BCT, Boordcomputer Taxi, Quipment

Grootste deel taxisector heeft BCT op tijd besteld

Het grootste deel van de taxisector heeft op tijd de Boordcomputer Taxi besteld. Dat apparaat moet uiterlijk 1 juli 2014 ingebouwd zijn in alle taxi’s in Nederland. 40% van de taxibedrijven heeft hun BCT’s al besteld. Nog eens 30% gaat het in februari en maart doen. 20% neemt risico en gaat het apparaat in april, mei of juni aanschaffen. De overige 10% kondigt aan te willen wachten tot na de deadline. Dat blijkt uit onderzoek van TaxiPro.nl onder 1032 mensen die werkzaam zijn bij taxibedrijven.

Taxi-ondernemers die nog afwachten doen dat vooral omdat ze op dit moment in een zeer slechte financiële situatie zitten. Dan is het volgens hen beter om een dergelijke grote investering uit te stellen. Ook geven diverse taxi-ondernemers aan dat ze ‚zich nog aan het oriënteren zijn’. En een deel van de respondenten wil zo lang mogelijk wachten, omdat zij denken dat er opnieuw uitstel komt.

KNV Taxi

Brancheorganisatie KNV Taxi heeft haar leden geadviseerd om de BCT uiterlijk begin april besteld te hebben. Uit het onderzoek van TaxiPro.nl blijkt dat 70% van de taxibranche hieraan gaat voldoen. Overigens is eerder nog beter volgens KNV, want dan kan er juridisch gezien naar redelijkheid en billijkheid niets verweten worden. Mocht dan door toedoen van anderen de BCT niet op tijd zijn ingebouwd en geactiveerd, dan vermindert de taxi-ondernemer het risico om daardoor in de problemen te komen. De leveranciers moeten op hun beurt het uiterste doen om alles op tijd in orde te maken en in te bouwen.

54% van de taxisector verwacht dat zijn volledige wagenpark op tijd over de BCT’s beschikt. 33% twijfelt daar over; ze hebben immers niet alles in eigen hand. Ze zijn ook afhankelijk van capaciteit bij de leveranciers. Slechts 9% verwacht de deadline te gaan missen. Ongeveer 40% van de taxibranche heeft op dit moment al Boordcomputer Taxi’s ingebouwd in het wagenpark. Maar helemaal vlekkeloos werken de apparaten nog niet.

Rij- en rusttijden

Althans, het BCT-gedeelte waarin de rij- en rusttijden voor de ILT en ritgegevens voor de Belastingdienst worden geregistreerd werkt wel. Maar de software voor de datacommunicatie is volgens diverse respondenten nog niet helemaal af. Dat zorgt in sommige gevallen voor storingen en haperingen, wat leidt tot extra druk op de planning. Ook vinden sommige chauffeurs het nog moeilijk om de BCT op de juiste manier te gebruiken. Het kost nog veel inspanning om hen de apparatuur op de juiste wijze te laten bedienen. Maar veel chauffeurs zijn wel blij dat ze van het schrijven af zijn.

40% van de taxibedrijven heeft zijn bestelling al geplaatst. 17% doet dat in februari, 12% in maart. Verder wacht 11% tot april, 7% tot mei en 5% tot juni. De reden om toch uiterlijk volgende maand te bestellen is omdat de taxibedrijven grote drukte aan zien komen in de laatste maanden voor de deadline van 1 juli 2014. En ze willen toch hun subsidie van 600 euro niet mislopen. Om de subsidie te ontvangen moet het apparaat voor de einddatum zijn ingebouwd en geactiveerd.

Updates

Wat overigens veel taxibedrijven stoort is dat de overheid het nog steeds niet geregeld heeft dat er software-updates door de lucht (bijvoorbeeld via Wifi) gedaan mogen worden door de leveranciers. Ondernemers kunnen ook niet zelf hun BCT-software updaten. Hoewel de overheid vorig jaar al heeft beloofd dat lichte updates in de toekomst toegestaan worden, moet dat nu nog iedere keer in een RDW-werkplaats gebeuren. Zeker bij een wat groter wagenpark, gaat dat gepaard met veel onnodige kosten.

Opvallend is dat 30% van de respondenten aangeeft de BCT niet te gaan gebruiken voor de belastingaangiftes. Slechts 15% gaat dat wel doen en ruim de helft weet dat nog niet. Overigens is dat niet verplicht, taxi-ondernemers mogen nog altijd voor zichzelf een papieren administratie voeren. Maar de belastinginspecteur kan wel de BCT-gegevens opvragen bij een controle.

