Arriva Merwede Linge

Behoefte aan vernieuwing in mobiliteit

Er liggen goede kansen voor een verdere integratie van doelgroepenvervoer en het reguliere openbaar vervoer. Reizigers willen graag meer zeggenschap en regie als het gaat om hoe de reis is samengesteld. Dat stelt staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu samen met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) heeft in kaart gebracht dat Nederland zo’n 1,1 miljoen mensen met een mobiliteitsbeperking telt. De subsidies voor de vijf voornaamste vormen van doelgroepenvervoer bedragen ten minste 650 miljoen euro: meer dan de helft van de jaarlijkse exploitatiesubsidies voor het OV. Dijksma en Van Rijn stellen dat mobiliteit zo moet worden ingericht dat de besteding van middelen in samenhang gebeurt en tot betere dienstverlening leidt, zowel uit oogpunt van efficiency als de inclusieve samenleving. Bij dat laatste willen mensen vooral worden benaderd vanuit hun mogelijkheden, niet vanuit hun beperkingen.

Indicatiestelling

Onderzoeksbureau MuConsult heeft de mogelijkheden om taxivervoer en OV te integreren onderzocht. Als het gaat om OV-gebruik door mensen met een mobiliteitsbeperking bevorderen, hebben de fysiek noodzakelijke aanpassingen daarvoor de aandacht van alle betrokken partijen. Onbekendheid en slechte ervaringen werken beperkend, maar begeleiding op maat kan helpen. De huidige indicatiestelling wordt als erg zwart-wit ervaren, en dat buslijnen steeds gerichter gaan rijden beperkt de mogelijkheden om van dat OV gebruik te maken.

Als het gaat om verdere integratie van verschillende vormen van doelgroepenvervoer, concludeert MUConsult dat er geen formele of juridische belemmeringen zijn voor gemeentes om daar werk van te maken. Wel kan versnippering van regelingen leiden tot informele schotten binnen gemeentes. Wmo-vervoer leent zich het beste voor integratie met regulier OV, aldus het onderzoek. Tussen voordeur en opstaphalte zijn dan wel fijnmazige oplossingen nodig. Verder signaleert het rapport kansen voor meer pilots die draaien om individuele keuzevrijheid.

Vervoer op maat

Dijksma en Van Rijn stellen dat de gesprekken met doelgroepen, vervoerders, overheden, belanghebbenden en het onderzoek duidelijk maken dat er behoefte is aan vernieuwing in mobiliteit. De reiziger van nu wil zeggenschap en regie, en met apps is het steeds beter mogelijk om daar op in te spelen. De decentrale overheden hebben volgens de staatssecretarissen ook baat bij kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Enerzijds ontstaat er dan vervoer op maat, anderzijds wordt de groep die van taxivervoer afhankelijk is steeds kleiner.

De bewindslieden gaan de vraagstukken en belemmeringen op het gebied van onder meer regelgeving verder in kaart brengen, maar wat dat ook oplevert: “Dit mag geen knelpunt zijn voor verdere modernisering.” Er komt verder een actieprogramma dat in de eerste helft van 2017 uit de doeken wordt gedaan. Er zal ook meer worden geregisseerd op bestaande pilots, mede omdat alle belanghebbenden dan kunnen profiteren van opgedane ervaringen.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van TaxiPro en hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia.

1 reactie op “Behoefte aan vernieuwing in mobiliteit”

Paul Dijkhuizen|22.12.16|11:59

misschien handiger om die 1,1 miljoen mensen allemaal 600 euro te geven (50 euro in de maand) om daar zelf vervoer van in te kopen? Kan de overheid zich concentreren op andere taken.