Sprekers

Sprekers tijdens Nationaal Congres Contractvervoer 2013

De volgende sprekers zullen een workshop verzorgen tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer 2013. Een aantal workshops bestaat uit een duo-presentatie van twee sprekers. Na afloop van iedere workshop is er mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Joan Blaas (Uitgever TaxiPro.nl)

Joan Blaas

Uitgever TaxiPro.nl

TaxiPro.nl is het online vakblad voor de taxibranche. Dagelijks informeert zij professionele taxi-ondernemers en taxichauffeurs over de ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Het doel van TaxiPro is relevante kennis te verspreiden om zo het ondernemersklimaat in de taxibranche te verbeteren.

Opening

Henk Meurs (Professor bij Radboud Universiteit Nijmegen / DGA MuConsult)

Henk Meurs

Professor bij Radboud Universiteit Nijmegen / DGA MuConsult

MuConsult ondersteunt I&M bij de doorontwikkeling van de SVIR Bereikbaarheidsindicator: de totale bereikbaarheid van gebieden van deur-tot-deur.

Plenair: Toekomstvisie van de vele vormen van contractvervoer

Wim van Tilburg (Directeur Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV))

Wim van Tilburg

Directeur Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)

Het KpVV is er voor alle decentrale overheden: gemeenten, provincies, stadsregio’s, waterschappen en hun koepels. En meer specifiek voor beleidsambtenaren, managers en bestuurders die lokaal en regionaal verkeers- en vervoersbeleid maken en realiseren. Het doel van het KpVV is een bijdrage leveren aan het competenter maken van de overheid op het gebied van mobiliteit.

Plenair: Hoe houden we de kwaliteit hoog met teruglopende budgetten voor doelgroepenvervoer?

John van Hal (Wethouder Rucphen en vertegenwoordiger VNG)

John van Hal

Wethouder Rucphen en vertegenwoordiger VNG

De VNG is de belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties.

Plenair: Kansen en uitdagingen voor gemeenten

Jan Zaaijer (voorzitter KNV Taxi)

Jan Zaaijer

voorzitter KNV Taxi

Koninklijk Nederlands Vervoer is de koepelorganisatie voor het beroepspersonenvervoer en het spoorgoederenvervoer. KNV Taxi, KNV Bus en KNV Spoorgoederen maken onderdeel uit van Koninklijk Nederlands Vervoer.

Plenair: Wat gebeurt er met de taxibranche als we op de huidige voet doorgaan

Henkse Schipdam (Projectleider Pluryn)

Henkse Schipdam

Projectleider Pluryn

Pluryn ondersteunt jongeren en volwassenen met complexe zorgvragen. Dit doen ze op het gebied van wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd. Pluryn werkt vanuit meer dan 150 vestigingen in Gelderland, Noord Limburg en Noordoost-Brabant.

Workshop: Slim omgaan met AWBZ-bezuinigingen. Vervoer van en naar de dagbesteding

Olof Dieckhaus (Directeur Quipment)

Olof Dieckhaus

Directeur Quipment

Quipment is toonaangevend als het gaat om het optimaliseren van bedrijfsprocessen door middel van innovatieve ICT oplossingen binnen het personen vervoer. Deze oplossingen zijn met name gericht op planning en aansturingprocessen en bestaan o.a. uit softwaretoepassingen en diverse modellen Boordcomputer Taxi.

Workshop: Kansen die de Boordcomputer Taxi biedt op controle en regie voor zowel vervoerder als opdrachtgever

Guy Hermans (Senior adviseur Kennisplatform Verkeer en Vervoer)

Guy Hermans

Senior adviseur Kennisplatform Verkeer en Vervoer

Het KpVV is er voor alle decentrale overheden: gemeenten, provincies, stadsregio’s, waterschappen en hun koepels. Het doel van het KpVV is een bijdrage leveren aan het competenter maken van de overheid op het gebied van mobiliteit.

Workshop: Ketenmobiliteit: combineren diverse vervoerswijzen levert geld op voor iedereen

Ap Peters (Secretaris Stichting Vast = Beter)

Ap Peters

Secretaris Stichting Vast = Beter

Stichting Vast=Beter heeft als doel het verbeteren van de veiligheid bij het vervoer van mensen met een funktiebeperking door voorlichting en opleiding.

Workshop: Veilig Rolstoelvervoer

Wilfred Wijnands (Tribus)

Wilfred Wijnands

Tribus

Tribus bouwt kleinschalig personenvervoer voor iedereen en voor elke bestemming. Of het nu gaat om rolstoelvervoer, luchthaventransfers, lijndiensten of VIP-vervoer: Tribus heeft de oplossing.

Workshop: Veilig Rolstoelvervoer

Henk van Gelderen (Directeur Sociaal Fonds Taxi)

Henk van Gelderen

Directeur Sociaal Fonds Taxi

Sociaal Fonds Taxi (SFT) is er voor iedereen die in het taxivervoer werkt: werkgevers, chauffeurs, centralisten, planners en ander niet-rijdend personeel. SFT is een stichting die is opgericht door cao-partijen in de taxibranche: KNV Taxi, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen.

Workshop: Onderaanneming en faillissement vervoerder

Laurens van Remortele (Manager Vervoerssystemen Projectbureau Regiotaxi Gelderland)

Laurens van Remortele

Manager Vervoerssystemen Projectbureau Regiotaxi Gelderland

Regiotaxi Gelderland is een openbare vervoersdienst voor mensen die niet met het gewone openbaar vervoer kunnen reizen. Regiotaxi Gelderland wordt met 240 taxivoertuigen op groengas uitgevoerd. Hiermee werd de provincie koploper als het gaat om groengas-infrastructuur.

