Belastingdienst

Belastingdienst accepteert digitale rittenstaat uit de BCT

De digitale ritinformatie uit een BCT kan door taxiondernemers straks ook worden gebruikt voor hun verantwoording aan de Belastingdienst. Een papieren rittenstaat is niet meer nodig. “KNV Taxi maakte deze week de laatste afspraken hierover met de Belastingdienst”, meldt secretaris Hubert Andela.

De Boord Computer Taxi (BCT) komt de komende maanden op de markt. Afschaffen van papier is altijd al het doel geweest van de overgang van de rittenstaten en werkboekjes naar een verplichte digitale registratie.

Ritadministratie

“Bij dit overleg waren vier fabrikanten betrokken die buitengewoon lid zijn van KNV Taxi. Uitkomst van de gesprekken is dat BCT’s van deze fabrikanten geschikt zullen zijn om de ritadministratie zoals die voor de Belastingdienst moet worden vastgelegd en bewaard, helemaal te digitaliseren”, legt Andela uit.

Het gaat hierbij om boordcomputers van de leveranciers Quipment, Taxitronic, Cabman en Taxamatic. “En alle modellen zijn geschikt om de gegevens aan te leveren aan de Belastingdienst. Ook het instapmodel”, verzekert Andela. “Het gaat slechts om een kleine software-aanpassing die verder niet tot extra kosten leidt voor de taxi-ondernemer.”

BCT-wetgeving

De reden dat er nog afspraken gemaakt moesten worden met de Belastingdienst is dat deze instantie verder niet betrokken is bij de Boordcomputer Taxi-wetgeving. “De fiscus zal een dergelijk apparaat nooit voorschrijven”, zegt Andela. “Als de registratie maar betrouwbaar is.”

Een convenant is echter wel nodig. “Als je de kilometers via de BCT registreert, onder meer voor de bpm-teruggave, en jaren later zegt de Belastingdienst opeens dat je dat via het voertuig had moeten doen, is dat natuurlijk niet handig”, noemt Andela als voorbeeld.

Rij- en rusttijden

De Tweede Kamer riep de minister deze week op een versimpeling van rij- en rusttijden in te voeren. De BCT registreert straks alle minuten en iedere afgelegde meter.

“Daar hoort bij dat regels voor de chauffeurs en taxiondernemers begrijpelijk zijn. Anders leidt digitale registratie tot overtredingen en boetes uit onwetendheid, met alle ergernis en frustratie van dien. De eenvoudige regels waar het kabinet nu hopelijk aan gaat werken, komen dan laat, maar toch nog goed getimed”, aldus Andela. 

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

7 reacties op “Belastingdienst accepteert digitale rittenstaat uit de BCT”

A.Urban|02.12.11|09:24

Dat geeft te denken.
De belastingdienst kent het rapport, deugdelijkheid invoering wetgeving boordcomputer taxi van 28 okt. j.l., gemaakt in opdracht van ons bedrijf door Vallenduuk Advocaten te Haarlem niet.
Daar staat o.a. in dat het apparaat ongeschikt is om als fraudebestendig apparaat te dienen.
Dat houdt in dat de ritstaat uit de boordcomputer niet deugd, als de chauffeur de bct niet juist bediend, wat mogelijk is.
Dit was bij I.V.W. en K.N.V. al in 2008 bekend.

Michael|02.12.11|11:36

Das niet zo moelijk er spelen andere belangen , als de belastingdienst niet akkoord zou zijn dan heeft heel die BCT geen zin , dus het BCT verhaal moet kosten wat het kost doorgaan.

A.Urban|03.12.11|10:47

Gisteren met belasting dienst op de Rai gesproken over digitale ritstaat. Het zou goed zijn als iedereen weet, wat zij precies verwachtten van de digitale ritstaat. Naar ik heb begrepen willen zij ook inzicht in de onbezette KM, en zien graag een mogelijkheid in de BCT om de reden van b.v. omrijden of het rijden in je pauze te kunnen registreren.Het is niet te hopen dat we naar een vergelijkbare registratie van de grijze kentekens toe moeten, dus graag duidelijkheid.

jackson|08.12.11|11:32

we gaan het beleven div ambtenaren met hun eigen regeltjes en invulling van de wet ……kan leuk worden

paul|15.12.11|17:10

Natuurlijk gaat de belastingdienst akkoord, behalve het feit dat ze wel zullen moeten van de minister, is het juist voor de belastingdienst ideaal! Alles wordt geregistreerd, precies hoe laat en waar en hoe snel, dus het uitdelen van boetes is nu veel makkelijker, privacy van taxichauffeur is totaal ondergeschikt. Natuurlijk is ook het digitaal controleren een stuk goedkoper voor de belastingdienst. Overigens vreemd dat de KNV samen met de BUITENGEWONE leden (?) nu pas afspraken maakt…

taxi frans|05.01.12|10:32

Boordcomputer ook al lang achterhaald door middel van magneet, het blijft een feit zolang men in Den Haag niet stopt met nadenken blijft het een grote puinhoop in de taxibranche.
Hoe meer regeltjes, hoe meer ambtenaartjes en het eerste wat die doen is zichzelf in stand houden want er is zoveel regelgeving dat men altijd wel iets vind als je op iedere hoek van de straat wordt aangehouden, regelgeving lokaal bijv. inzinkbare buspalen alleen in Maastricht meer dan 100 taxi’s total-loss e 30 bussen

Duco Douwstra|25.04.12|20:16

Heerlijk voor de sjoemelaars, de Belastingdienst keurt vooraf de uitkomsten van de BCT goed. Dus de sjoemelaar toets de helft van zijn ritten niet in de BCT in. Hij geeft daarna zijn onbetrouwbare BCT uitdraai een de Belastingdienst en die moet hem goedkeuren, dat hebben ze belooft :-}} terug naar de automatisering van de vorige eeuw, dat heet achteruit innoveren.