rechtbank, uitspraak

‘Bij ondertekening rittenstaat taxi alle uren uitbetalen’

Als een taxibedrijf wekelijks rittenstaten ondertekent moeten alle uren van een taxichauffeur die erop vermeld staan uitbetaald worden, ook al zijn deze op eigen inititatief gemaakt. Dat heeft het hof in Den Bosch onlangs bepaald.

In de CAO Taxivervoer staat dat ‘overuren die zijn ontstaan door eigen schuld of toedoen van de werknemer’ niet worden uitbetaald. Toch moest een taxibedrijf van de rechtbank de ‘vrijwillige’ overuren van een taxichauffeur uitbetalen.

Overuren

De werkgever had de werknemer van tevoren duidelijk gemaakt dat hij geen overuren mocht maken. De taxichauffeur deed dit toch en vermeldde de gemaakte overuren in zijn rittenstaten. Deze werden iedere week door de werkgever ondertekend.

Nog voordat de werknemer uit dienst trad, eiste hij uitbetaling van zijn overuren. De werkgever weigerde dat, waarop de werknemer naar de rechter stapte.

Rittengestratie

Het taxibedrijf had de rittenregistraties van de taxchauffeur ondertekend en dus wist dus volgens de rechter dat de man overwerkte.  Dat de werkgever de taxichauffeur meerdere malen had verteld dat hij géén overuren mocht maken, maakte geen verschil. Ook omdat de chauffeur iedere dag zijn taxibus en rittenstaat bij de centrale ophaalde en inleverde was de werkgever op de hoogte van de daadwerkelijk gemaakte uren.

Van de uitzondering – dat overwerk niet wordt uitbetaald als het is ontstaan door eigen schuld of  toedoen van de werknemer – was in dit geval dus geen sprake. De werkgever wist hoeveel (over)uren de werknemer draaide, want hij had immers iedere week de urenregistratie ondertekend en daarmee impliciet toestemming verleend, aldus het Hof.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.