Workshop: Duurzaam personenvervoer: groen gas

Gijs Pelsma

Beleidsmedewerker provincie Gelderland

Regiotaxi Gelderland is een openbare vervoersdienst voor mensen die niet met het gewone openbaar vervoer kunnen reizen. Regiotaxi Gelderland wordt met 240 taxivoertuigen op groengas uitgevoerd. Hiermee werd is de provincie koploper als het gaat om groengas-infrastructuur.

Workshop: Duurzaam personenvervoer: groen gas

Ruud Dusseldorp (Directeur TenderGuide)

Ruud Dusseldorp

Directeur TenderGuide

TenderGuide is de specialist op het gebied van aanbestedingen. Ruud Dusseldorp ondersteunt, adviseert en begeleidt (taxi)bedrijven bij het uitbrengen van een offerte op een Europese aanbesteding.

Workshop: Kostenverhogende eisen

Harald Faber (Directeur Forseti)

Harald Faber

Directeur Forseti

Forseti – onderdeel van de Concordis Groep – is een onafhankelijke adviesorganisatie die de publieke sector begeleidt, adviseert en ondersteunt bij de beleidsvorming en -uitvoering, aanbesteding en contractbeheer van het doelgroepenvervoer.

Workshop: Kostenverhogende eisen

Joost van de Wetering (Aanbestedingsadvocaat bij KienhuisHoving Advocaten)

Joost van de Wetering

Aanbestedingsadvocaat bij KienhuisHoving Advocaten

Joost van de Wetering is advocaat bij KienhuisHoving advocaten en notarissen te Enschede. Hij is gespecialiseerd in (Europees) aanbestedingsrecht met als subspecialisme contractvervoer. Joost staat als advocaat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij, waaronder veel vervoersbedrijven. Daarnaast treedt hij regelmatig op als spreker op congressen of als docent bij cursussen op het gebied van (vervoers)aanbestedingen.

Workshop: Nieuwe aanbestedingswet

Peter Verburg (Senior adviseur SWVO)

Peter Verburg

Senior adviseur SWVO

Samenwerkingsverband Oosterschelderegio (SWVO) voert beleids- en uitvoeringtaken uit voor gemeenten en regelt o.a. de inkoop en het beheer van Wmo voorzieningen (doelgroepenvervoer, hulpmiddelen, huishoudelijke hulp). SWVO heeft er voor gekozen om de regiefuncties van vervoer, Wmo en leerlingenvervoer, te scheiden van de uitvoering ervan.

Workshop: Regiecentrale Oosterschelderegio: overheid aan het stuur

Cees Hage

Directeur Taxicentrale Renesse TCR

De TCR Group is de overkoepelende organisatie waar de specifieke productgroepen, taxi, openbaarvervoer, evenementenvervoer, Van Fraassen Travelling, VIP vervoer en de Night Express onderdeel van uitmaken. De hoofdvestiging van de onderneming is gevestigd te Middelburg.

Workshop: Regiecentrale Oosterschelderegio: overheid aan het stuur

Jan Gerrit Kroon (Advocaat Blue Legal)

Jan Gerrit Kroon

Advocaat Blue Legal

Het kantoor Blue Legal advocaten bestaat uit adviseurs en experts in arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Arbeidsrecht is alles wat te maken heeft met het samenwerken tussen mensen, tussen mensen en bedrijven. Daar vallen onder meer de klassieke verhouding tussen werkgever en werknemer onder. En issues als ontslagrecht, medezeggenschap en ondernemingsraad.

Workshop: Op weg naar een efficiëntere taxi-onderneming

Peter-Jan Bentein (Secretaris Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen)

Peter-Jan Bentein

Secretaris Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen

De Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen behartigt al 40 jaar de belangen van de in Nederland gevestigde leasemaatschappijen, die zich met name richten op het (ver)leasen van Equipment Lease, zoals taxibussen.

Workshop: Op weg naar een efficiëntere taxi-onderneming

Kevin Vermeij (CNG Net)

Kevin Vermeij

CNG Net

CNG Net maakt het mogelijk om voordeliger te tanken en schoner te rijden. CNG Net investeert structureel en voor eigen rekening en risico in een landelijk dekkend netwerk van CNG tankstations in Nederland. Daarmee wordt rijden op CNG voor alle partijen interessant. CNG Net legt zo het fundament voor een schonere,- en voor iedereen bereikbare toekomst.

Workshop: Op weg naar een efficiëntere taxi-onderneming

Jan Horstman (Inkoper zittend ziekenvervoer Achmea)

Jan Horstman

Inkoper zittend ziekenvervoer Achmea

Achmea is de grootste verzekeringsgroep in Nederland. De kennis en ervaring over het organiseren van financiële zekerheid zet Achmea in om een bijdrage te leveren aan het oplossen van sociale en economische problemen.

Workshop: Uitvoering is na gunning het echte werk

Peter Altevogt (Directeur Korton Group)

Peter Altevogt

Directeur Korton Group

Korton Group B.V. produceert en levert ICT services, diensten en oplossingen voor het MKB en de personenvervoersbranche. Dit met als doel om de klant kosten te laten besparen en/of extra inkomsten te genereren.

Workshop: De geschiedenis herhaalt zich. Nadat verzekeraars verantwoordelijk werden voor zittend ziekenvervoer, zijn nu de gemeenten aan de beurt met AWBZ

Inschrijven

Wij hopen u graag te verwelkomen op het Nationaal Congres Contractvervoer 2013. Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsten beschikbaar. Dus schrijf u nu in en verzeker u zelf ervan dat u de workshops van uw keuze kan volgen.

Nu Inschrijven!