Sociaal Fonds Taxi, Cao, Controle, Team

Naleving Cao Taxivervoer voorkomt oneerlijke concurrentie

Ieder taxibedrijf krijgt tegenwoordig gemiddeld elke twee jaar een cao-controle van Sociaal Fonds Taxi. Want als alle taxibedrijven de CAO Taxivervoer correct naleven, leidt dat tot een eerlijker speelveld. En zo krijgen de taxichauffeurs het loon dat ze verdienen.

De afgelopen jaren scoorde ruim de helft van de gecontroleerde taxibedrijven ondermaats bij cao-controles van Sociaal Fonds Taxi. Daarvan zijn degenen die hun personeel juist belonen de dupe. Omdat loonkosten tweederde van de kostprijs uitmaken, heeft de ander een concurrentievoordeel.

Cao-controle

Om dergelijke oneerlijkse concurrentie te voorkomen heeft Sociaal Fonds Taxi het aantal jaarlijkse controles fors uitgebreid naar zo’n 500-600. “Er zijn in Nederland ongeveer 1400 taxibedrijven die personeel in loondienst hebben en dus cao-plichtig zijn”, vertelt Remco Wasser, Hoofd CAO-controle bij Sociaal Fonds Taxi.

Bij een controle moet de werkgever aantonen dat hij de CAO naleeft. Ook is de werkgever verplicht om aan het onderzoek mee te werken. “Als het bedrijfsoordeel ‘goed’ is, komen we eens in de drie jaar terug. Bij het oordeel ‘voldoende’ eens in de twee jaar. Als een taxibedrijf ‘onvoldoende scoort’ voeren we ieder jaar een controle uit.”

Pensioenfonds Vervoer

Het Pensioenfonds Vervoer maakte maakte onlangs bekend de laatste tien jaar zo’n 200 miljoen euro misgelopen te zijn aan afdrachten bedrijven die (on)bewust te weinig afdroegen. Dat komt voor de rekening van de overige deelnemers; onder meer de taxichauffeurs en de taxibedrijven.

Overigens is het Pensioenfonds zelf verantwoordelijk voor controle op de incasso’s. Sociaal Fonds Taxi kijkt alleen of de chauffeur is aangemeld bij het pensioenfonds, of de juiste inhoudingen zijn gedaan en de correcte bedragen opgegeven zijn.

Cao Taxivervoer

Omdat een goede naleving van de Cao Taxivervoer belangrijk is voor het welzijn van de hele taxi-branche, wordt vanaf komend najaar het intern oordeel op de verklaring van Sociaal Fonds Taxi vermeld. Vroeger werd er een uiteindelijke goedkeuring gegeven aan bedrijven zonder onderscheid te maken of iemand de zaken op orde had, of op last van Sociaal Fonds Taxi eerst nog allerlei nabetalingen moest doen.

“Goed gedrag op voorhand werd dus niet echt beloond. Daarom is een positieve verklaring steeds vaker een verplichting om mee te kunnen dingen bij aanbestedingen”, denkt Wassser. “Een slechte naleving van de cao kan dan voor een taxibedrijf consequenties hebben.”

Controle

“Maar het is vaak wel een grijs gebied of iemand de cao opzettelijk niet naleeft. Daarmoet moet een controle zorgvuldig gebeuren. Door de goeden te belonen en de slechte te straffen wordt draagvlak gecreeerd.”

Als Sociaal Fonds Taxi constateert dat de CAO Taxivervoer niet goed nageleefd wordt en de taxichauffeurs in loondienst nog geld tegoed hebben, wordt sinds dit jaar een ‘boete’ van 10% geheven. Die komt volledig ten goede aan het personeelslid.

Boete

“Een goede maatregel, want we konden als Sociaal Fonds Taxi vroeger alleen nabetalingen opleggen, waar de werknemer recht op heeft. Maar daardoor was er geen financiële sanctie bij een overtreding van de CAO”, vertelt Wasser. “Helaas kunnen we niet alles zien. We nemen steekproeven.”

“Door die extra 10% verdwijnt het voordeel voor de werkgever om de cao niet goed na te leven. En de chauffeur wordt zo enigszins gecompenseerd. Omdat de ‘boete’ apart op de loonstrook wordt vermeld, kan de werknemer zien dat er een controle van Sociaal Fonds Taxi is geweest.”

Taxichauffeur

Het is voor een taxichauffeur vaak moeilijk om te controleren of hij volgens de cao beloond wordt voor zijn werk. Zo is een juiste looninschaling volgens de CAO Taxivervoer soms erg ingewikkeld. Daarom heeft Sociaal Fonds Taxi de looncalculator geïntroduceerd. Zo kan elke taxichauffeur maar ook elke werkgever zelf kijken of chauffeurs het juiste salaris ontvangen.

Wel is het zo dat tijdelijk gebrek aan werk een ‘ondernemersrisico’ is, vertelt Wasser. Als je een chauffeur inroostert van 8 tot 17 uur en op de dag zelf blijkt dat er geen werk is tussen 13 en 16 uur, waarbij de chauffeur wel beschikbaar is voor het uitvoeren van een rit, dan kan dat niet volledig als ‘pauze’  gerekend worden. “En je kan iemand ook niet verplichten dan opeens een vrije middag op te nemen.”

