boordcomputer, taxi

De boordcomputer taxi: vóór gemak, tégen fraude

DEN HAAG -Bij aanschaf van een boordcomputer taxi (BCT) geeft de overheid zeshonderd euro subsidie. Dat heeft de minister van Verkeer en Waterstaat onlangs bekendgemaakt. Ook de leden van KNV Taxi zijn hiermee akkoord gegaan. Maar wat doet zo’n kastje nou eigenlijk?

Volgens de huidige plannen zou in de zomer van 2010 alle regelgeving rond het systeem klaar moeten zijn. De boordcomputer zou dan in 2011 ingezet kunnen worden. Tegen die tijd worden ook de eerste boordcomputers op de markt verwacht. De sector heeft vervolgens twee jaar de tijd om de boordcomputer in het hele wagenpark in te bouwen.

De Boordcomputer Taxi is een computergestuurd apparaat in de taxi dat ritgegevens, zoals afstand en snelheid, en arbeidstijden digitaal registreert. Het opereert naast de taxameter, maar mag hieraan worden gekoppeld.

Fraudegevoelig
Vooral voor de registratie en ritgegevens en de arbeids- en rusttijden biedt het apparaat veel voordelen. Vrijwel alle taxibedrijven werken nu met een handmatige registratie van de ritgegevens en de arbeids- en rusttijden. Het invullen van de rittenstaat en het bijhouden van de werkmap kost niet alleen veel tijd, maar is daarnaast ook fraudegevoelig. De taxibranche heeft hierdoor onder andere te maken met oneerlijke concurrentie.

De Boordcomputer Taxi maakt betere controle mogelijk. Oneerlijke concurrentie krijgt zo minder kans; ‘zwart rijden’ wordt immers vrijwel onmogelijk. Een aantal ondernemers maakt het nu nog voor de rest van de markt bijzonder lastig. Deze ondernemers frauderen namelijk met de gegevens van de ritten en de arbeids- en rusttijden. Ondernemers die dit niet doen, worden hiermee benadeeld in hun bedrijfsvoering.

Door de invoering van de Boordcomputer Taxi kunnen de handhavende instanties beter nagaan of iedereen zich aan de regels houdt. Bovendien kunnen de verschillende overheidsinstanties gegevens uitwisselen, waardoor de controle efficiënter wordt. Omdat alles geautomatiseerd is, zijn onverwachte inspecties en bedrijfsbezoeken minder nodig.

Bonnetje
Alle klanten krijgen met de Boordcomputer Taxi voortaan een bon met daarop uitgebreide informatie over prijs en afstand. De opbouw van het bedrag wordt op deze manier direct zichtbaar. Op de bon staat ook informatie over het taxibedrijf en het klachtennummer. Ook als er niet hoeft te worden afgerekend, krijgt de klant een bon.

Het systeem is nog steeds volop in ontwikkeling. Het invoeren van de Boordcomputer Taxi wordt voorbereid door de Inspectie Verkeer en Waterstaat, in overleg met Koninklijk Nederlands Vervoer, Connexxion, FNV, CNV, Sociaal Fonds Taxi, Rover en de Consumentenbond. De overheid stelt de basiseisen vast, waaraan de Boordcomputer Taxi moet gaan voldoen. Wat hij precies gaat kosten, is nog onbekend.

Bart Pals

www.boordcomputertaxi.nl

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “De boordcomputer taxi: vóór gemak, tégen fraude”

A.Urban|10.06.10|22:56

Is de boordcomputer ( BCT ) wel voor gemak en geschikt tegen fraude?

1 Er is nog geen enkele fabrikant begonnen met de bouw van de BCT laat staan dat bekent
is wat een BCT gaat kosten inkl. alle benodigde randapparatuur en inbouw daarvan.
2 Hij zal inderdaat naast de meeste in gebruik zijnde taximeters moeten gaan funktioneren,
en zullen er niet aan gekoppeld mogen en kunnen worden .
3 De registratie van arbeidstijden , ritgegevens, o.a. ritprijs in en uitstaptijd moeten in tegen
stelling van wat hierboven aangegeven staat nog steeds met de hand ingevoerd worden,
wat alleen meer werk en kans op vergissingen in de hand werkt, wat is de meerwaarde?
4 Heel veel bedrijven werken al jaren met de bekende taxi terminal, welke wel volledig
geautomatiseerd werken!
Wat is de zin van rij en rusttijden in de taxibranche , er is geen land ter wereld die dit heeft.
Omdat dit ook handmatig ingevoerd moet worden heeft dit geen enkele meerwaarde.
5 Met de huidige op de markt zijnde taxiterminal is controle uitstekend mogelijk.
6 Een bon uit een BCT kan handmatig ingevoerde, dus onjuiste gegevens bevatten .
Bij een taxiterminal kan dit niet, bovendien is deze on-line , waardoor in de taxicentrale
meegekeken kan worden in de terminal van de taxi en het gebruik door chauffeur er van.
Een Taxi ondernemer kan niet meekijken in de BCT wat ook veel problemen kan gaan geven
wanneer de controlerende instantie vragen komt stellen over verkeerd gebruik door een
chauffeur. Eenmaal ingevoerde waarden kunnen niet veranderd worden.

7 Ik ben niet tegen een deugdelijk geautomatiseerd systeem maar wel tegen een achterhaald
fraude gevoelig BCT systeem en bewuste onwaarheden vermeld op de site van I.V.W. en
overige.
We kunnen geen miskleunen meer gebruiken in de taxibranche , daarom moet de BCT die
I.V.W. wil, niet doorgaan!

A.Urban|11.06.10|09:31

Bert Pals schrijft hierboven dat oneerlijke concurrentie krijgt nu minder kans krijgt.

Personen vervoer tegen betaling is vergunningplichtig staat in de wet personenvervoer.
Waarom dan Taxibedrijven opzadelen met een ondeugdelijke BCT naast hun overige in gebruik
zijnde apparatuur, dus onnodige kosten maken, en Tuk Tuk, belbussen, schoolkinderen vervoer,na schoolse opvang, vrij stellen van vergunningen, wat de overheid wil.
Dat hoort ook bij oneerlijke concurrentie.
Dit past in een bananen Republiek, niet in Nederland.
Goed willende bedrijven die al jaren volledig geautomatiseerd zijn moet je niet willen straffen
met een nutteloze BCT naast hun aanwezige apparatuur in de Taxi.
Vergunningen voor al het personenvervoer tegen betaling, of voor niemand lijkt me beter om de concurrentie verhouding beter te maken.

Shib|26.11.11|20:03

ik ben benieud of de BCT NOG door gaat. weten jullie al iets meer?
alvast bedank.
Shib