BCT-gegevens

Bij de meest kale basis-BCT-modellen kunnen de gebruikers zelf hun BCT-gegevens via de USB-poort downloaden. Het betreffende XML-bestand is echter niet eenvoudig leesbaar, er is bij de leveranciers een abonnement nodig om deze gegevens te kunnen uitlezen en eenvoudig te gebruiken.

„Ze zijn niet verplicht om zelf de BCT-gegevens te gebruiken voor hun eigen administratie. Want die ‚versleutelde brij van gegevens’ die zij op hun computer zien, is als het goed is een XML-bestand. Ze zijn wel verplicht om dat aan ons aan te leveren. Het XML-bestand kunnen wij dan inlezen om de belastingaangifte te controleren”, laat de woordvoerder van de Belastingdienst weten. Hij is dan ook zeer verbaasd dat de animo van de taxisector om BCT-gegevens te gebruiken voor de aangifte zo laag is.

Administratieve lasten

“De BCT had nu juist ook als oogmerk om de administratieve lasten te doen verminderen en de kans op fouten te beperken. En de controle te versnellen. Nu maken ondernemers het zich extra moeilijk door een dubbele ritadministratie bij te houden, terwijl de Belastingdienst de gegevens van de BCT accepteert voor de fiscale bewijslast”, zegt hij.

“De fabrikanten hebben hiervoor nu juist aanpassingen gedaan om het de ondernemers makkelijker te maken en de kwaliteit van de administratie te verbeteren. Een dubbele administratie is onhandig en levert naar alle waarschijnlijkheid onnodige discussie op omdat de ondernemer en inspecteur kennelijk kunnen kiezen van welke gegevens zij gebruik gaan maken.”

Functies BCT

De meeste taxi-ondernemers (zowel contractvervoer als straattaxi) kiezen ervoor om een BCT in te zetten die, buiten de wettelijke verplichte functies, nog veel meer kan. Ze zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in een geïntregreerde taximeter (57%), printer (44%), track-and-trace vanuit de centrale (41%), draadloos BCT-gegevens naar de thuisbasis sturen (37%), ritcommunicatie (36%), elektronisch betalen (28%), navigatie (27%) en beveiligingscamera (16%).

Ook wordt de BCT straks gebruikt voor salarisadministratie (48%), verantwoording opdrachtgevers (42%), route-optimalisatie (39%), monitoring prestaties chauffeurs (38%) en monitoring brandstofverbruik (31%).

Leveranciers

Er zijn op dit moment drie gecertificeerde leveranciers die al apparaten uitleveren (Quipment, Cabman en Taxitronic). Eén leverancier wacht nog op certificering door de RDW (Taxamatic). De meeste respondenten die al over een ingebouwd apparaat beschikken, hebben dat van Quipment (40%). Op de voet gevolgd door Cabman (37%), Taxitronic (30%) en Taxamatic (0%). Het blijkt dat slechts een handvol taxibedrijven ervoor heeft gekozen om apparaten in te bouwen van verschillende leveranciers.

De taxisector moet voor 1 juli 2014 een BCT ingebouwd hebben in alle taxivoertuigen. De BCT vervangt de papieren werkmap en rittenstaat voor taxichauffeurs. Ook zal de belastingdienst met het apparaat veel beter kunnen controleren of taxibedrijven recht hebben op de BPM-teruggaveregeling en of er geen bijtelling betaald dient te worden voor privé-gebruik van een taxivoertuig.

Handhaving

Omdat veel taxichauffeurs moeten leren omgaan met het apparaat, heeft de ILT besloten tot een overgangsperiode van twee jaar met een tijdelijk handhavingsbeleid. In die periode doet de ILT lichtere overtredingen door het gebruik van de boordcomputer veelal af met waarschuwingen, tenzij er sprake is van misbruik. Het gaat om bijvoorbeeld zonder opzet verkeerd bedienen van de knoppen. Zware bestuursrechtelijke en strafrechtelijke overtredingen die met de BCT te maken hebben worden wel meteen beboet.

