reist. En dat is er van participatie helemaal geen sprake meer.”

Geld is en blijft een pijnpunt als het om vervoer gaat. “Veel van dit soort maatregelen worden genomen om het doelgroepenvervoer goedkoper te maken. Bij leerlingenvervoer en dagbestedingsvervoer liggen echt wel mogelijkheden om meer mensen zelfstandig te laten reizen, maar het moet dus wel goed onderbouwd zijn. En het aantal ouderen in dit land zal alleen maar groeien en hun vervoersbehoefte groeit mee. Doelgroepenvervoer wordt echt niet goedkoper.”

Goed vervoer gewenst

Wat ook steeds voor het voetlicht gebracht moet worden, is dat doelgroepenvervoer veel meer is dan mensen van A naar B brengen. “Het draagt echt bij aan het behoud van de kwaliteit van leven voor de mensen die er gebruik van maken”, onderstreept Dirk van Uitert. “Mensen verblijven gemiddeld steeds korter in verpleeghuizen. Dus de mensen die daar vroeger wel gezeten zouden hebben, zitten nu thuis. Die groep moet wel vervoerd worden, vaak van deur tot deur.”

Zo zijn er meer thema’s die volgens Van Uitert voor uitdagingen zorgen. “Overheden vragen steeds vaker dat het vervoer duurzaam wordt verzorgd. Maar het aanbod in met name elektrische taxibusjes is nog beperkt. En de gebruikers willen gewoon op een goede manier vervoerd worden, en dus vaak zoals ze dat gewend zijn. Waarbij het ze vaak niet uitmaakt of dat met een uitstootvrij voertuig gebeurt.”

Eigen plek in de bus

Kortom: er voor de adviesraad van het AIM genoeg om over te adviseren. In die raad zijn verschillende groepen belanghebbenden bij het doelgroepenvervoer vertegenwoordigd en de deur is zeker niet dicht voor nieuwe toevoegingen. “De mensen die in de raad zitten, zijn geen beleidsdenkers. De uitdaging is er voor te zorgen dat de leden van de adviesraad niet alleen vanuit hun eigen plekje in de bus redeneren, maar vanuit een hele doelgroep. Dat is echt een voorwaarde om tot goede adviezen te kunnen komen die bijdragen aan de kwaliteit en continuïteit van het doelgroepenvervoer in Nederland.”

]]>
https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2019/10/17/zorgen-om-vrijwilligers-en-bezuinigingen-in-doelgroepenvervoer/feed/ 1
Goede rapportcijfers voor chauffeurs ZOOV https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2019/10/16/goede-rapportcijfers-voor-chauffeurs-zoov/ https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2019/10/16/goede-rapportcijfers-voor-chauffeurs-zoov/#respond Wed, 16 Oct 2019 07:43:08 +0000 https://www.taxipro.nl/?p=61505 Vooral de chauffeurs van ZOOV School scoren met een 8,6 hoog. De ouders en verzorgers zijn zeer tevreden over hoe de chauffeur met hen en hun kind omgaat. Ze zijn ook erg te spreken over de veiligheid van het vervoer. De deelnemers aan het onderzoek waarderen de voertuigen met een 8,3. Over het vervoer en de algemene dienstverlening was een groot deel van de deelnemers erg tevreden. De dienstverlening van ZOOV School krijgt in totaal een 7,9.

De reizigers van ZOOV Op Maat zijn vooral tevreden over hoe de chauffeurs hen te woord staan en hoe de chauffeurs de rolstoel vastzetten in de taxi. De chauffeurs krijgen van de reizigers een 8,1. Het overgrote deel van de ondervraagden geeft daarnaast aan tevreden te zijn over de herkenbaarheid en de veiligheid van het vervoer. De dienstverlening van ZOOV op Maat krijgt dit jaar een 8. Dat is net iets beter dan vorig jaar. Toen kreeg ZOOV Op Maat een 7,9.

De reizigers en de ouders/verzorgers waarderen het call center van ZOOV Op Maat en ZOOV School met een 8,0 en 7,8.. Vooral de klantvriendelijkheid van de medewerkers, hun hulpvaardigheid en de afhandeling van vragen zien reizigers als pluspunten. Het callcenter wordt uitgevoerd door Munckhof.

