boordcomputer taxi, BCT

Inbouw BCT in hele taxibranche vóór 1 juli lastig verhaal

Om iedereen op tijd van een Boordcomputer Taxi te voorzien, moeten de leveranciers het huidige inbouwtempo flink verhogen. Er waren vorige week in totaal 7.246 Boordcomputer Taxi’s ingebouwd en geactiveerd. Dat aantal loopt nu wekelijks op met slechts 618 BCT’s, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Infrastructuur. Als er in het huidige tempo wordt doorgegaan, betekent dat slechts de halve taxibranche op 1 juli 2014 over een BCT beschikt. Ook KNV ziet de bui al hangen en pleit er bij het ministerie voor dat taxi-ondernemers die buiten hun schuld de deadline missen, in ieder geval de subsidie ontvangen.

Om de hele taxibranche op tijd van een BCT te kunnen voorzien, zal het aantal wekelijkse activeringen flink opgeschroefd moeten worden. Want met het huidige tempo zijn er op 1 juli ongeveer 7.246 + (13 weken x 618 BCT’s) = 15.280 apparaten ingebouwd.

Geen uitstel

Toch is het ministerie voorlopig nog niet van plan de deadline van 1 juli uit te stellen. “Fabrikanten hebben aangegeven dat zij verwachten voor 1 juli 30.000 BCT’s te kunnen inbouwen. Voorwaarde is dat tijdig bestellingen zijn geplaatst”, zegt Jules van de Ven, woordvoerder ministerie Infrastructuur en Milieu. Ook ILT geeft aan vanaf 1 juli ‘in principe’ te gaan beboeten.

Maar het lijkt er op dat diverse taxi-ondernemers risico lopen wel op tijd een BCT besteld te hebben, maar toch de deadline van 1 juli wellicht missen. Zeker als ondernemers een bestelling hebben geplaatst bij het inmiddels failliete Taxamatic. Zij moeten op zoek naar een andere leverancier. Dan lopen zij niet alleen kans op een boete, maar missen zij ook de subsidie van 600 euro per apparaat.

Activering BCT

“De subsidie-aanvraag is gekoppeld aan de activering van de BCT. Die moet uiterlijk 30 juni plaatsvinden. Daarna is er in beginsel geen recht meer op subsidie. Als er signalen komen dat na 1 juli sprake zou kunnen zijn van situaties van overmacht, zal het ministerie onderzoeken of een oplossing mogelijk is”, belooft Van de Ven. “Maar is willens en wetens geen geactiveerde BCT aanwezig, dan volgt handhaving.”

De huidige apparaten zijn al een tijdje op de markt. Toch is de software vaak nog niet af, zodat er allerlei storingen ontstaan. Het zal nog wel even duren voordat alle kinderziektes eruit zijn, is de verwachting.

Software update

Probleem is dat taxi-ondernemers hun BCT alleen kunnen laten updaten bij een RDW-werkplaats. Het mag niet niet ‘over the air’. Volgens Van de Ven moet de taxisector daar nog even geduld voor hebben. “Alles is erop gericht de nieuwe regeling over updaten van software op 1 januari 2015 te laten ingaan, of zoveel eerder als maar mogelijk is.”

Ook brancheorganisatie KNV hoort diverse geluiden dat de inbouw-operatie niet vlekkeloos verloopt. “Het tempo lijkt te laag te liggen, want sommige leden wachten al een tijdje op hun leverancier”, vertelt Huber Andela, secretaris KNV Taxi. “Sommige leden klagen over gebrek aan inbouwcapaciteit en zijn daarom zelf maar gaan inbouwen.”

Planning

Maar om de deadline van 1 juli te halen, zal iedereen zich moeten houden aan een hele strakke planning. Bovendien is 1 juli niet handig gekozen, vindt Andela. “Er mag niets praktisch mis gaan, anders schiet je over 1 juli heen.”