Het ministerie van Infrastructuur heeft onlangs nog bevestigd dat de invoeringsdatum van 1 juli 2014 definitief is (1 februari 2015 voor voertuigen die uitsluitend ingezet worden voor contractvervoer). De boete voor het niet hebben van een Boordcomputer Taxi (BCT) in een straattaxi, bedraagt vanaf 1 juli 2014 € 1750,-.

Bart Pals

Bekijk de uitslag van de BCT-enquete: download het rapport via deze link

TaxiPro.nl heeft een iPad Mini verloot onder de respondenten. De winnaar is:

Ton van Dalfsen van Taxi van Dalfsen uit Aalsmeer

Van harte gefeliciteerd! De iPad Mini komt jouw kant op.

Auteur: Bart Pals

26 reacties op “Grootste deel taxisector heeft BCT op tijd besteld”

Rex Urban|13.02.14|10:50

Jammer dat de nadelen en tekortkomingen van de bct niet of nauwelijks beschreven worden. Dit komt de ondernemer die van de bct geen kaas gegeten heeft niet ten goede. Men probeert hier bedrijven die niet gekocht hebben onder druk te zetten door te benadrukken dat een deel wel gekocht heeft. Op deze manier van berichtgeving heeft dit bericht veel weg van een verkoopverhaal en is daarom niet onafhankelijk.

Bart Pals|13.02.14|10:54

@Rex: we hebben alle lezers gevraagd naar hun ervaringen met de reeds ingebouwde BCT’s. Die staan ook duidelijk beschreven in het artikel, zowel positieve als negatieve.

Willem Houtmann|13.02.14|11:21

Ja, een vleugje stemmingsmakerij is hier wel waar te nemen. En, beste Bart, misschien zijn ‘alle lezers’ in dit geval geen representatieve groep voor de gemiddelde chauffeur.
De percentages hier genoemd herken ik niet op de ‘werkvloer’.
We missen nog wat in de berichtgeving. Zo zijn er de softwareproblemen (nov.), backupproblemen (dec.), connectie problemen (dec.), storingen van hardware (jan.) en de grote hack eind januari.
Het geeft een naar gevoel hiermee straks te moeten gaan werken…

Rex Urban|13.02.14|11:24

Bart, Zet de conclusie van Actal, Technolution en Vallenduuk Advocaten aangaande de bct eens op TaxiPro en leg hun bevindingen uit, hou daarna een enquete, dan krijg je zeker een andere uitslag.

Mario Ruig|13.02.14|11:34

Het grootste probleem is de rij en rusttijden registratie. Een van de regels binnen het rijtijdenbesluit is de 90 uur regeling binnen twee weken. DWZ de ene week 56 uur rijden dan de volgende week maar 36 uur. Maar ik weet niet meer uit het hoofd hoeveel ik uur ik 9 dagen geleden heb gemaakt als ZZPér, en hoe dat zich verhoudt tot de 90 uur regeling. toch maar weer een werkboekje bij houden dus. ZZPér = risicodragende lijfeigene,… meer niet.Met dank aan KNV Taxi c.s.

Mario Ruig|13.02.14|11:47

Enige tijd geleden heeft Duco het idee geopperd om een vertegenwoordiging voor de taxibranche op te richten die het belang van de gehele branche nu eens echt gaat vertegenwoordigen.

Ik herhaal die oproep bij deze. Ben je geïnteresseerd danwel steun je dit initiatief en/of ben je ook bereid eventueel middels een lidmaatschap steun te verlenen stuur dan een mailtje naar taxibranche@traveltax.nl . Als er genoeg steunbetuigingen zijn ga ik er iig serieus werk van maken. Verspreid het woord !.

Bas En Astrid Klijberg|13.02.14|12:15

Vraag is ook. Hoe gaat men om met de privacy gegevens van de chauffeur. Het chauffeursnummer was al veranderd in de BSN code. Deze BSN is goed leesbaar en zichtbaar voor klanten. De kaart van de chauffeur steekt uit de BCT. Wie staat dan in voor de veiligheid van de kaart. Hij is door een klant heel makkelijk te verwijderen. In kader van agressie of moeilijk opvoedbare/handelbare kinderen ook dus makkelijk kapot te maken. De kosten zijn dan behoorlijk.