Regiemodel

“Ik ben blij dat het resultaat minstens zo goed is als vorig jaar en ik ben trots op de hoge waardering die onze reizigers aan onze chauffeurs geven”, laat Geert-Jan Verzijden, coördinator van ZOOV, weten. Ook Jos Poortinga, directeur van Munckhof, is tevreden over de waardering die reizigers hebben voor het callcenter : ”Deze scores laten zien dat daar waar capabele partijen goed samenwerken dit ook binnen het regiemodel kan leiden tot een hoge tevredenheid.”

ZOOV werkt sinds kort met een methode waarbij de klanttevredenheid continu gemeten wordt. Dat levert allemaal informatie op die, mits op de juiste manier verwerkt, kan helpen om het vervoer en de organisatie ervan naar een hoger plan te tillen. TaxiPro publiceerde daar onlangs een artikel over: ‘Data over klanttevredenheid waar we écht iets mee kunnen.’

]]>
https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2019/10/16/goede-rapportcijfers-voor-chauffeurs-zoov/feed/ 0
NEA-index: kosten taxibranche stijgen in 2020 met 6,7 procent https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2019/10/16/nea-index-kosten-taxibranche-stijgen-in-2020-met-67-procent/ https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2019/10/16/nea-index-kosten-taxibranche-stijgen-in-2020-met-67-procent/#respond Wed, 16 Oct 2019 07:25:45 +0000 https://www.taxipro.nl/?p=61529 De kosten voor de taxisector stijgen volgend jaar fors. Panteia heeft berekend dat de NEA-index uitkomt op 6,7 procent, wat vooral te wijten is aan de afschaffing van de teruggaveregeling BPM per 1 januari 2020. Verder zijn ook de kosten voor verzekeringen flink toegenomen en de lonen stijgen begin volgend jaar met 2 procent.

Feitelijk stijgen de kosten voor 2020 met 7,5 procent, maar dit wordt nog gecorrigeerd met 0,8 procent op de vorig jaar ingeschatte kostenontwikkeling in 2019. De belangrijkste reden daarvoor zijn de sectorpremies die in 2019 lager uitvielen dan vooraf voorzien. Directeur Henk van Gelderen van Sociaal Fonds Taxi waarschuwde enkele maanden terug al dat de NEA-index fors zou stijgen door de afschaffing van de BPM-teruggave voor taxi’s.

Stijging

Het Sociaal Fonds Taxi laat de index jaarlijks samenstellen door Panteia. Dit jaar is de stijging fors hoger dan de afgelopen jaren. In 2019, 2018 en 2017 stegen de kosten met respectievelijk 2,2 procent, 2 procent en 0,3 procent. De kostenontwikkelingen worden gebaseerd op vaststaande feiten, zoals de cao Taxivervoer, en prognoses van het Centraal Planbureau.

Bovendien zijn ook de kostenverhogende effecten van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB) in de index verdisconteerd. Bij de berekening van de kostenontwikkeling is geen rekening gehouden met kostenstijgingen als gevolg van toename van de congestie. Toekomstige kostenontwikkelingen die nog onzeker zijn, zijn net zo min bij de ramingen betrokken. Panteia waarschuwt wel dat de kostenontwikkelingen per taxibedrijf anders kunnen uitpakken.

NEA-index 2020

]]>
https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2019/10/16/nea-index-kosten-taxibranche-stijgen-in-2020-met-67-procent/feed/ 0
Video: Taxi Expo 2019 in beeld https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/10/15/video-taxi-expo-2019-in-beeld/ https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/10/15/video-taxi-expo-2019-in-beeld/#respond Tue, 15 Oct 2019 14:40:43 +0000 https://www.taxipro.nl/?p=61508 Was je aanwezig op Taxi Expo 2019 en wil je de beelden terugkijken? Of moest je het evenement juist missen? In beide gevallen biedt onderstaande video uitkomst.

Het onderstaande filmpje is een korte samenvatting van Taxi Expo en het Nationaal Congres Contractvervoer 2019, op donderdag 10 oktober jongstleden in Expo Houten.

