taxichauffeur, taxi

Opvolgend werkgeverschap na aanbesteding taxi

In de taxibranche gebeurt het met enige regelmaat dat het contractvervoer wordt uitbesteed aan een nieuwe opdrachtgever. Maar wanneer is er sprake van opvolgend werkgeverschap? Advocaat Anjo Doornbos van Fiévez Advocaten in Deventer legt het uit.

Van opvolgend werkgeverschap spreekt men als verschillende werkgevers ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijs als elkaars opvolgers moeten worden gezien. Dat is van belang aangezien de bij de verschillende opvolgende werkgevers de tijdelijke arbeidscontracten bij elkaar worden opgeteld om te berekenen wanneer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Taxi CAO

In de CAO voor het taxivervoer is bij overgang van het contractsvervoer bepaald dat de verkrijgende vervoerder aan 75% van de werknemers een aanbod moet doen in de vorm van een baangarantie, mits de overkomende werknemer voldoet aan de door de aanbesteder vereiste kwalificaties. Hieruit volgt echter nog niet of er sprake is van opvolgend werkgeverschap.

Een praktijkvoorbeeld om dit te verduidelijken. Taxibedrijf A regelt in opdracht van een gemeente het vervoer van leerlingen. De gemeente zegt het contractvervoer met taxibedrijf A op en sluit vervolgens een contractvervoer na openbare aanbesteding met taxibedrijfbedrijf B.

Taxibedrijf

Een chauffeur die in dienst was bij taxibedrijf A en voornamelijk leerlingen vervoerde voor de gemeente, heeft gesolliciteerd bij taxibedrijf B, maar werd niet aangenomen. Hij stelt zich nu op het standpunt dat hij van rechtswege in dienst is getreden bij taxibedrijf B. Primair op grond van overgang van onderneming, dan wel subsidiair op grond van opvolgend werkgeverschap.

Het oordeel van de kantonrechter kwam er in het kort gezegd als volgt op neer. Voor overgang van onderneming hoeft er geen sprake te zijn van een overnameovereenkomst tussen taxibedrijf A en B. Wel dient er sprake te zijn van een contractuele relatie tussen de partijen en dat was hier niet het geval. Er was geen sprake van overgang van onderneming.

Werkgever

Vervolgens is de vraag of taxibedrijf B ten aanzien van de verrichte arbeid als opvolgend werkgever dient te worden beschouwd. Hiervoor is enerzijds bepalend de aard en inhoud van het werk bij de voorgaand en opvolgend werkgever, anderzijds zijn bepalend de aard en inhoud van de banden tussen de opvolgend werkgevers.

Van belang kan bijvoorbeeld zijn of taxibedrijf B de dienstauto’s van taxibedrijf A heeft overgenomen en of taxibedrijf B invloed heeft gehad op de opzegging van het contractvervoer tussen taxibedrijf A en de gemeente.

Taxichauffeur

Daar was echter geen sprake van, zodat er ook niet kon worden gesproken van opvolgend werkgeverschap, ondanks het feit dat op grond van de CAO 75% van de taxichauffeurs die eerder in dienst waren bij taxibedrijf A, bij taxibedrijf B werden aangenomen.

Volgens de kantonrechter is de ratio van de bedoelde CAO-bepaling kennelijk gelegen in het feit dat, óók in de situatie waarin geen sprake is van overgang van onderneming, aan de werknemers van de onderneming waarin de werkzaamheden vervallen, een redelijke mate van baanzekerheid dient te worden geboden.

Aanbesteding

Na een aanbesteding van contractsvervoer is er dus in het algemeen geen sprake van een overgang van onderneming, waardoor de chauffeurs niet van rechtswege in dienst treden bij de nieuwe werkgever.

Dit kan bovendien gevolgen hebben voor taxichauffeurs die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hadden. Na openbare aanbesteding kan dan eventueel weer een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten met de nieuwe werkgever, terwijl er inhoudelijk aan het werk niets is veranderd.

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Anjo Doornbos, advocaat, jurist

Mr. A.E. Doornbos
Advocaat
Fiévez Advocaten
adoornbos@fievezadvocaten.nl

Fiévez Advocaten

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Opvolgend werkgeverschap na aanbesteding taxi”

Rufus Kohn|01.02.11|23:05

Het slot van dit artikel reageer ik op maar dat houdt niet in dat ik me aansluit met de rest van het artikel.
Bij overgang van vervoerscontracten worden contracten voor bepaalde tijd ook in de cao regeling meegenomen. Gaat een chauffeur, in zijn derde contract, mee naar een nieuwe vervoerder en dit contract wordt na een tijd verlengd dan stelt FNV Bondgenoten dat deze chauffeur in aanmerking komt voor een vast contract. De rechten uit de flexwet gaan mee naar de nieuwe vervoerder.

Jan|11.02.11|11:56

Hoe zit het met de overgang van het contract van de vervoerders van de regiotaxi?
Per 1-7-2011 gaan de contracten over naar andere vervoerders.
http://www.regiotwente.nl