“Meerdere leden klagen erover dat de overheid een einddatum heeft gekozen vlak voor de schoolvakanties. De zomer zou je immers mooi kunnen gebruiken voor inbouw van voertuigen die dan toch stil staan. Ook wisselt bijna een derde van de leerlingenvervoercontracten van vervoerder rond die tijd, dus het zou om twee redenen heel veel praktischer zijn als een datum ná de zomer was gekozen.”

Kiwa

Ook wordt er regelmatig vertraging opgelopen omdat er iets mis gaat bij Kiwa, zodat ondernemerskaarten niet tijdig afgegeven worden. Die is nodig om een BCT te kunnen activeren. “Verder vraagt RDW sinds kort om een zogenaamde rollerbaan bij de steekproefcontroles die ze doen op een officiële aanmelding van een BCT. Hierdoor zijn de taxi-ondernemers extra tijd kwijt en dus kosten.”

KNV heeft haar leden diverse malen geadviseerd om in ieder geval voor half april een kooporder voor de BCT’s te plaatsen. Andela: “Van verreweg de meeste leden die ik spreek hoor ik dat ze dat ook al gedaan hebben. De kans is echter toch best groot dat er straks duizenden voertuigen buiten hun schuld om op 1 juli nog niet een geactiveerde BCT hebben. Denk alleen al aan de bedrijven die van plan waren bij Taxamatic te bestellen. Zij moeten nu ergens anders kopen en daar zal hun BCT waarschijnlijk niet uit voorraad leverbaar zijn.”

Inbouwen

“Wij hebben gehoord dat er tussen 5.000 en 10.000 BCT’s nu ingebouwd zijn. Dat betekent dat er zo’n 25.000 nog moeten. Dat aantal deels nog produceren en daarna allemaal inbouwen en activeren vóór 1 juli? Wie dat durft te garanderen is heel dapper”, vindt Andela.

Bovendien hebben de ingebouwde BCT’s soms nadelige effecten op de bedrijfsvoering, merkt Andela. “Het kost tijd aan voertuiguren en personeel en dus geld. Storingen met nieuwe BCT’s – op zichzelf tot op zekere hoogte niet echt bijzonder met nieuwe apparatuur – vragen ook tijd en kosten dus geld.”

Subsidie

KNV wil dat vervoerders die op tijd BCT’s bestelden zeker moeten zijn van de 600 euro subsidie, als straks op 1 juli buiten hun schuld nog geen geactiveerde BCT in hun voertuigen zit. “KNV wil ook dat je voor software updates niet naar een werkplaats hoeft”, vertelt Andela.

“Een betaalautomaat, een OV-chipkaartpaal, een smartphone waarmee je kunt betalen, gaan ook allemaal niet naar een werkplaats als de software ervan veilig geupdate moet worden. Het is dus ondenkbaar dat dit bij een BCT wel nodig zou zijn. Nog los van de vraag hoe het logistiek dan wel zou moeten allemaal. En wie moet opdraaien voor alle kosten die ‘werkplaats-updates’ zouden veroorzaken.”

Faillissement

“Het is schrijnend dat een taxameterfabrikant, in dit geval een zusterbedrijf van een van onze leden, faillissement heeft moeten aanvragen. Het geeft aan hoeveel de sector al in het project heeft geïnvesteerd en hoe weerbarstig deze invoeringsfase is. Ook nog eens in een periode van krimpende omzetten”, vindt Andela.

“We hopen dat de overheid dat blijft beseffen en op alle mogelijke manieren helpt om het project voor taxiondernemers tot een goed einde te brengen. Als dat niet lukt, krijgen de tegenstanders van het eerste uur alsnog gelijk.”

Bart Pals

Lees ook: BCT-leverancier Taxamatic failliet verklaard

Auteur: Bart Pals

92 reacties op “Inbouw BCT in hele taxibranche vóór 1 juli lastig verhaal”

Taxi Sjoerd|12.04.14|17:42

Net als de personen die voor mij gereageerd hebben moet ik stellen dat het verhaal van Quipment op zijn zachtst gezegd nogal rammelt. Ik vind het een erg eenzijdig verhaal dat Quipment nu stelt dat het allemaal aan de overheid ligt. Quipment heeft tot op het laatste moment orders aangenomen. Tot op het laatste moment heeft Quipment volgehouden dat alles in orde zou komen. Men heeft willens en wetens om de hete brij heengedraaid, bang voor een financiële en publicitaire strop.