]]>
https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/10/15/video-taxi-expo-2019-in-beeld/feed/ 0
35 illegale taxi’s in beslag genomen door politie https://www.taxipro.nl/straattaxi/2019/10/15/35-illegale-taxis-in-beslag-genomen-door-politie/ https://www.taxipro.nl/straattaxi/2019/10/15/35-illegale-taxis-in-beslag-genomen-door-politie/#comments Tue, 15 Oct 2019 14:38:47 +0000 https://www.taxipro.nl/?p=61514 De politie heeft samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 35 taxi’s in beslag genomen die werden ingezet voor illegaal taxivervoer. Het gaat om voertuigen van ondernemingen die zijn gevestigd in Heerhugowaard, Woerden en Zaandam. De taxi’s waren vooral actief in de regio Amsterdam, zo laat de politie weten.

De inbeslagname is gedaan na onderzoek naar illegaal taxivervoer. De voertuigen werden bovendien niet alleen ingezet voor illegaal taxivervoer, maar 25 stuks van het totaal waren ook nog eens niet verzekerd volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Onderzoek gaat verder

Deze inbeslagname betekent nog niet het einde van het onderzoek door politie en de ILT onder leiding van het Openbaar Ministerie Amsterdam. Dit wordt voortgezet en het opsporingsteam sluit verdere inbeslagneming en aanhouding(en) niet uit.

]]>
https://www.taxipro.nl/straattaxi/2019/10/15/35-illegale-taxis-in-beslag-genomen-door-politie/feed/ 2
Steeds meer gemeenten aan de slag met kwaliteit opstapmarkt taxi https://www.taxipro.nl/straattaxi/2019/10/15/kwaliteit-opstapmarkt-bevorderen-streven-van-steeds-meer-gemeenten/ https://www.taxipro.nl/straattaxi/2019/10/15/kwaliteit-opstapmarkt-bevorderen-streven-van-steeds-meer-gemeenten/#comments Tue, 15 Oct 2019 08:45:48 +0000 https://www.taxipro.nl/?p=61464 Steeds meer grote gemeenten proberen de kwaliteit van de eigen, lokale opstapmarkt te verhogen door een taxiverordening vast te stellen en daarmee een lokaal kwaliteitskeurmerk en een vergunningstelsel in het leven te roepen. Nieuwste loten aan de boom: Breda en Tilburg. En Arnhem volgt in 2020. Wat zijn hun ervaringen? En waarom zouden gemeenten daar eigenlijk voor kiezen? Daarover vertelde overheidsadviseur Hein Maas tijdens Taxi Expo.

Om goed inzicht te krijgen in het idee achter een taxiverordening duikt Maas de geschiedenis in. In 2000 trad de Wet Personenvervoer 2000 in werking. Die wet zorgde voor liberalisering van de taximarkt. Gemeenten hadden daardoor geen bevoegdheden meer om adequaat straattaxibeleid te voeren. Dat bleek uiteindelijk toch niet helemaal goed uit te pakken, daarom is die wet iets meer dan tien jaar later gewijzigd.

Gemeenten kregen toen weer enkele bevoegdheden. “Die zijn te vinden in artikel 82a en 82b van die aangepaste Wet Personenvervoer 2000. In het tweede artikel staat dat zeven gemeenten taxichauffeurs mogen verplichten om zich te verenigen in zogeheten TTO’s: Toegelaten Taxi Organisaties. Wie hier niet bij aangesloten is, mag dus geen taxiritten aanbieden in de opstapmarkt van de betreffende gemeente.” Vier gemeenten hebben hier daadwerkelijk voor gekozen: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven.

Worstelen

In het eerstgenoemde artikel staat dat gemeenten aanvullende kwaliteitseisen kunnen stellen. Hiermee kan een gemeente een taxiverordening vaststellen en een kwaliteitskeurmerk in het leven roepen. Dat mag al een tijdje, legt Maas uit. Maar het aantal gemeenten dat daar voor kiest, groeit de laatste tijd. “Utrecht was in 2014 om, ‘s-Hertogenbosch een jaartje later. Dit jaar volgden Breda en Tilburg. Arnhem is volgend jaar aan de beurt.”

