Belastingdienst, belasting, aangifte

Tips voor uw belastingaangifte als zzp taxichauffeur

Veel straattaxichauffeurs werken tegenwoordig als zzp’er. Ook dan is een correcte belastingaangifte erg belangrijk om hoge boetes of onnodig betaalde belasting te voorkomen. Wat is hierbij belangrijk te weten? Enkele tips van ING voor de aangifte.

1. Vraag tijdig en gemotiveerd uitstel aan

U voorkomt problemen zoals verzuimboetes en te hoge aanslagen door voor 1 april gemotiveerd uitstel van uw aangifte aan te vragen. Zo’n uitstel duurt maximaal 9 maanden. In uitzonderlijke gevallen kan het aansluitend met nog eens 3 maanden verlengd worden. De fiscus is strenger geworden voor mensen die hun belastingaangifte te laat indienen.

2. Neem bij complexe fiscale momenten contact op met de Belastingdienst

Neem bij fiscale momenten – bij de start of beëindiging van uw bedrijf – contact op met de fiscus. U laat dan checken of uw ‘belastinghuishouding’ in orde is of niet. Zo’n vooroverleg met de Belastingdienst werkt heel verhelderend. De aangifte achteraf wordt dan minder belangrijk. De afspraken uit het vooroverleg leggen partijen vast in een overeenkomst.

3. Houd de administratie op orde en voldoe aan de bewaarplicht

Elk bedrijf moet een administratie bijhouden van werkzaamheden en financiële gegevens. Daarvoor gelden wettelijke bewaartermijnen die tot 7 jaar oplopen.

4. Zorg voor een goede urenadministratie

De zelfstandigenaftrek op grond van het urencriterium is uw grootste aftrekpost. En juist het wel of niet voldoen aan het urencriterium zorgt voor de meeste fouten in de aangifte. Het advies is dan ook om dagelijks een gespecificeerde urenadministratie bij te houden. Regel hiervoor is dat u minimaal 1.225 uur per jaar aan uw onderneming besteedt. Voor mensen die vanuit de WIA starten is dat normaal gesproken 800 uur.

5. Gebruik aftrekposten en fiscale reserves

Er bestaat een grote lijst aan posten die tot 44% aftrekbaar zijn. Ook de investeringsaftrek is een heel interessant gebied. Naarmate u meer investeert, wordt de aftrekpost kleiner. U kunt daarom beter uw investeringen over meerdere boekjaren verspreiden.

Doorschuivingsfaciliteit

  • Moest u voorheen bij beëindiging van uw eigen bedrijf eerst afrekenen met de fiscus, nu mag u het bedrag meenemen naar een nieuwe onderneming (doorschuivingsfaciliteit).
  • De Belastingdienst speelt ook in op de kredietcrisis nu het water veel mkb’ers aan de lippen staat. Zo mogen sommige investeringen sneller (in 2 jaar) van de winst worden afgeschreven.

6. Dien een btw-suppletie in

Heeft u teveel btw aangegeven en betaald? Dan kunt u deze fout niet herstellen door deze btw te verrekenen in de aangifte over een later tijdvak. Wel kunt u met een ‘Suppletie omzetbelasting’ correcties op eerder ingediende btw-aangiften doorgeven. Een suppletie omzetbelasting is dus geen aangifte. De suppletie wordt aangemerkt als een verbetering van eerder ingediende aangiften omzetbelasting.

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.