Elektrische taxi Antwerpen

Volop kansen voor elektrische taxi’s in Vlaamse steden

Bron: BBL

Er zijn te weinig laadpalen en de actieradius van de voertuigen is nog te beperkt, maar als die problemen worden opgelost staat er niets meer in de weg om in Vlaanderen op grotere schaal met elektrische taxi’s te gaan rijden. Dat concluderen taxifederatie GTL en de Bond Beter Leefmilieu (BBL) na een proef met e-taxi’s in Antwerpen en Leuven.

BBL en GTL wilden graag uitzoeken of in het jaar 2020 alle taxi’s in Vlaanderen elektrisch kunnen zijn. De CO2-uitstoot moet omlaag, en daarin kunnen taxi’s als voornaam onderdeel van het verkeer in steden een belangrijke bijdrage leveren. Wat BBL en GTL betreft is de overstap van voertuigen op benzine en diesel naar elektrische taxi’s om meerdere redenen gewenst.

Niet alleen is het, indien de stroom duurzaam is geproduceerd, milieuvriendelijker, maar er is ook veel minder sprake van geluidsoverlast. Dat laatste werd in de proef door zowel chauffeurs als passagiers als positief en zelfs rustgevend ervaren. Omdat taxi’s erg zichtbaar zijn in het straatbeeld, kan de sector bovendien bijdragen aan de acceptatie van elektrische auto’s, zo wordt geredeneerd.

Aanschafprijs als drempel

In België rijden momenteel zo’n 4.000 taxi’s, waarvan ongeveer de helft in Vlaanderen. In het onderzoek is ook een zogenaamde ecoscore vastgesteld: hoe hoger men scoort op een schaal van o tot 100, hoe milieuvriendelijker de taxi is. In de meeste gevallen is die ecoscore 51 tot 60. Van 51 voertuigen is de score hoger dan 81. Dit zijn de elektrische taxi’s die met name in Brussel rijden. Overigens wil de taxisector zelf ook graag bijdragen een de reductie van CO2-uitstoot.

Een drempel voor de overstap op elektrische taxi’s kan de aanschafprijs zijn. Die is gemiddeld hoger dan die van conventionele auto’s. Maar de gebruikskosten liggen een stuk lager, aldus het rapport. De total cost of ownership van een elektrische taxi is gelijk aan of zelfs kleiner dan die van vergelijkbare voertuigen op bezine of diesel, zo wijst langdurige praktijkervaring in Brussel uit. In die stad is nu één op de 25 taxi’s elektrisch.

Ecoscore beduidend hoger

Het rapport heeft ook de life cycle analysis (LCA) van elektrische en conventionele taxi’s met elkaar vergeleken. De productie van de batterij van een elektrisch voertuig heeft namelijk een forse impact op het milieu, maar tijdens de levensduur van de auto is de CO2-uitstoot gemiddeld drie keer zo klein als bij taxi’s op benzine of diesel. Daardoor wordt die aanvankelijke invloed op het klimaat ruimschoots gecompenseerd. Daardoor pakt de ecoscore van elektrische taxi’s over de gehele levensduur ook beduidend hoger uit.

Een probleem dat vooralsnog niet uit de wereld is, betreft de infrastructuur van laadpalen. Daarmee samen hangt de nog altijd beperkte actieradius van elektrische voertuigen: deze bedraagt doorgaans zo’n 150 tot 200 kilometer, al gaat het steeds meer richting 300 kilometer op een volle batterij. Het risico dat een taxi op enig moment niet verder kan, of in elk geval een laadpaal moet opzoeken in plaats van een rit aan te nemen, is echter nog niet uit te sluiten.

Virtuele wachtrij

Bovendien verbruikt een taxi met zijn taxameter en daklicht meer energie dan een reguliere auto, en bovendien duurt het opladen nog vrij lang. Daarom zien BBL en GTL nu vooral noodzaak om tot een betere laadinfrastructuur te komen. Specifiek voor taxi’s stellen zij onder meer een virtuele wachtrij voor, zodat elektrische taxi’s kunnen opladen zonder hun plek op de standplaats te verliezen. De gewenste laadinfrastructuur moet verder onder meer communicatie centraal stellen, zodat een aanvraag om op te laden snel kan worden ingewilligd, en een aangepaste laadsnelheid bieden.

Daarbij moet niet vergeten worden dat elektrische voertuigen een andere manier van rijden vereisen, en dat de taxichauffeurs daar een soort ambassadeursrol voor elektrisch rijden in gaan spelen. Deze chauffeurs goed opleiden is wat BBL en GTL betreft dan ook noodzakelijk. Voor de overheid zien zij een stimulerende rol, onder meer op het gebied van tijdelijke financiële steun of subsidie op de aanschaf van elektrische taxi’s. Ook zou er een speciale vergunning voor e-taxi’s kunnen komen, die bijvoorbeeld exclusief toegang tot bepaalde standplaatsen verleent.

200 e-taxi’s in vijf steden

BBL en GTL erkennen dat het bijzonder moeilijk wordt om in 2020 alle taxi’s in Vlaanderen elektrisch te laten zijn. Maar het onderzoek heeft de kansen en struikelblokken geïdentificeerd, en dat kan een basis zijn voor verdere ontwikkelingen, mits alle partijen zich daar voor inzetten. BBL en GTL willen hun initiatief dan ook snel uitbreiden, zodat er op niet al te lange termijn 200 elektrische taxi’s rondrijden in Vlaanderen. Naast Antwerpen en Leuven is men nu in gesprek met Gent, Mechelen en Brugge. In december wordt duidelijk of men ook in deze steden gaat inzetten op meer elektrische taxi’s in de stad.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Volop kansen voor elektrische taxi’s in Vlaamse steden | TaxiPro
Elektrische taxi Antwerpen

Volop kansen voor elektrische taxi’s in Vlaamse steden

Bron: BBL

Er zijn te weinig laadpalen en de actieradius van de voertuigen is nog te beperkt, maar als die problemen worden opgelost staat er niets meer in de weg om in Vlaanderen op grotere schaal met elektrische taxi’s te gaan rijden. Dat concluderen taxifederatie GTL en de Bond Beter Leefmilieu (BBL) na een proef met e-taxi’s in Antwerpen en Leuven.