Mogelijk volgen er meer. Grote steden die volgens Maas ook worstelen met taxiproblematiek zijn onder andere Maastricht, Almere, Groningen en Haarlem.

Waarom kiezen die gemeenten voor nieuw taxibeleid? Taxivervoer vanaf taxistandplaatsen laat niet altijd zo’n positieve indruk achter bij mensen, vertelt Maas. “Chauffeurs maken soms ruzie met elkaar of met klanten, weigeren korte ritten of rekenen te hoge prijzen. Ook komt het voor dat ze onvoldoende stad- en stratenkennis hebben.”

Niet weigeren

Zo’n taxikeurmerk kan een wereld van verschil maken. De accenten verschillen lokaal, maar grosso modo kun je zeggen dat dat het keurmerk wordt uitgegeven door een door B&W aangewezen onafhankelijke stichting of private organisatie. Die werkt nauw samen met de taxibranche, de gemeente, politie, ILT en de hospitality-sector. KNV is er vaak ook bij betrokken.

Maas schetst enkele kwaliteitseisen in zo’n keurmerk. “Chauffeurs mogen geen ritten weigeren, ook niet als ze kort zijn. Ze moeten de taxikeuze van een klant respecteren, en kunnen handbagage niet weigeren.” Websites, folders, borden en soms zelfs taxihosts of stewards wijzen reizigers op deze rechten.

Goede bedoelingen

Om te checken of de taxibranche zich ook echt houdt aan de vastgestelde kwaliteitsregels, zetten verschillende gemeenten mystery guests in. Een klacht indienen kan bij een speciale landelijke website: taxiklacht.nl of een lokale variant.

Tekst gaat verder onder de foto

Taxistandplaats Tilburg
Taxistandplaats Tilburg BEELD Gemeente Tilburg

Ondanks alle goede bedoelingen is er wel wat aan te merken op het verordeningenstelsel, geeft Maas maar meteen toe. “Een deel van de branche is tegen invoering van het kwaliteitskeurmerk. Vanwege de kosten of vanwege het opgeven van de vrijheid. Bijna twintig jaar deregulering en gebrekkig toezicht hebben hun sporen achtergelaten.”

Bovendien heeft artikel 82a wat beperkingen, legt hij uit. “Het gaat niet over snordersaanpak, bescherming van openbare orde en veiligheid of het bevorderen van de verkeersveiligheid. Daar zijn andere wetten en regels voor. Bovendien valt alleen de opstapmarkt onder de gemeentelijke bevoegdheden en niet de belmarkt.”

Betere middelen

Maas maakt nog een belangrijk voorbehoud: voor lang niet alle gemeenten is 82a het meest geschikte instrument. “Het invoeren van zo’n taxiverordening kost gemeenten veel tijd en geld. Heb je als gemeente bij wijze van spreken maar twee grote evenementen in het jaar, dan zijn er wellicht betere middelen om in te zetten, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).”

Hoe wegen Utrecht, ‘s-Hertogenbosch, Tilburg en Breda deze ‘plussen en minnen’? In Utrecht is sinds 2017 een private uitvoeringsorganisatie die de certificering regelt ingezet, vertelt Maas. De stichting die dat eerst deed, is opgedoekt. Tilburg koos gelijk voor deze constructie. Zonder in detail te treden, kan Maas vertellen dat een stichting kwetsbaar is in die zin dat de bestuursleden een grote verantwoordelijkheid hebben en met weinig middelen vaak veel werk moeten verzetten.

Losgelaten

In ‘s-Hertogenbosch zijn bij een evaluatie van het taxibeleid verschillende knelpunten aan het licht gekomen, legt Maas uit. “De gewenste kwaliteitsverbetering lijkt uitgebleven, de wisselwerking tussen de stichting en de gemeente werkt niet zo goed en het inregelen van adequaat toezicht en handhaving blijkt in de praktijk moeilijk.” Welke kant het opgaat, is nog niet duidelijk. “Of het huidige beleid wordt doorgezet, of verscherpt of losgelaten.”

Over de situatie in Breda kan Maas vertellen dat de verandering in ieder geval positiviteit teweeg heeft gebracht. Was het beeld bij mensen en de media tot voor kort vrij negatief, vandaag de dag hoort hij ook positieve geluiden.