Taxi Sjoerd|12.04.14|17:47

En nu, met de einddatum waarop wij verplicht een BCT moeten hebben in onze voertuigen, komt de aap uit de mouw. Men redt het niet op. En het ligt allemaal aan de overheid. Nou ervaring met de overheid hebben wij taxiondernemers allemaal. Dat de overheid niet altijd de meest flexibele samenwerkingspartner is kunnen wij beamen. Maar dat het allemaal de schuld is van de overheid dat Quipment niet tijdig kan leveren?!

Taxi Sjoerd|12.04.14|17:50

Het is een belediging voor een ieder die zijn vertrouwen ( en een zak centen) aan Quipment heeft gegeven en er op vertrouwde dat men tijdig een BCT ingebouwd zou krijgen. Het zou Quipment sieren als ze een verhaal naar buiten zouden brengen m.b.t. de leveringsproblemen die iets minder beledigend is voor onze intelligentie.

Hudson Taxi|13.04.14|11:07

De overheid is in belangrijke mate oorzaak van deze bct soap, doordat ILT en ook KNV het advies d.d. 16-10-2008 van Actal, adviescollege toetsing admin.lasten, aan Min. Eurlings bewust genegeerd hebben. We zien nu reeds de gevolgen hiervan.
De soap van de falende techniek komt hier dadelijk nog OVERHEEN, na evaluatie door mansveld, voorzien dit jaar. De gebruiker van een bct zal merken dat het een nutteloos achterhaald apparaat is.
Taxiterminal voldoet prima. Nut bct is niet te onderbouwen.

Bct Belangen|13.04.14|22:08

Het wordt tijd dat een afvaardiging van de Taxi Branche op bezoek gaat in Den Haag. BCT Belang (wordt vrienden via de Facebook pagina en volg alles op de voet) heeft inmiddels bedrijven met in totaal 1500 taxi’s achter zich staan. Aankomende week wordt contact gelegd met het ministerie voor een afspraak. Hoe meer bedrijven we vertegenwoordigen hoe beter. BCT Belang behartigd de belangen van bedrijven die reeds hebben ingebouwd en bedrijven die dit nog niet hebben gedaan of hebben kunnen doen.

Bct Belangen|13.04.14|22:09

Bct Belangen gaat met een professionele insteek het gesprek aan. In Den Haag krijg je enkel zaken voor elkaar door hard op de inhoud te zijn en tegelijkertijd met respect voor je gesprekspartner.

Taxi Volendam|13.04.14|23:15

Een bct dient geen enkel belang. Graag een andere naam.

Bct Belangen|14.04.14|14:28

BCT Belangen is opgericht om vanuit bedrijven met diverse achtergronden met het ministerie te gaan overleggen voor een oplossing voor de wetgeving die per 1 juli in zal gaan. Er zijn momenteel 3 groepen: 1. bedrijven die de inbouw op 1 juli klaar hebben (er zijn al bedrijven klaar met 80 voertuigen) 2. bedrijven die deels klaar zullen zijn op 1 juli 3. bedrijven die niet klaar zijn op 1 juli. Voor die drie type bedrijven met uiteenlopende belangen wil BCT Belangen een gezamenlijke oplossing.

Bct Belangen|14.04.14|14:29

Binnen BCT Belangen zijn personen vanuit verschillende achtergronden samen bezig met oplossingen 1. zelfstandige met 2 auto’s 2. contract vervoerder 10-100 voertuigen 3. contract vervoerder 100+ voertuigen 4. vertegenwoordiger vanuit een TTO. Zo worden alle belangen behartigd. BCT belangen zal haar exacte voorstel aan het Ministerie omtrent de invoering van de BCT deze week op de Facebook pagina plaatsen. Meld je dus aan op deze Facebook pagina.

