GreenStar, seminar

Besparingen beter rijgedrag taxibranche worden voorspelbaar

GreenStar opende op 10 juni jongstleden zijn nieuwe kantoor in Hengelo. Tijdens een workshop werden de partners en relaties van GreenStar geprikkeld om na te denken over de invloed van mobiliteitstrends op de taxibranche. Dat leverde de nodige interessante inzichten op. Zo wordt niet uitgesloten dat op termijn een grote partij uit de categorie Google het concept van de regiecentrale veel breder gaat oppakken. Tevens moet het serviceniveau in het contractvervoer zo ver mogelijk omhoog, onder meer door verbetering van het rijgedrag.

Het is nog maar ruim twee jaar geleden dat het eerste taxibedrijf met GreenStar aan de slag ging. Het programma is er op gericht het rijgedrag van chauffeurs te analyseren. De bewustwording die daar uit voortvloeit  kan leiden tot een besparing van gemiddeld 8 procent op de brandstofkosten. Ook de kosten van onderhoud worden gereduceerd: verantwoord rijgedrag maakt dat het de auto’s langer meegaan en dat er minder vaak schade wordt gereden. Met zijn software ondersteunt het bedrijf inmiddels duizenden chauffeurs in het verbeteren van hun rijgedrag.  De groei van zowel GreenStar als zusterbedrijf Dation maakte een verhuizing naar een nieuw en ruimer onderkomen gewenst.

Invloed van trends

Hans Schaap, CEO van GreenStar, leidt de workshop die voorafgaat aan het netwerken en borrelen. De aanwezigen zijn afkomstig uit de taxisector, de koeriersbranche en het verzekeringswezen. Ook de verkeersopleiders en softwareleveranciers waren goed vertegenwoordigd. Aan hen wordt gevraagd na te denken over trends in mobiliteit, wat die voor hen betekenen en hoe ze er concreet op in kunnen spelen. Door gekleurde stickers op foto’s te plaatsen, geven de deelnemers aan van welke trends zij  de sterkste invloed op hun bedrijfsactiviteiten verwachten.

Zo wordt de file veel aangewezen als storende factor, want stilstaan kost nu eenmaal meer dan het oplevert. Diverse mensen plakken één van hun stickers op een foto van een trein, met als achterliggende gedachte steeds meer bedrijven met een mobiliteitsbudget werken dat de gebruiker ervan naar eigen inzicht kan besteden.

Er wordt ook met bijzondere belangstelling gekeken naar elektrische en zelfrijdende auto’s,  wat weer ten dele aansluit op een andere belangrijke trend: de groeiende vraag vanuit de maatschappij naar duurzaamheid. En veel bedrijven willen graag iets doen aan met name de kleine schades die in het dagelijks werk ontstaan, want de kosten die ermee gepaard gaan drukken flink op de begroting. Een oplossing is echter niet zomaar gevonden.

Duurzaamheidsbattle

Verder wordt connectivity, waarbij systemen met elkaar worden verbonden, steeds belangrijker. GreenStar zet hier zelf sterk op in middels het duurzaamheidsprogramma Connect. Het is een voorbeeld van technologie die steeds wordt doorontwikkeld en dus steeds meer waardevolle data oplevert. “We merken dat de besparingen die rijgedragverbetering opleveren voorspelbaar beginnen te worden”, stelt Hans Schaap.

Een voorbeeld uit de zaal laat zien dat de besparingen door extra elementen toe te voegen nog wat opgevoerd kunnen worden. Gedurende zes maanden ‘vochten’ zes bedrijven uit Zwolle en Kampen een mobiliteitsbattle met elkaar uit. De onderlinge strijd bleek een motivatie om het gedrag nog verder te verbeteren en zo de reductie van het brandstofverbruik nog wat te vergroten. Flink wat aandacht in de media droeg daar nog aan bij. Dit jaar vindt de battle opnieuw en tevens in andere regio’s plaats.

Regie en vervoer

Na dit plenaire gedeelte gaan de deelnemers in kleinere groepen brainstormen, om een klein uur later de resultaten te presenteren. Vanuit en met betrekking tot de taxibranche worden diverse bevindingen toegelicht. Opdrachtgevers kiezen bijvoorbeeld steeds vaker voor een scheiding tussen regie en vervoer. Daarbij wordt niet uitgesloten dat een grote partij uit de categorie Google die regie ooit veel completer gaat oppakken dan nu het geval is.

Een andere waargenomen trend is de verschuiving van aanbod naar vraag. Zo kan het vervoer van personen op termijn best worden uitgebreid met het van A naar B brengen van pakketten indien de markt daar om vraagt.  Service wordt een steeds belangrijkere component. In het doelgroepenvervoer is dit essentieel, maar straattaxi’s kunnen zich er volgens de workshopdeelnemers nauwelijks mee onderscheiden. Verbetering van het rijgedrag is zonder meer een manier om het serviceniveau te verhogen en vast te houden.

