greencab

Enorme kansen voor de volledig elektrisch aangedreven taxi’s

Nederland wil voorop lopen als het gaat om de elektrisch aangedreven auto’s. De overheid stelt immers miljoenen beschikbaar om elektrische mobiliteit te stimuleren. Dat geld moet met name worden gebruikt  om elektrisch vervoer in de grote steden te stimuleren.  Dan verminder je naast de overdadige CO2 uitstoot ook meteen de luchtkwaliteit problematiek. Directeur George Jansen van Prestige Taxicentrale uit Utrecht ziet hierin enorme kansen voor de taxibranche. TaxiPro.nl sprak met hem.

De verkeersopstoppingen in de stadscentra worden steeds groter want zonder mobiliteit staat immers alles stil. Ondanks de recessie zien we dat de economie continu aan het groeien is en de samenleving steeds meer individualiseert, groeit ook de behoefte aan mobiliteit. De negatieve kanten van het toenemend aantal kilometers die in de samenleving gezamenlijk worden afgelegd zijn bekend: luchtverontreiniging, geluidsoverlast, dichtslibbende wegen en een enorme afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, waarvan de bronnen uitgeput raken. Als we economisch willen blijven groeien, reizen en recreëren, én aangenaam willen leven in een gezond milieu, zullen we onze mobiliteit een veel schoner en duurzamer karakter moeten geven.

Door over te stappen op elektrisch aangedreven auto’s zetten we een grote stap richting duurzame mobiliteit en leveren daarmee een belangrijke bijdrage in een duurzame toekomst van Nederland.
De vraag is: hoe verplaatsten we ons zo efficiënt mogelijk van A naar B zonder daarmee het milieu te belasten en kostbare energie te verspillen.

In de toekomst kunnen de Nederlandse Spoorwegen en het busdienstvervoer een nog grotere rol in de mobiliteit spelen als de aansluiting van deur tot deur met het openbaar vervoer beter wordt geregeld. Hier ligt een enorme kans voor de taxibranche: “wij moeten deze service op een perfect gecoördineerd niveau gaan verzorgen, een mooi voorbeeld daarvan is de NS  Zonetaxi. Als we deze taxi’s ook nog elektrisch aangedreven laten rijden, reis je volledig elektrisch van deur tot deur. De ‘conventionele’ taxi’s zullen langzaam maar zeker uit het straatbeeld van de grote steden verdwijnen omdat de samenleving dringend behoefte heeft aan een schoon en een duurzaam milieu”, aldus Jansen.

Prestige Taxicentrale pretendeert innovatief te zijn en loopt ook op het punt van het elektrische rijden voorop. Zij heeft onlangs de eerste elektrische Tuk Tuk als studieobject ingezet om een eerste stap in het elektrische vervoer te zetten.

Prestige is momenteel de infrastructuur aan het gereedmaken zodat er straks voldoende oplaadpunten voor haar taxi’s zijn.  “We zijn nu op de goede weg”, vindt Jansen. “Door de stimulans van de overheid in het elektrische rijden worden investeringen naar voren gehaald en dat komt ook goed uit voor Prestige.

Prestige Taxicentrale is volledig up to date om mee te gaan met deze ontwikkelingen, die Jansen overal om zich heen ziet.  “Als je ziet dat de president van Amerika twee miljard investeert in batterijtechnologie, weet je dat duurzame mobiliteit gaat komen. Overal om je heen zie je impulsen, zeker ook in Nederland.”

Met Prestige Taxicentrale wil Jansen bovendien écht een bijdrage leveren om de milieuproblematiek aan te pakken. “We kiezen bewust voor elektrische auto’s af fabriek die 100% op groene stroom kunnen rijden.” Jansen is inmiddels in gesprek met diverse grote autofabrikanten. “Deze auto’s komen écht in ons bedrijf en nog heel snel ook, let maar op!”

Het jaar 2015 moest in eerste instantie de intrede van de elektrische auto worden, maar Jansen meent dat het allemaal veel sneller kan, zeker in de taxibranche. “Ik denk dat in 2010 alles uitgerold kan worden. Als de overheid meewerkt kan in 2015 het overgrote deel van de taxi’s elektrisch rijden.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.