Hudson Taxi|15.04.14|10:25

Bct Belangen, U komt als mosterd na de maaltijd en bovendien hebben taxibedrijven er alleen belang bij dat de bct niet verplicht ingevoerd moet worden zolang deze niet deugdelijk is waardoor hij z’n doel niet kan halen. Het is puur eigen belang wat U nastreeft.

Taxibelangen Nederland|15.04.14|13:13

BCT preekt voor eigen belangen.Moet je 14 jaar na de wetgeving,nog aan het ministerie uit gaan leggen dat het echt allemaal goed komt.BCT belang probeert recht te buigen wat krom is,kunnen ze ook de verbetering uitleggen ten opzichte van de al ruim 10 jaar bestaande systemen?Of is de BCT een speeltje van de ILT en als het in 2008 gelukt was kassa voor de leveranciers,maar 6 jaar later blijft waarschijnlijk alleen Cabman nog over en 1 leveranciers is niet volgens de afspraken.dus niks doen!

Bct Belangen|15.04.14|22:25

BCT Belangen doet niet mee met discussies over het verleden. Wij kijken naar de realiteit van de dag en dat is dat er wetgeving ligt die per 1 juli ingevoerd wordt en welke grote problemen gaat opleveren als er voor alle partijen niet een goede oplossing komt. BCT Belangen wil een goede oplossing voor 1. bedrijven die per 1 juli helemaal klaar zijn met de inbouw 2. bedrijven die per 1 juli deels klaar zijn met de inbouw 3. bedrijven die niet klaar zijn met de inbouw. Meld je aan op Facebook!

Bct Belangen|15.04.14|22:32

175 aanmeldingen in 2 dagen. Dat geeft aan dat er bedrijven zijn die zich zorgen maken en op zoek zijn naar oplossingen in plaats van discussies. Met nog 10 weken tot 1 juli om tot een oplossing te komen moet daar de focus nu liggen. Terug kijken naar het verleden heeft nu geen zin. De toekomst is waar het gebeurd en daarin wil BCT Belangen tot de juiste oplossingen komen. Professioneel, met een goed voorstel, in gesprek op het juiste niveau met de juiste personen.

Taxibelangen Nederland|16.04.14|00:32

Kom eens uit de kast BCT Belangen, om een naam te bedenken die op Taxibelangen lijkt en is zie alleen maar terecht kritiek op jou anonieme Facebook pagina en geen 175 aanmeldingen.Wat zijn jou juiste oplossingen voor de huidige puinhoop allemaal bla bla bla kul.Ook van Yvonne heb ik nog niet gehoord waarom de RTC blij is met de BCT en wat de meerwaarde is tot de reeds bestaande systemen.Iedereen is in paniek,bang voor de ILT en bang voor de onbetrouwbare leveranciers met hun onbetrouwbare BCT

René de Bruin|16.04.14|00:59

Ik geef toe dat ik dacht dat Bct Belangen.Taxi belangen Nederland was. Ik vind de de naam niet gepast.Ik zou geen verbinding moeten zoeken. Maar door de naam krijg je wel verbinding. Ze geeft al toe waarom de belangen Groot zijn.

Bct Belangen|16.04.14|10:39

Beste Taxibelangen, kijk even op de Facebook pagina, 180 aanmeldingen in 2 dagen, daar hoeven we dus geen discussies over te voeren. Maar het aantal aanmeldingen is ook helemaal niet belangrijk. Het gaat er om dat de belangen van de taxibranche goed verdedigd worden. Dat is ons doel.

Rex Urban|16.04.14|13:37

@ BCT belangen.”Bct Belangen doet niet mee met discussies over het verleden”?
Je zal toch de gemaakte fouten in het verleden moeten aanpassen. Hoe gaat bctbel. dat doen? Met een schip wat niet zeewaardig is gaan varen en als dan iedereen verzopen is zeggen O wat erg? De realiteit van de dag is dat we met een wanproduct zitten! Niemand komt voor de kosten op die dit voortbrengt. Of krijgen we die garantie van BCT belangen? Nee , Dan is er maar 1 weg, Stoppen
Stel je even voor wel zo duidelijk.

