contract

Misverstanden over arbeidscontracten in de taxibranche

In mijn praktijk als arbeidsrechtadvocaat heb ik regelmatig te maken met taxibedrijven die het niet zo nauw nemen met de wet, al dan niet onbewust.

Het grootste probleem daarbij is dat een taxichauffeur sneller een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft dan partijen denken. Tevens kan een werknemer na een bepaalde tijd niet zomaar eenzijdig minder gaan werken en dus minder gaan verdienen, ook al heeft hij een nuluren contract. In dit artikel zal ik kort bij enkele veelvoorkomende onjuistheden en misverstanden over arbeidscontracten in de taxibranche stilstaan.

Op grond van de wet heeft een werknemer eenvoudig gezegd recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien er binnen drie jaar meer dan drie contracten worden gesloten. Hiervan kan bij CAO worden afgeweken, maar dat is niet het geval bij de CAO Taxivervoer.

De enige mogelijkheden die een werkgever heeft om de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen is met wederzijds goedvinden, doordat de werknemer opzegt, door opzegging door de werkgever na verkregen toestemming van het UWV Werkbedrijf, door ontslag op staande voet of na ontbinding van het contract door de kantonrechter.

Bij een zogenoemde voorovereenkomst wordt de oproepkracht in het oproepbestand (de pool) van de werkgever opgenomen en stelt zich beschikbaar om arbeid voor de werkgever te verrichten, na hiertoe een oproep te hebben gekregen. Hij is echter niet verplicht aan een oproep gehoor te geven en weigeren mag altijd. Elke keer als een oproepkracht gedurende de voorovereenkomst na een oproep daartoe aan het werk gaat, wordt echter een tijdelijke arbeidsovereenkomst gesloten. Indien een werkgever een oproepkracht op deze manier meer dan drie keer oproept zonder tussenpozen van meer dan drie maanden, is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan!

Bij een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht heeft de werknemer zich verbonden een oproep tot werk steeds te accepteren. Tevens wordt overeengekomen dat de werkgever alleen salaris zal betalen wanneer de werknemer daadwerkelijk gewerkt heeft. Alhoewel nu niet na meer dan drie oproepen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, kan de werknemer soms wel aanspraak blijven maken op salaris ook al wordt hij niet meer opgeroepen. Dit is het geval nadat de werknemer drie opeenvolgende maanden en ten minste twintig uur per maand is opgeroepen.

Op grond van de wet wordt een werknemer in dat geval geacht een arbeidsovereenkomst te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden. Dit betekent dat een werknemer na drie maanden ook recht heeft op salaris, ook al wordt hij niet meer opgeroepen. Tevens kan dan niet eenzijdig de omvang van de arbeidsovereenkomst en het bijbehorende salaris worden verminderd.

Tot slot gebeurt het met enige regelmaat dat een werknemer een contract heeft voor nul uur, maar dat partijen op een gegeven moment besluiten het contract aan te passen naar een contract met een vast aantal uren. Dit kan echter worden opgevat als een nieuwe arbeidsovereenkomst omdat het karakter van de arbeidsovereenkomst hiermee is veranderd. Met deze wijziging kan er daarom al eerder sprake zijn van vier zelfstandige arbeidsovereenkomsten, waardoor de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft. Mocht in deze gewijzigde arbeidsovereenkomst overigens geen einddatum zijn opgenomen, dan kan er ook al direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn ontstaan.

Soms heeft een werknemer dus recht op (meer) salaris of is er zelfs een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan, terwijl dit bij zowel de werkgever als de werknemer niet bekend is. Iets om in de gaten te houden!

Anjo Doornbos

Mr. A.E. Doornbos
Fiévez Advocaten
adoornbos@fievezadvocaten.nl
Fievez Advocaten

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “Misverstanden over arbeidscontracten in de taxibranche”

Jan Manders|24.08.10|16:41

Ik werk sinds 2005 bij een taxibedrijf als oproepchauffeur. Voor ongeveer 2 jaar werk ik wekelijks ongeveer 32 uur op vaste tijden. Nu ben ik 6 dagen ziek geweest en mijn baas weigerd ziekegeld uit te betalen omdat dat in mijn contract zou staan.

Is dit terecht of is hij altijd verplicht om ziekteverlof te vergoeden.

groet Jan P. Manders

Martin Korporaal|28.12.12|10:24

Ik werk als taxichauffeur met een mup jaarcontract tot 28-02-2013. Werkgever wil mij kwijt en mij in 2013 niet meer oproepen. Heb tot nu toe altijd ruim meer dan 20 uur per maand gewerkt.
Kan ik nu over de resterende 2 maanden aanspraak maken op salaris en zo ja hoeveel?

Klaas Spillner|23.09.16|10:21

een vraag ik rij taxi school vervoer van half 7 tot 10 over 9 daar na staat er een rit in van 10 45 om mensen weg te brengen dus 20 minuten tussen tijd over nu zeg mijn baas dat ik 15 minute koffie tijd moet schrijven in deze tussen tijd van 10 over 9 en kwart voor tien hoor graag hier wat over en ik werk vast 20 uur in de week mogen ze hier ook schaft tijd van pakken ik ben altyd tussen 10 en 13 uur 30 thuis