elektrische taxi, GreenCab, opladen

Amsterdam geeft subsidie voor aanschaf elektrische taxi’s

De gemeente Amsterdam voert een nieuwe subsidieregeling in om elektrisch rijden onder zakelijke veelrijders, zoals taxi’s, te stimuleren. De gemeente reserveert tot 2015 € 8,6 miljoen om bedrijfsvoertuigen die dagelijks veel kilometers maken schoner te laten rijden. Hierdoor moet vooral de luchtkwaliteit in de hoofdstad verbeteren.

Door onder meer taxi’s en koeriersdiensten in de stad elektrisch te laten rijden, wordt op de meest effectieve wijze gewerkt aan het schoner maken van de lucht in Amsterdam. De gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel.

Elektrische taxi

Voor de nieuwe subsidieregeling reserveert de gemeente tot 2015 € 8,6 miljoen. Het geld komt beschikbaar voor de aanschaf van vrachtwagens, bestelauto’s en personenauto’s, zoals taxi’s.

Voor elke categorie is een jaarlijks bedrag gereserveerd zodat ook na 2012 geld beschikbaar blijft om de steeds goedkoper wordende elektrische auto’s aan te schaffen. Begin 2013 wordt de nieuwe regeling geëvalueerd en op effectiviteit beoordeeld. Subsidiebedragen worden dan mogelijk aangepast.

Subsidie

Dat subsidiëren werkt, blijkt uit de resultaten van de eerdere subsidieregeling uit 2009. Met deze regeling werden meer dan 260 elektrische auto’s aangeschaft. Terwijl de gemeente € 3 miljoen beschikbaar stelde, investeerden ondernemers meer dan € 9 miljoen in nieuwe voertuigen. In 2011 zijn er veel meer elektrische auto’s op de markt en is de prijs van de auto’s ook lager geworden.

De maatregel maakt onderdeel uit van het actieplan ‘Schone lucht voor Amsterdam’ dat is opgesteld om de stad in 2015 te laten voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen van de Europese Unie (EU). Het is van belang dat de hoeveelheid stikstofdioxide en fijn stof in de lucht afneemt zodat de gezondheid van Amsterdammers verbetert. Schonere lucht is ook nodig om te voorkomen dat de EU een bouwstop afkondigt voor grote projecten zoals de Zuidas.

2500 taxi’s

Zakelijke veelrijders, automobilisten die dagelijks bedrijfsmatig door de stad rijden in de meest vervuilende voertuigen, zijn de belangrijkste doelgroep van de gemeente. In Amsterdam rijden ongeveer 6000 vrachtauto’s, 37.000 bestelauto’s, 600 bussen, 2500 taxi’s en 5000 personenauto’s die veel kilometers maken. Een taxi vervuilt de lucht bijvoorbeeld 35 keer meer dan een gewone personenwagen. Niet alleen omdat ze doorgaans op diesel rijden, maar ook omdat ze zoveel kilometers maken in de stad.

Dankzij het uitgebreide netwerk aan oplaadpunten en de beschikbaarheid van alle elektrische automodellen hoort Amsterdam wereldwijd bij de koplopers op het gebied van duurzame mobiliteit. Naast de subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische voertuigen is er op dit moment ook een regeling voor de aanleg van oplaadpunten op niet openbare terreinen.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.