Bct Belangen|16.04.14|21:54

Beste Rex Urban, op dit moment zijn er al 8000 BCT’s ingebouwd. Er zijn taxibedrijven die hun complete vloot van 100 voertuigen al voorzien hebben van een BCT. Die BCT’s hebben nog wel wat aanpassingen nodig maar de meest belangrijke functies doen het. BCT Belangen is van mening dat stoppen een gepasseerd station is. De vervoerders die al hebben ingebouwd en met BCT’s werken die ook gewoon functioneren zullen nooit accepteren dat de investering die zij hebben gedaan voor niets is geweest.

Bct Belangen|16.04.14|21:58

Naast de 8000 x 1500 euro = 12.000.000 euro die deze bedrijven al geïnvesteerd hebben in de BCT’s die zijn ingebouwd kun je er nog gerust 250 euro per voertuig bijtellen voor alle nieuwe software versies die er dit jaar zijn geweest en waarvoor een auto steeds updates moet hebben die met een usb stick moeten worden overgezet. Het argument dat de BCT niet werkt gaat dus in Den Haag direct van tafel omdat er al bedrijven hun volledige vloot hebben rijden met de BCT.

Bct Belangen|16.04.14|22:06

Met name die uiteenlopende belangen van bedrijven die al wel, deels of niet hebben ingebouwd is de reden dat BCT Belangen is opgericht. Iemand die denkt dat het project BCT voor 1 juli wordt afgeblazen en met dat idee en doel in Den Haag gaat praten gaat helemaal, maar dan ook helemaal niets bereiken. De bewust wording van de verschillende belangen en voor die verschillende belangen een eenvoudige passende oplossing te bereiken is het doel van BCT Belangen. Meld je dus snel aan.

Bct Belangen|16.04.14|22:16

BCT Belangen snapt goed dat er vervoerders en personen zijn die deze feiten niet willen horen of zen omdat dat deze feiten hun standpunten niet onderbouwen. Maar het is de realiteit van de dag, daarvoor kun je je hoofd niet voor in het zand steken. Een oplossing voor alle belangen, daar gaat BCT Belagen voor.

Supertaxiholland Holland|17.04.14|00:34

@ Bctbel. Dus nu nog 22 duizend bct’s inbouwen terwijl je weet dat de bct zijn doel niet kan halen en niet deugt. 8 Duizend er uit gooien in de vuilbak beperkt kosten. Je weet zelf de bct’s hebben aanpassingen nodig. Dat is verboden omdat het een gecertificeert apparaat betreft.Geen verandering zonder overnieuw certificeren. Met updates alleen krijg je de bct niet goed. Wie koopt er nu een ondeugdelijk apparaat? Zijn we krankjorum ??? Wie betaald dit circus ??? Leg maar uit.

Hudson Taxi|17.04.14|01:11

@ BCT BELANGEN
€ 250 bijtellen voor nieuwe software? Bij of voor een nieuwe BCT?
Wat is dat voor een onzin. Een nieuw apparaat dient toch uitgetest te zijn voordat je het verkoopt. Er is ook nog zoiets als de eerste 2 Jaar garantie. Je schrijft werelijk de grootste onzin. Een ondeugdelijk apparaat verkopen is oplichting naar m’n mening. Of deugt de zienswijze Actal, CBP, Technolution,niet? Voor wie wil je eigenlijk de belangen behartigen? Over feiten gesproken?

Taxibelangen Nederland|17.04.14|10:23

Zonder BCT hadden we geen problemen en op een BCT eigenbelangen groep zit al helemaal niemand te wachten.Er is al veel te veel zinloze schade ontstaan. Sorry als ik het fout heb, maar wie nu nog 1 goed woord over heeft voor het wangedrocht BCT, die kan ik niet meer serieus nemen.Onder 4 ogen zijn alle leveranciers het altijd al met mijn eens geweest, maar die wezen dan naar de achterlijke wetgeving.Schaf de BCT af,zet er een vette streep onder stel de gedupeerde taxiondernemers schadeloos!!!