Arnhem volgt, zoals gezegd, volgend jaar. Hoe de uitwerking van de taxiverordening er daar in de praktijk uit gaat zien is volgens Maas nog even afwachten. Net als welke steden na Arnhem eventueel gaan volgen.

]]>
https://www.taxipro.nl/straattaxi/2019/10/15/kwaliteit-opstapmarkt-bevorderen-streven-van-steeds-meer-gemeenten/feed/ 2
Taxi Expo 2019 trekt meer dan duizend bezoekers https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/10/14/meer-dan-duizend-bezoekers-voor-taxi-expo-2019/ https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/10/14/meer-dan-duizend-bezoekers-voor-taxi-expo-2019/#respond Mon, 14 Oct 2019 07:13:24 +0000 https://www.taxipro.nl/?p=61483 Taxi Expo 2019 is op donderdag 10 oktober door meer dan duizend professionals uit de taxibranche bezocht. Daarmee was het één van de meest succesvolle edities van het evenement.

Meer dan veertig exposanten ontvingen op 10 oktober bestaande en nieuwe relaties uit de taxisector. Deze bezoekers konden ook deelnemen aan één of meer van de tien workshops en aan de testritten van de Proefrit Experience. Een kleine 200 mensen woonden gedurende een deel van de dag het Nationaal Congres Contractvervoer bij. De dag werd afgesloten met een gezellige borrel, gevolgd door het traditionele netwerkdiner in Van der Valk Houten.

Onderstaand alvast een korte foto-impressie van Taxi Expo 2019. Een uitgebreider fotoalbum zal binnenkort op TaxiPro worden gepubliceerd.

TE 2019. Foto: ProMedia / Daniël Verkijk

]]>
https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/10/14/meer-dan-duizend-bezoekers-voor-taxi-expo-2019/feed/ 0
SchipholTaxi spant kort geding aan tegen NRC https://www.taxipro.nl/straattaxi/2019/10/11/schipholtaxi-spant-kort-geding-aan-tegen-nrc/ https://www.taxipro.nl/straattaxi/2019/10/11/schipholtaxi-spant-kort-geding-aan-tegen-nrc/#respond Fri, 11 Oct 2019 14:44:07 +0000 https://www.taxipro.nl/?p=61511 De directeur van SchipholTaxi sleept NRC voor de rechter. Daarmee wil Gamis el Bouakili de krant dwingen om met bewijzen te komen voor de beschuldigingen dat taxichauffeurs smeergeld aan het taxibedrijf zouden betalen om van de beste plekken op Schiphol te mogen werken.

NRC publiceerde vorige week over deze kwestie. Taxichauffeurs zouden jarenlang smeergeld hebben betaald aan SchipholTaxi en BIOS om gebruik te mogen maken van de beste plekken op de standplaats Schiphol Plaza, waar deze bedrijven samen met Willemsen-de Koning concessiehouders zijn. BIOS reageerde kort door de aantijgingen ten stelligste te ontkennen. Dat deed Gamis el Bouakili ook, maar omdat hij als enige bij naam wordt genoemd in het artikel reageerde hij in een uitgebreid interview met TaxiPro op alle aantijgingen.

‘Goede naam beschermen’

Een kleine week later is de storm nog niet gaan liggen, blijkt uit een bericht van El Bouakili aan zijn relaties. Hij benadrukt opnieuw dat hij en zijn omgeving, inclusief SchipholTaxi en de chauffeurs, erg geraakt zijn door het verhaal. “Om de goede naam van zowel SchipholTaxi als mijzelf te beschermen, heb ik in overleg met mijn adviseurs geen andere keuze gezien dan de NRC te dagvaarden in een kort geding. Dat is vandaag dan ook gedaan. Ik wil bevorderen dat de NRC bereid is de documenten en geluidsopnamen waar ze zich op beroept openbaar te maken. Alleen dan kan ik me verweren.”

]]>
https://www.taxipro.nl/straattaxi/2019/10/11/schipholtaxi-spant-kort-geding-aan-tegen-nrc/feed/ 0