taxi, standplaats, zzp, Amsterdam, taxichauffeur

‘Pensioen en arbeidsongeschiktheid zzp-taxichauffeur collectief regelen’

Voor taxichauffeurs in loondienst zijn er vakbonden, voor belangenbehartiging van de werkgevers is KNV Taxi. “Maar belangen van de zzp-taxichauffeurs komen daarmee niet altijd overeen”, vindt Maarten Post van Stichting ZZP Nederland. “Vandaar dat we nu als onafhankelijke zzp-organisatie specifiek de belangen van zzp’ers behartigen in Den Haag.”

De stichting is een samenwerking tussen ZZP Nederland en CNV Vakmensen.

Arbo-wet

Post: “Veel zaken zijn nog niet goed geregeld. Zo geldt de arbo-wet niet voor zelfstandigen, terwijl de SER (Sociaal Economische Raad, red.) in een advies heeft gezegd dat die voor iedereen is bedoeld.” Overigens hebben de zzp-taxichauffeurs wel te maken met de rijtijdenwet.

De arbo-wet is ooit bedacht om werknemers te beschermen tegen arbeidsongeschiktheid. Volgens Post is maar liefst 55 procent van de zzp’ers daar niet voor verzekerd.

Arbeidsongeschikt

“Daarom pleiten wij voor een algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werkenden, dus ook voor zzp’ers. Zo is de kans op oneerlijke concurrentie ook kleiner.  We moeten concurrentie op tarief voorkomen. Want zzp’ers die onverzekerd zijn en geen premie betalen, kunnen veel goedkoper werken. Maar ze lopen extra risico.”

Ook het pensioen is vaak niet of slecht geregeld door zzp’ers, weet Post. “De helft heeft niets geregeld. Terwijl dat essentieel is om na pensionering niet in armoede te hoeven leven. Bovendien is de premie vaak fiscaal aftrekbaar, zodat je minder belasting betaalt.”

Pensioen

De voornaamste reden dat veel zzp’ers dit soort zaken niet goed regelen is de prijs: individuele verzekeringen en een individuele pensioenregeling zijn relatief duur. Bovendien zijn zzp-ers vaak hele goede vakmensen, maar aan ondernemingsvaardigheden schort het nog wel eens, zegt Post.

“Ze zijn onvoldoende op de hoogte van wat er allemaal komt kijken bij een goede bedrijfsvoering. Daarom is de berekening van een goed onderbouwd uurtarief wat nodig is voor een gezonde bedrijfsvoering vaak moeilijk. Wij hebben een goede helpdesk met praktische informatie en advies over ondernemingszaken. ”

Zzp-taxichauffeur

Zo moet een zzp-taxichauffeur per uur eigenlijk zo’n 32,50 euro aan arbeid verdienen om alle premies en pensioenvoorziening te kunnen betalen. Plus alle overige kosten, zoals voor de taxi, en 6% btw. Er zijn zeg maar mimimaal drie stadritten per uur nodig.

“Een lagere prijs betekent dat je de benodigde voorzieningen niet kunt treffen en meer uren moet maken”, legt Maarten Post van de Stichting ZZP Nederland uit. “Dan trek je werk bij anderen weg. En zo maak je elkaar kapot.”

Stichting ZZP Nederland heeft inmiddels ruim 17.000 leden. Post gaat de komende tijd vooral werken aan de volgende zaken voor zzp’ers: afschaffing van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie), basisverzekering arbeidsongeschiktheid, pensioen, arbo-wetgeving en het verband zelfstandigenaftrek-urencriterium.

Belangenbehartiging

Leden van de nieuwe stichting betalen een jaarlijkse bijdrage van 20 euro. Dat is voor belangenbehartiging en het raadplegen van de helpdesk van ZZP Nederland. Daarnaast kunnen zzp-ers zelf een maatwerkpakket dienstverlening samenstellen, waarin bijvoorbeeld ook rechtshulp zit.

Post: “Hoe meer zzp’ers zich bij ons aansluiten, hoe meer invloed we krijgen in Den Haag. Want dat deze groep ondernemers betere omstandigheden verdient, dat staat vast.”

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “‘Pensioen en arbeidsongeschiktheid zzp-taxichauffeur collectief regelen’”

Ton Allart|17.03.11|11:21

Ik zet mij al jaren, als gespecialiseerd assurantiekantoor in de taxibranche, in voor goede regelingen voor de taxiondernemer. Probeer al lang een collectieve basisregeling op te zetten voor de taxi zzp’er, echte rom hiervoor in contact te komen met de belangenorganisaties lukt niet.
Onlangs een collectieve basisregeling opgezet voor een groep taxi zzp’er die onder een “groep’ vallen. Dit kan voor opgezet worden voor meerdere organisaties. Onze site http://www.taxiverzekeringen.nl / Alkemade & Allart