Supertaxiholland Holland|17.04.14|10:50

Tegenstrijdige uitgangspunten en belangen hanteerd U BCT BELANGEN. 22000 bct’s inbouwen omdat er nu 8000, die niet deugdelijk zijn zoals je schrijft ingebouwd zijn? Om welke reden moeten deze 22000 dit doen? Voor 1 juli aangepaste deugdelijke BCT’S inbouwen is onmogelijk. Daardoor blijft 1 oplossing mogelijk. Net zo lang uitstel zolang de bct niet voldoet, uitgetest en deugdelijk gemaakt is.
Geef s.v.p. duidelijkheid wie je ben Bctbelangen.
Wel zo netjes.

Bct Belangen|17.04.14|13:20

@Taxibelangen. Wat wel heel vreemd is, is dat uw voorman op internetfora roept over criminelen, rechtzaken, niet inbouwen, weg met de BCT, gedrocht etc etc, hij nu de minister het volgende verzoekt:

“Het is noodzakelijk om voor het inbouwen van de BCT’s per direct uitstel te verlenen tot 1 februari 2015 om rust te creëren onder de in paniek verkerende ondernemers. Daarnaast vraag ik u om de subsidieregeling met dezelfde periode te verlengen”, schrijft Diuco Douwstra aan Mansveld.

Bct Belangen|17.04.14|13:23

Dat wisselen in standpunten die 100% haaks op elkaar staan is niet te volgens en leidt tot verkeerde verwachtingen en keuze’s van ondernemers die aan de ene kant op advies niet inbouwen omdat het een gedrocht is waarmee gestopt moet worden, en nu lezen wel inbouwen maar meer tijd….

Bct Belangen|17.04.14|13:32

Maar dat compromis gaat volgens Douwstra niet ver genoeg. Vooral omdat taxi-ondernemers nog altijd geen goede keuze kunnen maken uit de beschikbare apparaten. Niet alleen zijn er nu geen leveranciers meer die garanderen voor 1 juli 2014 in te bouwen, ook is een vrije keuze voor het beste merk en model BCT niet meer mogelijk.

Bct Belangen|17.04.14|13:37

Huh, Duco? Beste Merk, Beste BCT? Jij bent toch zwaar tegen die apparaten, het zijn toch allemaal niet werkende ondingen waar niet mee te werken is die meteen afgeschaft moeten worden? Nu zeg je dat het beste merk en model BCT er wel zijn maar nu niet meer leverbaar zijn….

Ton van Dalfsen|17.04.14|14:56

Ik heb het idee dat er hier ineens een robbertje vechten is ontstaan met als nieuwkomende partij genaamd BCT belangen waar wij verder niets van weten of zelfs niets van hun laten zien WIE ze werkelijk zijn op hun facebook pagina. geen namen of niets wat daarop lijkt. zeer vaag. Bij taxibelangen zie je precies wie het zijn , als ook bij KNV , maar deze nieuwe club weten wij totaal niets van. Kom uit de kast en laat zien wie jullie zijn met naam

Ton van Dalfsen|17.04.14|15:05

Ook zie ik op de facebook pagina van BCT bel. de vriendenlijst met daarin geaccepteerde vrienden die totaal niets met taxi hebben , of zelfs dubbele vrienden in staan. Dua als je zeer betrouwbaar wil overkomen moet je zelf het toch goed voor elkaar hebben voordat je naar buiten komt.

Bct Belangen|17.04.14|15:48

Het gaat niet om de personen Ton, het gaat om de invoering van de BCT en een rechtlijnige aanpak voor alle partijen die deze BCT volgens de wet in moeten laten bouwen. Overal moord en brand schreeuwen, de overheid als criminelen en oplichters wegzetten, de BCT moet afgeschaft worden, Europese rechtszaken willen beginnen om de wet afgeschaft te krijgen en dan nu zo’n standpunt innemen is op zijn minst niet echt rechtlijnig of staan voor je standpunten.

Ton van Dalfsen|17.04.14|16:13

@BCT belangen. Bedankt voor het antwoord hoewel het voor mij niet echt helemaal naar tevredenheid is. Maar mijn advies is: Ga met elkaar om tafel en in gesprek en luister naar elkanders idee over de BCT. Met hier over elkaar dingen posten lost er nog niets op behalve dat de eigen ego hier steeds maar over en weer gaat.