Duco Douwstra|13.02.14|15:42

Beste Mario, Ik heb de naam http://www.taxibelangen.nl reeds geregistreerd.Ik heb morgen weer overleg hoe we de organisatie het beste vorm kunnen geven. De basis is voldoende (minimaal 2000) deelnemers die bereid zijn om € 50,– per jaar bij te dragen in de kosten. Maar hoe meer hoe beter, het is mijn bedoeling om de rij- en rusttijden af te schaffen, deze regel is onrechtvaardig elders in de EU verklaren ze ons voor gek en gelijk hebben ze. Dan het hele achterlijke circus rondom de BCT komt elders

Duco Douwstra|13.02.14|15:50

in de EU op deze krankzinnige basis ook niet voor.Een online registratiesysteem in alle voertuigen met blauw kenteken aangesloten op een centrale computer en wij maken dan wel uit waar wel en niet op gecontroleerd mag worden. Dus jullie horen hier nog van en Mario is van harte welkom voor een functie. En Bart, jou verhaal over de BCT is er uitgebreid, maar de waarheid is, dat veel ondernemers mij opbellen dat ze al voor jaren ellende hebben met de proefmodellen. Hoezo administratieve lastenver-

Duco Douwstra|13.02.14|16:02

verlichting.Omdat de wet uit 2000 is, toen wisten ze nog niet wat online updaten was,(sommigen nu nog niet) mag er nu volgens deze wet niet online ge-update worden.Na alle dreigementen en intimidaties,valt mij nog mee dat er niet meer mensen bang zijn geworden :-}}. Dus ik wil ook gaan procederen tegen de ILT vanwege de maffia methodes wat dreigementen betreft. En ook tegen het feit dat de ILT wel op de hoogte is van de KIWA woekerprijzen, maar desondanks deze organisatie faciliteren.

jasperwillem|15.02.14|06:59

Recent ook al vragen gesteld op een bedrijfscursus hoe er word omgegaan met diefstal van je Taxipas uit de BCT door een (onwelwillende) klant. Als dit risico bij de chauffeur ligt, word dit een erg dure grap, exclusief het daverend communicerende KIWA.

Duco Douwstra|19.02.14|09:43

Wat de ILT ons allemaal via de BCT wil verplichten en wat allemaal niet mag. https://www.privacyfirst.nl/ Als de ILT ook maar een greintje fatsoen zou hebben,dan zou ze aan alle taxiondernemers een excuusbrief moeten schrijven.Met de mededeling dat de BCT WEER UITGESTELD gaat worden,omdat iedereen die al aan het experimenteren is met de BCT daar enorme problemen van ondervind met de bijkomende kosten.En dan heb ik het nog over de goedwillende.De kwaadwillende zullen de BCT echt ten grave dragen

Hudson Taxi|19.02.14|22:27

@ Red. Hof in den Haag heeft gisteren 18 feb. uitspraak gedaan over opslag privacy gegevens burgers. Lees link bij Duco. Door deze uitspraak is de zoveelste bom onder het boordcomputer drama gelegd. Daarnaast heeft iedere burger recht op privacy tijdens het werk . Die is in het geding door het gebruik van een bct. Wat denkt U, hebben Uw lezers niet meer baat aan duidelijkheid i.p.v. overhaast een bct aan te schaffen om daarmee de branche te behoeden voor een miskoop. Uw taak wellicht?

Rodie Van der Steen|20.02.14|12:27

IK schaar mij ondertussen bij de kwaadwillende……
heb ook al een grafkist op het oog voor de BCT !!!
Ik heb mij ook altijd afgevraagd waarom er subsidie op de aanschaf van de BCT zit ?

Rodie Van der Steen|20.02.14|12:27

Prima hoor voor de branche maar waarom betalen onze klanten (lees belastingbetalers) mee aan de BCT ??
De BCT MOET van de baan, en dat gaat de lieve belastingbetalers van nederland NOG meer geld kosten! want de producenten van de BCT gaan dan zeker procederen tegen het ministerie…… en enkele producenten gaan met het afschaffen van de BCT waarschijnlijk zelfs failliet ?

Jan Vermeulen|20.02.14|15:05

Wij zijn wel blij met komst van BCT want dan worden taxichauffeurs die zwart rijden en niet houden aan rij en rusttijden worden zij met deze systeem hard aangepakt.

Rex Urban|20.02.14|16:58

@ Jan Vermeulen.
Dat is nou net een mankement van de BCT Jan, hij kan niet zien of er passagiers in de taxi zitten. Daardoor weet de bct niet of je zwart rijdt.
De chauffeur moet dat handmatig aangeven.
Een chauffeur mag wel rijden in de pauze, hij mag zelf weten wat die doet, alleen geen taxivervoer doen.
Ook dat moet je handmatig aangeven net als bij het leugenboekje.
De bct is daar geen oplossing voor om te voorkomen wat jij aangeeft.