Aanbestedingen

Wat tevens uit de workshop voortkwam is de wens om de mate van CO2-uitstoot aantoonbaar te maken, zodat goede prestaties op dit vlak kunnen worden meegewogen in aanbestedingen. Dat idee haakt concreet in op maatschappelijke vraag naar meer duurzaamheid. Punt van aandacht is volgens Hans Schaap wel dat daar veel data voor nodig is. In de ontwikkeling van de technologie die daarvoor vereist is, is nog een lange weg te gaan.

Een andere workshopgroep had zich onder meer met de werkdruk van taxichauffeurs beziggehouden. Iets minder druk zou kunnen leiden tot bewuster rijgedrag, en daarmee tot minder kleine schades. Wat ook kan helpen is voor de chauffeurs inzichtelijk maken wat zo’n schade inhoudt en wat er moeten gebeuren om de kosten ervan terug te verdienen. De insteek moet dan niet zijn om te straffen, want dat motiveert niet. Een betere begeleiding kan al veel schade helpen voorkomen.

Slimmer onderhoud

Waar verrijkte data ook bij zou kunnen helpen, zo concludeerde een andere werkgroep, is het bij aanschaf al ongeveer vaststellen wat de levensduur van een voertuig zal zijn. Dan kun je sturen op onderhoud en het gewenste rijgedrag vooraf bepalen. Daaruit komt de wens voort om onderhoudsintervallen slimmer in te delen: niet per se op vaste momenten, maar op basis van wat nodig is.

In de uitvoering van al deze ideeën kan verrijkte data een belangrijke rol spelen, zo concludeert Hans Schaap na alle presentaties. De wens is om rijgedrag te voorspellen en daarmee te sturen,  en om zo de productiviteit en klanttevredenheid te sturen. GreenStar neemt deze en andere waargenomen trends en wensen op in de roadmap voor het verder ontwikkelen van de software, en het wordt bovendien individueel met alle bedrijven opgepakt.

Wie meer wil weten over de uitkomsten van het seminar kan daar de gratis whitepaper van GreenStar over aanvragen.

Vincent Krabbendam

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Besparingen beter rijgedrag taxibranche worden voorspelbaar | TaxiPro
GreenStar, seminar

Besparingen beter rijgedrag taxibranche worden voorspelbaar

GreenStar opende op 10 juni jongstleden zijn nieuwe kantoor in Hengelo. Tijdens een workshop werden de partners en relaties van GreenStar geprikkeld om na te denken over de invloed van mobiliteitstrends op de taxibranche. Dat leverde de nodige interessante inzichten op. Zo wordt niet uitgesloten dat op termijn een grote partij uit de categorie Google het concept van de regiecentrale veel breder gaat oppakken. Tevens moet het serviceniveau in het contractvervoer zo ver mogelijk omhoog, onder meer door verbetering van het rijgedrag.

Het is nog maar ruim twee jaar geleden dat het eerste taxibedrijf met GreenStar aan de slag ging. Het programma is er op gericht het rijgedrag van chauffeurs te analyseren. De bewustwording die daar uit voortvloeit  kan leiden tot een besparing van gemiddeld 8 procent op de brandstofkosten. Ook de kosten van onderhoud worden gereduceerd: verantwoord rijgedrag maakt dat het de auto’s langer meegaan en dat er minder vaak schade wordt gereden. Met zijn software ondersteunt het bedrijf inmiddels duizenden chauffeurs in het verbeteren van hun rijgedrag.  De groei van zowel GreenStar als zusterbedrijf Dation maakte een verhuizing naar een nieuw en ruimer onderkomen gewenst.

Invloed van trends

Hans Schaap, CEO van GreenStar, leidt de workshop die voorafgaat aan het netwerken en borrelen. De aanwezigen zijn afkomstig uit de taxisector, de koeriersbranche en het verzekeringswezen. Ook de verkeersopleiders en softwareleveranciers waren goed vertegenwoordigd. Aan hen wordt gevraagd na te denken over trends in mobiliteit, wat die voor hen betekenen en hoe ze er concreet op in kunnen spelen. Door gekleurde stickers op foto’s te plaatsen, geven de deelnemers aan van welke trends zij  de sterkste invloed op hun bedrijfsactiviteiten verwachten.

Zo wordt de file veel aangewezen als storende factor, want stilstaan kost nu eenmaal meer dan het oplevert. Diverse mensen plakken één van hun stickers op een foto van een trein, met als achterliggende gedachte steeds meer bedrijven met een mobiliteitsbudget werken dat de gebruiker ervan naar eigen inzicht kan besteden.