Ton van Dalfsen|17.04.14|16:22

Jullie moeten toch met mij eens zijn dat 1 July niet meer haalbaar is , mede ook dat de club Quipment orders annuleert , Taxamatic failliet is en de andere 2 niet meer kunnen beloven dat voor 1 July alle BCT’s ingebouwd kunnen zijn. Met die wetenschap moeten jullie allemaal op één lijn gaan zitten om de datum te verzetten zodat er niemand in de problemen komt.

Hudson Taxi|18.04.14|20:00

De bct dient eerst deugdelijk en fraude-proof gemaakt te worden, ook de opgeslagen data hoort daar bij. Vergeet ook het privacy aspect “de uitspraak Brussel en CBP niet. Daarna bct door taxibedrijven laten uittesten. Na het goedbevinden kan je een invoerdatum vaststellen als er voldoende draagvlak in de gehele branche is. Niet in feb. Dan staan we weer voor dezelfde problemen als nu.

Taxi Volendam|19.04.14|15:33

Nut voor taxibedrijven van een electronische handtekening in een bct bestaat niet! Wel voor ILT, daar de bedoeling is automatische incasso bij een bekeuring toe te passen. Nadeel bct is ook dat in gebruik zijnde taxiterminals op de schroothoop moeten en wij alle kosten moeten betalen. “Je eigen enkelband betalen? “Innoveren aan een bct kan niet doordat aanpassing en certificering extreem veel geld kost. Fabrikanten zullen dit niet nog een keer doen.
Denk hier eens over na , U ook, Taxibelangen

Taxi Volendam|21.04.14|10:36

Kijk, nu maakte ik een fout. ” denk hier over na Taxibelangen” Ik bedoelde BCT Belangen omdat zij niet veel blijk geven van kennis over de BCT en zij je verplicht een nutteloos apparaat willen aansmeren. Iemand die dat wil , ok , mag, een vrije wereld. Maar ondeugdelijk spul verplichten gaat veel te ver.

Nancy Beets|25.04.14|15:19

Wat moeten we nu ??????
Wel aanschaffen / niet aanschaffen ????
Krijg je wel/geen boete als je te laat bent ?????
Komt er wel/niet uitstel ???
Is er eventueel wel een kans op uitsel

Taxi Volendam|25.04.14|19:45

Ja, zeker een kans op uitstel. In 2 weken weten we meer. Hou de kranten morgen in de gaten.

Taxi Volendam|26.04.14|15:01

De telegraaf “Taxi computer” vanmorgen: Ministerie schrijft hierin echt onzin. In het advies van Actal aan en gemaakt i.o.v. ILT staat dat het kostenplaatje van de bct niet deugt en de administratieve lasten voor ondernemers NIET vermindert ??? Uitleg graag. ILT geeft toe dat de bct fraudegevoelig is. Is dat bevordelijk om eerlijke concurrentie mee aan te pakken? Zo ondeugdelijk ze ons voorlichten doen ze dat ook de kamerleden met als gevolg deze bct soap.

Rex Urban|28.04.14|09:30

Even uitleg n.a.v. vele telefoontjes. De BCT fabrikanten,ILT,KNV,wisten van meet af aan, 2008, dat de BCT fraude gevoelig is. I.L.T. geeft dat nu toe, lees de telegraaf. De ondernemers van de 8000 ingebouwde bct’ geven ook NIET aan dat hun BCT WEL deugdelijk is. Daar komen de privacy perikelen nog bij. Mr. Boone heeft deze zaak onder de aandacht. M’n advies is laat je niet lekker maken voor de subsidie. Vraag fabrikanten om duidelijkheid of garantie,koop nu niet en wacht op uitspraak rechter.

Nancy Beets|29.04.14|12:45

Het is me nu nog niet helemaal duidelijk .
Is het nu gewoon 2 maanden uitgesteld of alleen in bepaalde gevallen