rmc, aardgas, taxi, leerlingenvervoer

Groengas biedt voorsprong bij taxi-aanbestedingen

Steeds meer opdrachtgevers kennen tegenwoordig extra punten toe voor duurzaamheidseisen bij aanbestedingen. Om maximaal te scoren tijdens gunning van een taxi-aanbesteding wordt er door taxibedrijven dan ook goed gekeken naar mogelijkheden om de concessie uit te voeren op alternatieve brandstoffen. Ook wanneer er een minimaal percentage wordt uitgevraagd zijn er marktpartijen die niet schromen om 100% in te schrijven op aardgas/Groengas.

Bij aanbestedingen wordt van taxiondernemers verwacht dat zij veel kwaliteit bieden voor een scherpe prijs. Inschrijven op aardgas/Groengas biedt een hoop voordelen bij gunningcriteria, terwijl de kosten meevallen. Enkele voorbeelden, gegeven door CNG Net, waarbij de vervoerder de opdracht uitvoert met taxivoertuigen op Groengas.

Leerlingenvervoer Rotterdam

Leerlingenvervoer Rotterdam: Uitvoering door de RMC, 117 voertuigen op CNG. Samen met deze partij zijn er afspraken gemaakt om de verkrijgbaarheid van deze brandstof te vergroten in de regio Rotterdam. CNG Net heeft voor deze partij inmiddels twee nieuwe openbare stations gerealiseerd. Met de komst van een 3de tankstation en het tankstation dat al in een veel vroeger stadium is gerealiseerd is er in de stad een goede dekking om te kunnen tanken.

Regiotaxi Gelderland

Uitvoering door WDK/ BIOS groep, 240 voertuigen op CNG. Deze concessie betreft het volledige WMO vervoer binnen de Provinciegrens. Samen met de uitvoerende partijen worden er diverse nieuwe locaties geopend op strategische plaatsen.

WMO & Leerlingenvervoer Leeuwarden

Uitvoering Taxicentrale Wolters (WMO) en Taxicentrale Witteveen (LLV). Het betreft hier in het totaal meer dan 60 voertuigen welke zijn ondergebracht in 2 verschillende contracten. Beide partijen zagen de kansen in de aanbesteding om zich te onderscheiden en besloten gebruik te maken van de huidige tanklocaties in de provincie.

Opdrachtgevers

Maar waarom hechten opdrachtgevers (vooral overheid) zoveel waarde aan duurzaamheidseisen. Welke voordelen biedt Groengas eigenlijk voor de samenleving?

Duurzaam

Aardgas heeft een lagere CO2-uitstoot dan traditionele brandstoffen. Daarnaast tankt u gewoon uit het ondergrondse aardgasnetwerk. Er vindt dus geen transport over de weg plaats. Groengas is aardgas opgewekt uit een hernieuwbare bron. Dat wil zeggen dat er een reductie van 80% plaatsvindt op de uitstoot van CO2. CNG Net is de grootste leverancier van Groengas voor het wegverkeer.

Lokale luchtkwaliteit

In tegenstelling tot dieselvoertuigen- zelfs met een roetfilter- stoten auto’s op aardgas nagenoeg geen stikstof (NOx), fijnstof of roet uit.

Minder geluidsoverlast

Voertuigen op aardgas zijn stiller. Uw motor veroorzaakt dus minder geluidsoverlast voor omwonenden wanneer u stilstaat. Comfortabel voor uw passagiers en de chauffeur.

Voordelig

Een kilo aardgas is ongeveer 40% goedkoper dan diesel. Op een kilogram aardgas rijdt u net zover als op een liter diesel. U kunt daarom een economisch gunstige prijs aanbieden.

Hetzelfde voertuig, andere brandstof

Inmiddels hebben diverse merken als Mercedes, Volkswagen en Fiat een ruime keuze aan taxivoertuigen affabriek in het assortiment. U bent dus niet  genoodzaakt een heel ander merk of type voertuig aan te schaffen.

Concurrentievoordeel

Door in te schrijven op aardgas onderscheidt u zich van uw concurrent. Ook wanneer aardgas niet wordt gevraagd in het bestek. Zet vooral heel groot op uw voertuigen dat u op aardgas/groengas rijdt. Dit creëert extra positieve aandacht voor uw merk.

Groengas

Groengas geeft minstens dezelfde milieuvoordelen als aardgas, maar met twee belangrijke verschillen. De herkomst is duurzaam en hernieuwbaar. Groengas is dus geen fossiele brandstof. Daarnaast is er een reductie van 80% CO2-uitstoot mogelijk. De reductie van NOx, fijnstof en roet is gelijk aan aardgas.

CNG Net is de grootste leverancier van Groengas aan het wegverkeer. CNG Net is uw partner als u inschrijft met aardgas of Groengas. Het Groengas dat CNG Net levert is gegarandeerd duurzaam doordat het Groengas NTA 8080 gecertificeerd is.

Subsidies

Er diverse mogelijkheden voorhanden waar u als taxiondernemer gebruik van kunt maken wanneer u een nieuw voertuig aanschaft op CNG/Groengas. CNG Net is van A tot Z op de hoogte van de actuele subsidies op landelijk, provinciaal en regionaal niveau en adviseert u  graag over de mogelijkheden om hiervan te profiteren.

Gemeentebeleid en vervoerconcessies

In gemeentelijk beleid wordt er in veel gevallen gesproken om in 2020 klimaatneutraal in te kopen. Vervoerconcessies zijn een belangrijk onderdeel waarbij veel rendement kan worden behaald. Vanuit dit inkoopoogpunt wordt gekeken naar duurzame inschrijvingen in combinatie met financiële aspecten. CNG Net heeft een actueel beeld van deze vervoersconcessies.

Implementatie

Wanneer u als taxiondernemers de keuze maakt om op aardgas/Groengas te gaan rijden onderscheidt u zich in de markt. CNG Net helpt u bij de implementatie door onder andere chauffeurs en betrokkenen met een presentatie en tankintroductie bekend te maken CNG. CNG Net ontzorgt de taxiondernemer, neemt vragen weg bij het personeel en helpt om kostenbesparing te realiseren binnen het bedrijf.

CNG Net

CNG Net exploiteert sinds 2008 CNG-tankstation in Nederland. In 4 jaar tijd is het netwerk van CNG-tankstation uitgebreid naar 51 openbare tankstations en 5 toegewezen tankstations. Het bedrijf heeft ruime ervaring in de realisatie CNG-tankstations.

“Elke aanbesteding op aardgas vraagt om maatwerk”, vertelt Kim Bentum van CNG Net. “Zo kunnen bestaande tankstation van CNG Net worden afgestemd op specifieke afnamewensen. CNG Net zoekt nog steeds naar nieuwe locaties om het netwerk uit te breiden. Is er nog geen tankstation van CNG Net in een omgeving? CNG Net zoekt met de taxi-ondernemer naar geschikte locaties.”

Meer weten over Groengas voor uw taxibedrijf? Bezoek de stand van CNG Net op de Taxi-Expo. Standummer 03.300.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.