Vervoerder Syntus integreert taxi en openbaar vervoer

De samenleving is aan het veranderen en reizigers eisen steeds meer van hun vervoer. Nieuwe partijen, zoals Uber, spelen daar al op in en dat gaat vervoerder Syntus ook doen door OV en taxivervoer te integreren. Reizigers die een reis opzoeken in de Syntus-app, zien dan niet langer louter reismogelijkheden met de bus of trein, maar krijgen ook een optie voor taxi te zien, die ze meteen kunnen boeken.

Om de integratie van OV en taxi mogelijk te maken, moeten de app van Syntus en mobiele taxiplatformen als taxiboeken.nl en RideNow (TCR) worden geïntegreerd. Volgens Jeroen Suurmond, manager Commercie, en zijn collega Heimen van Duinkerken, projectmanager Digitaal, was daarvoor vooral een omslag in het denken nodig, waarbij taxivervoer niet langer als concurrent gezien wordt door vervoerders in het OV.

Project

Die omslag in het denken is essentieel, want het traditionele OV wordt bedreigd. Met name in het streekvervoer worden veel lijnen opgeheven omdat er niet langer voldoende reizigers gebruikmaken van de bus. “Overheden en burgers accepteren niet langer dat er lege bussen rondrijden” aldus Suurmond. Ook Syntus worstelt met dit probleem. Daarom zijn de ontwikkelaars van het integratie-project bewust aan de slag gegaan met manieren om alternatief vervoer aan te bieden op plekken waar de bus verdwijnt of waar bus en taxi complementair aan elkaar kunnen zijn.

Zo kwamen de twee medewerkers van Syntus op het idee voor dit project waarmee ze het OV en de taxi willen integreren. Dit is mogelijk door in de huidige betaalapp van Syntus de verschillende vervoersopties te tonen. De klant krijgt dus niet alleen de standaard dienstregeling van de bus te zien, maar wordt ook gewezen op de optie om met de taxi te reizen en hij kan dan zelf de keuze maken voor welke vervoersmogelijkheid hij kiest.

Via de Syntus-app kan de klant vervolgens ook zijn reis boeken en betalen. Het ‘ticket’ krijgt de klant digitaal aangeleverd via zijn telefoon. “Alle informatie over mobiliteit, de aankoop én het ticket heeft de reiziger straks bij zich in zijn telefoon”, aldus Van Duinkerken.

Doelgroepenvervoer

Het project houdt niet op bij een goede integratie van taxi en OV. Syntus betrekt namelijk ook het doelgroepenvervoer bij dit project. Door reizigers via de app te begeleiden en de mogelijkheid te bieden om extra ondersteuning te vragen, zorgt Syntus ervoor dat de app gebruikt kan worden als zogenaamde ‘reisbegeleider’. Een deel van de reizigers zou dan niet langer behoefte hebben aan speciaal doelgroepenvervoer, omdat ze via de app begeleid worden. De taxi fungeert hierbij als onmisbare achtervang, mocht er toch nog iets fout gaan.

“We moeten van het idee af dat we mensen per se in onze bus willen hebben”, aldus Suurmond. “We moeten niet langer denken vanuit het aanbod, maar vanuit de vraag. Zet de klant centraal”. Volgens Suurmond houden veel vervoerders nog te krampachtig vast aan de traditionele insteek van het aanbieden van vervoer, dat ze daarmee de behoeftes van klanten negeren. “In plaats van weerstand te bieden tegen nieuwe ontwikkelingen, moeten we deze omarmen en er juist van profiteren. Door deze vervoersmodaliteiten te integreren komt de klant op zijn plaats van bestemming, terwijl OV én taxi profiteren van een groeiend aantal klanten.”

Blikveld

Syntus wil niet alleen de klanten bedienen die een ketenreis maken. Passagiers die normaal alleen met de bus zouden reizen, krijgen ook taxi-opties te zien. Ook is het mogelijk dat reizigers bijvoorbeeld de heenreis met de bus afleggen en de taxi terug gaan nemen. Volgens Suurmond is het namelijk in eerste instantie belangrijk om reizigers op alle mogelijke opties te wijzen. “We kunnen nieuwe reizigers trekken door ze goede opties aan te bieden en we kunnen bestaande klanten beter bedienen.”

Het lijkt misschien alsof het aanbieden van een taxi in een openbaar vervoer-app mensen uit de bus jaagt en in de taxi, maar daar is volgens Suurmond geen sprake van. Krampachtig vasthouden aan de traditionele vormen van OV in een veranderende wereld helpt namelijk niet. “Door het bieden van deze service blijven we in het blikveld van onze klant”, aldus Suurmond. “De ene keer kiest onze klant voor de snellere taxi, de volgende keer voor onze goedkopere bus.”

Imago

Het project moet ook het soms wat negatieve imago van beide vervoersmodaliteiten aanpakken. Nu zijn er nauwelijks taxipassagiers die gebruikmaken van bussen, net zoals er andersom weinig busreizigers zijn die ook een taxirit overwegen. “Buspassagiers denken dat de taxi te duur is en dat taxichauffeurs niet te vertrouwen zijn, terwijl taxipassagiers juist denken dat bussen vies en langzaam zijn”, meent de Manager Commercie.

“Zolang die vooroordelen blijven bestaan, zullen reizigers niet overwegen van het andere voertuig gebruik te maken. Pas door mensen de opties actief onder de aandacht te brengen en ze tegen goede voorwaarden gebruik te laten maken van de verschillende vervoersmiddelen, kunnen die vooroordelen ontkracht worden.”

Taxi-sharing

Een mogelijkheid die later nog toegevoegd kan worden, is de optie tot ‘taxi-sharing’. Reizigers die dezelfde kant op gaan, kunnen samen een taxi en dus de kosten delen. Wanneer dit uitgerold is, kunnen taxi’s op voor OV onrendabele trajecten de rol van traditionele OV-voertuigen overnemen. Zo blijven klanten in deze gebieden mobiel. Dit is weer voordelig voor taxi en OV. Een deel van het traject blijft per OV ‘bereisbaar’ omdat het voortransport per taxi geregeld is.

“We zijn zelf inderdaad de bestaande markt aan het ontwrichten op deze manier”, geeft Van Duinkerken toe. “Maar op een positieve manier, namelijk één waarmee we de klant van dienst zijn. Door reizigers alle opties aan te bieden, gaan ze meer nadenken over mobiliteit.” Suurmond: “Je raakt je klanten niet kwijt door ze op goede alternatieven te wijzen, je wint er juist nieuwe klanten bij. Dit is in het belang van de klant, de overheid en het OV”.

Inge Jacobs

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “Vervoerder Syntus integreert taxi en openbaar vervoer”

taxibelangen STN|10.05.16|16:39

Niks nieuws dus, de ‘treintaxi’ opnieuw uitgevonden, of nou ja, gekoppeld aan een app. Hierdoor kunnen er meer onrendabele buslijnen opgeheven worden en kan men daar taxi’s voor inzetten. Heeft ook niks met ‘vooroordelen’ te maken, de klant zal eerder naar de prijs en het aanbod kijken. De vraag is hoeveel deze taxi’s moeten gaan betalen aan Syntus voor ‘hun’ klant, en of de prijs voor die taxi dan gelijk is aan het oude bustarief. Of komt hier een subsidie-potje voor?