Andere belangrijke cao zaken zijn:

  • Iedere fulltime taxichauffeur heeft recht op 25 vakantiedagen per jaar. Hij kan zelf bepalen wanneer hij dat verlof op wil nemen en moet dat minimaal 4 weken van tevoren kenbaar maken.
  • Een taxichauffeur die bij gebrek aan ritten slechts 35 uur werkt in een week terwijl hij ingeroosterd is voor 40 uur, kan niet gedwongen worden 5 verlofuren op te nemen.
  • Meeruren of overuren worden per kwartaal opgeteld. De taxichauffeur kan zelf bepalen of hij deze tegen 120% wil laten uitbetalen, of dat hij er vrije uren voor terug wil hebben.
  • Meeruren zijn alle uren boven de contracturen, maar wel onder de 40 per week. Overuren zijn alle uren boven de 40 per week.
  • De onregelmatigheidstoeslag is vervallen voor taxichauffeurs per 1 januari 2011. Het vakantiegeld bedraagt 8%.
  • Parttime taxichauffeurs hebben ook recht op doorbetaling van het loon bij ziekte. Hierbij geldt het gemiddeld aantal uren van de voorgaande 13 weken.
  • Het is belangrijk dat taxichauffeurs ook zelf hun daadwerkelijk gewerkte uren bijhouden. Vertrek altijd volgens de instructies van de werkgever. Als een taxichauffeur altijd te vroeg vertrekt, bijvoorbeeld om een kopje koffie te drinken bij het ophaaladres, geldt dit niet als werktijd.
  • Als taxichauffeurs het vermoeden hebben dat de cao niet goed wordt nageleeft door de werkgever, kan hij dit met schriftelijk bewijs (anoniem) melden bij Sociaal Fonds Taxi. 

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

8 reacties op “Naleving Cao Taxivervoer voorkomt oneerlijke concurrentie”

L.Wolters|22.04.11|09:05

Als taxi ondernemer ben ik blij dat het SFT goede controle houdt. Echter zoals het nu is kan niet omdat het functioneerd als een dictatoriaal gebeuren. Bij een discussie, en uit opmerkingen op KNV bijeenkomsten blijkt dit, met het SFT trekt de ondernemer altijd aan het korste eind. SFT kan gewoon een dwangsom opleggen van 0,6% loonsom per week zonder de mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken. Hierdoor geen verklaring en TX exit.
Er dient een boete naar rato overtreding te komen.

Rachel|22.04.11|09:27

Vakantie dient conform art. 4.4 Cao Taxivervoer te worden aangevraagd conform de regels in het bedrijf. Waar in de Cao Taxivervoer is bepaald dat een chauffeur minimaal 4 weken van te voren kenbaar moet maken dat hij verlof wil opnemen?

rene van der Bles|22.04.11|11:55

werken & Leven

Faillissementen zijn in taxiland bijna aan de orde van de dag . Prijsoorlogen in het groeps-en contractvervoer eisen hun Tol. ” laat opdrachtgevers goed controleren of bedrijven hun afspraken wel nakomen. Dan zul je zien hoe snel de markt wordt Schoongemaakt.

rene van der Bles|22.04.11|12:17

Goedekoper werken dan je concurrent is in de taxiwereld niet moeilijk , een aantal praktijkvoorbeelden en truck zoals het eigenlijk niet moet.reken alleen de variabele kosten zoals loon en brandstof en hoop dat je de vaste lasten via het volgende contract kunt compenseren met hogere tarieven.Trek personeel voor max.een jaar via een gesubsidieerdre-integratietraject.De overheid financieert zo deels de loonkosten. huur chauffeurs in via een eigen personeels-bv en betaal ze het minimum loon.

Bollebas|22.04.11|12:18

Laat ze maar eens in Twente (Enschede/ Hengelo) gaan controleren…er is misschien net 10% die wel cao betaald…maar de chauffeurs werken hier aan ook mee door op provisie basis te werken en zo een gevoel te hebben dat ze eigenrijders zijn… dit geldt ook voor grote bedrijven… sterker nog: je hebt hier een hoop eigenrijders met een zgn. bedrijfsleider…krijgt die ook CAO betaald?? ik ken van bronnen dat er een aantal 400euro per maand krijgen en de rest contant terugbetalen aan de zgn. Baas

rene van der Bles|22.04.11|12:23

dat is goedkoper dan de cao taxivervoer.laatchauffeurs hun eigen ehbo(bij-)scholing betalen.draag pensioenlasten niet of te laat af aan pensieoenfondsen.Zijn de schulden te hoog,geen geld meer voor pensioenafdracht ? Ga failliet en maak een doorstart zonder schuldenberg en met goedkoper personeel.Gebruik niet de voorgeschreven auto`s en blijf zoveel mogelijk met oud materiaal rijden.Er is toch niemand die de kentekens van het wagenpark controleert. neem onervaren personeel aan. zie vervolg.

rene van der Bles|22.04.11|12:27

Dat scheelt in loonkosten. Uiteraard op contractbasis en na enkele jaren eenvoudig te vervangen. Bezuinig op onderhoud.Ook op gladde banden kun toch rijden! winterbanden zijn onnodig en duur . Einde !

rene van der Bles|22.04.11|14:09

Draag pensioenlasten niet of te laat af aan pensioenfondsen.Zijn de schulden te hoog ,geen geld meer voor pensioenafdracht ? ga failliet en maak een doorstart zonder schuldenberg en met goedkoper personeel.gebruik niet de voorgeschreven auto`s en blijf zoveel mogelijk met oud materieel rijden.niemand die het controleert.Neem onervaren personeel aan.