Rodie Van der Steen|20.02.14|18:46

ja, Jan snapt het niet, en denkt dat hij gered wordt door
zijn overheid …….
Weltrusten Jan !

Rodie Van der Steen|20.02.14|18:48

On uh Jan ??
ik zie ook nog dat je audi rijdt ??

Taxi Volendam|22.02.14|16:30

Er zijn veel zorgen om privacy. Doordat niemand, ILT incluis geen voorlichting geeft over de gevolgen van onze privacy door verplicht gebruik van de BCT, zijn taxichauffeurs niet op de hoogte van deze gevolgen hierdoor. Bij je gsm kun je volgen uitzetten. Bij een BCT niet. ILT volgt je op de meter nauwkeurig en slaat deze gegevens bovendien op. Hoe lang en waarom? Waarom reageren chauffeursbonden niet? Een ieder heeft recht op privacy tijdens het werk. ILT wil ons dit afnemen.
Niet tolereren !

Taxi Volendam|23.02.14|16:15

Tip,
Een werkgever eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van medewerkers, waartoe hij ook op het werk de nodige ruimte moet laten. Kunnen werknemers er vanuit gaan dat zij in privacy verkeren, dan komt de werkgever zijn verplichtingen niet na door zonder zwaarwegende argumenten die privacy aan te tasten. Dit kan leiden tot een verbod van bepaalde handelingen en tot het betalen van een SCHADEVERGOEDING welke de werkgever boven het hoofd hangt door “gebruik bct”. ( art 611 BW) .

Rex Urban|01.03.14|10:01

Mansveld schrijft in juli 2013 dat ze de BCT in 2014 gaat evalueren. N.a.v. een brief van ons. Dat betekent de tekortkomingen of problemen in de bct aanpassen. Die zijn niet te overzien ! Ze schrijft: De evaluatie van de BCT kan leiden tot aanpassingen van de BCT. Fabrikanten zullen ook in de periode tot de evaluatie updates van software willen uitvoeren. Het is een zaak van fabrikanten en vervoerders om over de kosten hiervan afspraken te maken. De overheid staat hier in beginsel buiten.

Taxibelangen Nederland|03.03.14|15:55

BCT zal weer worden uitgesteld! Wanneer komt het hoge woord eruit,iedereen weet het al,maar officieel zegt niemand wat.Iedereen zegt weinig over de BCT problemen,terwijl iedereen ze wel heeft en heel veel zelfs.Ik heb nog geen 1 positief geluid gehoord.Problemen oplossen kost geld veel problemen oplossen heel veel geld,en dat is er niet.Hoe lang houden ze het hoofd nog boven water en zit u straks met de gebakken peren.Ik heb een nieuw uitgangspunt.We vragen aan het O.M. of we ergens van worden

Taxibelangen Nederland|03.03.14|16:02

verdacht als taxibranche.Als het O.M.nee zegt dan is de vraag waarom moeten we dan allerhande volgapparatuur in laten bouwen,als enige bedrijfstak.En als het O.M. ja zegt dan is het antwoord.Dat een inwoner van Nederland nooit aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken.Dus waarom moet de taxibranche dan wel, heel veel kosten maken en moeite doen,om opsporing door de ILT te vereenvoudigen en zodoende mee te werken aan zijn eigen veroordeling.Je eigen enkelband zelf betalen of zoiets.

Ton van Dalfsen|07.03.14|13:38

Vraag voor de kenners van de BCT hier: Stel, Je bent taxichauffeur en rijdt elke dag op een andere wagen met een BCT. Worden de rij-en rusttijden gegevens van de vorige dagen meegenomen naar de laatst gewerkt dag ? En over naar mijn mening van afschaffing van de rij en rusttijden. Je hebt een gewone baan ergens in een Supermarkt of waar dan ook , al ben je politie agent. Om extra te verdienen ga je er een baan bij nemen als taxi chauffeur. Hmm Rij en rusttijden voor wat ? En ook nog voor de

Ton van Dalfsen|07.03.14|13:41

kenners. Je hebt een baan als vrachtwagen/bus chauffeur en je werkt natuurlijk met een tacho, Je gaat ook een bijbaan nemen als taxichauffeur.