Er wordt ook met bijzondere belangstelling gekeken naar elektrische en zelfrijdende auto’s,  wat weer ten dele aansluit op een andere belangrijke trend: de groeiende vraag vanuit de maatschappij naar duurzaamheid. En veel bedrijven willen graag iets doen aan met name de kleine schades die in het dagelijks werk ontstaan, want de kosten die ermee gepaard gaan drukken flink op de begroting. Een oplossing is echter niet zomaar gevonden.

Duurzaamheidsbattle

Verder wordt connectivity, waarbij systemen met elkaar worden verbonden, steeds belangrijker. GreenStar zet hier zelf sterk op in middels het duurzaamheidsprogramma Connect. Het is een voorbeeld van technologie die steeds wordt doorontwikkeld en dus steeds meer waardevolle data oplevert. “We merken dat de besparingen die rijgedragverbetering opleveren voorspelbaar beginnen te worden”, stelt Hans Schaap.

Een voorbeeld uit de zaal laat zien dat de besparingen door extra elementen toe te voegen nog wat opgevoerd kunnen worden. Gedurende zes maanden ‘vochten’ zes bedrijven uit Zwolle en Kampen een mobiliteitsbattle met elkaar uit. De onderlinge strijd bleek een motivatie om het gedrag nog verder te verbeteren en zo de reductie van het brandstofverbruik nog wat te vergroten. Flink wat aandacht in de media droeg daar nog aan bij. Dit jaar vindt de battle opnieuw en tevens in andere regio’s plaats.

Regie en vervoer

Na dit plenaire gedeelte gaan de deelnemers in kleinere groepen brainstormen, om een klein uur later de resultaten te presenteren. Vanuit en met betrekking tot de taxibranche worden diverse bevindingen toegelicht. Opdrachtgevers kiezen bijvoorbeeld steeds vaker voor een scheiding tussen regie en vervoer. Daarbij wordt niet uitgesloten dat een grote partij uit de categorie Google die regie ooit veel completer gaat oppakken dan nu het geval is.

Een andere waargenomen trend is de verschuiving van aanbod naar vraag. Zo kan het vervoer van personen op termijn best worden uitgebreid met het van A naar B brengen van pakketten indien de markt daar om vraagt.  Service wordt een steeds belangrijkere component. In het doelgroepenvervoer is dit essentieel, maar straattaxi’s kunnen zich er volgens de workshopdeelnemers nauwelijks mee onderscheiden. Verbetering van het rijgedrag is zonder meer een manier om het serviceniveau te verhogen en vast te houden.

Aanbestedingen

Wat tevens uit de workshop voortkwam is de wens om de mate van CO2-uitstoot aantoonbaar te maken, zodat goede prestaties op dit vlak kunnen worden meegewogen in aanbestedingen. Dat idee haakt concreet in op maatschappelijke vraag naar meer duurzaamheid. Punt van aandacht is volgens Hans Schaap wel dat daar veel data voor nodig is. In de ontwikkeling van de technologie die daarvoor vereist is, is nog een lange weg te gaan.

Een andere workshopgroep had zich onder meer met de werkdruk van taxichauffeurs beziggehouden. Iets minder druk zou kunnen leiden tot bewuster rijgedrag, en daarmee tot minder kleine schades. Wat ook kan helpen is voor de chauffeurs inzichtelijk maken wat zo’n schade inhoudt en wat er moeten gebeuren om de kosten ervan terug te verdienen. De insteek moet dan niet zijn om te straffen, want dat motiveert niet. Een betere begeleiding kan al veel schade helpen voorkomen.

Slimmer onderhoud

Waar verrijkte data ook bij zou kunnen helpen, zo concludeerde een andere werkgroep, is het bij aanschaf al ongeveer vaststellen wat de levensduur van een voertuig zal zijn. Dan kun je sturen op onderhoud en het gewenste rijgedrag vooraf bepalen. Daaruit komt de wens voort om onderhoudsintervallen slimmer in te delen: niet per se op vaste momenten, maar op basis van wat nodig is.

In de uitvoering van al deze ideeën kan verrijkte data een belangrijke rol spelen, zo concludeert Hans Schaap na alle presentaties. De wens is om rijgedrag te voorspellen en daarmee te sturen,  en om zo de productiviteit en klanttevredenheid te sturen. GreenStar neemt deze en andere waargenomen trends en wensen op in de roadmap voor het verder ontwikkelen van de software, en het wordt bovendien individueel met alle bedrijven opgepakt.

Wie meer wil weten over de uitkomsten van het seminar kan daar de gratis whitepaper van GreenStar over aanvragen.

Vincent Krabbendam

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.