BBL en GTL wilden graag uitzoeken of in het jaar 2020 alle taxi’s in Vlaanderen elektrisch kunnen zijn. De CO2-uitstoot moet omlaag, en daarin kunnen taxi’s als voornaam onderdeel van het verkeer in steden een belangrijke bijdrage leveren. Wat BBL en GTL betreft is de overstap van voertuigen op benzine en diesel naar elektrische taxi’s om meerdere redenen gewenst.

Niet alleen is het, indien de stroom duurzaam is geproduceerd, milieuvriendelijker, maar er is ook veel minder sprake van geluidsoverlast. Dat laatste werd in de proef door zowel chauffeurs als passagiers als positief en zelfs rustgevend ervaren. Omdat taxi’s erg zichtbaar zijn in het straatbeeld, kan de sector bovendien bijdragen aan de acceptatie van elektrische auto’s, zo wordt geredeneerd.

Aanschafprijs als drempel

In België rijden momenteel zo’n 4.000 taxi’s, waarvan ongeveer de helft in Vlaanderen. In het onderzoek is ook een zogenaamde ecoscore vastgesteld: hoe hoger men scoort op een schaal van o tot 100, hoe milieuvriendelijker de taxi is. In de meeste gevallen is die ecoscore 51 tot 60. Van 51 voertuigen is de score hoger dan 81. Dit zijn de elektrische taxi’s die met name in Brussel rijden. Overigens wil de taxisector zelf ook graag bijdragen een de reductie van CO2-uitstoot.

Een drempel voor de overstap op elektrische taxi’s kan de aanschafprijs zijn. Die is gemiddeld hoger dan die van conventionele auto’s. Maar de gebruikskosten liggen een stuk lager, aldus het rapport. De total cost of ownership van een elektrische taxi is gelijk aan of zelfs kleiner dan die van vergelijkbare voertuigen op bezine of diesel, zo wijst langdurige praktijkervaring in Brussel uit. In die stad is nu één op de 25 taxi’s elektrisch.

Ecoscore beduidend hoger

Het rapport heeft ook de life cycle analysis (LCA) van elektrische en conventionele taxi’s met elkaar vergeleken. De productie van de batterij van een elektrisch voertuig heeft namelijk een forse impact op het milieu, maar tijdens de levensduur van de auto is de CO2-uitstoot gemiddeld drie keer zo klein als bij taxi’s op benzine of diesel. Daardoor wordt die aanvankelijke invloed op het klimaat ruimschoots gecompenseerd. Daardoor pakt de ecoscore van elektrische taxi’s over de gehele levensduur ook beduidend hoger uit.

Een probleem dat vooralsnog niet uit de wereld is, betreft de infrastructuur van laadpalen. Daarmee samen hangt de nog altijd beperkte actieradius van elektrische voertuigen: deze bedraagt doorgaans zo’n 150 tot 200 kilometer, al gaat het steeds meer richting 300 kilometer op een volle batterij. Het risico dat een taxi op enig moment niet verder kan, of in elk geval een laadpaal moet opzoeken in plaats van een rit aan te nemen, is echter nog niet uit te sluiten.

Virtuele wachtrij

Bovendien verbruikt een taxi met zijn taxameter en daklicht meer energie dan een reguliere auto, en bovendien duurt het opladen nog vrij lang. Daarom zien BBL en GTL nu vooral noodzaak om tot een betere laadinfrastructuur te komen. Specifiek voor taxi’s stellen zij onder meer een virtuele wachtrij voor, zodat elektrische taxi’s kunnen opladen zonder hun plek op de standplaats te verliezen. De gewenste laadinfrastructuur moet verder onder meer communicatie centraal stellen, zodat een aanvraag om op te laden snel kan worden ingewilligd, en een aangepaste laadsnelheid bieden.

Daarbij moet niet vergeten worden dat elektrische voertuigen een andere manier van rijden vereisen, en dat de taxichauffeurs daar een soort ambassadeursrol voor elektrisch rijden in gaan spelen. Deze chauffeurs goed opleiden is wat BBL en GTL betreft dan ook noodzakelijk. Voor de overheid zien zij een stimulerende rol, onder meer op het gebied van tijdelijke financiële steun of subsidie op de aanschaf van elektrische taxi’s. Ook zou er een speciale vergunning voor e-taxi’s kunnen komen, die bijvoorbeeld exclusief toegang tot bepaalde standplaatsen verleent.

200 e-taxi’s in vijf steden

BBL en GTL erkennen dat het bijzonder moeilijk wordt om in 2020 alle taxi’s in Vlaanderen elektrisch te laten zijn. Maar het onderzoek heeft de kansen en struikelblokken geïdentificeerd, en dat kan een basis zijn voor verdere ontwikkelingen, mits alle partijen zich daar voor inzetten. BBL en GTL willen hun initiatief dan ook snel uitbreiden, zodat er op niet al te lange termijn 200 elektrische taxi’s rondrijden in Vlaanderen. Naast Antwerpen en Leuven is men nu in gesprek met Gent, Mechelen en Brugge. In december wordt duidelijk of men ook in deze steden gaat inzetten op meer elektrische taxi’s in de stad.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.