Belastingdienst

Bpm-teruggave en mrb-vrijstelling taxi’s op losse schroeven

Het kabinet overweegt de bpm-teruggave en vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor onder meer taxi’s af te schafffen. “Dit soort regelingen vergt onevenredig hoge uitvoeringskosten”, schrijft staatssecretaris Weekers (VVD) van Financiën in zijn Autobrief. Hij gaat daarom de maatregel opnieuw tegen het licht houden.

Volgens Weekers kost het zijn departement jaarlijks maar liefst 65 FTE om de bpm-teruggave en mrb-vrijstelling voor taxi’s te regelen in Nederland. Dat weegt volgens hem niet op tegen het fiscale voordeel van de taxibranche van 108 miljoen euro.

Taxivervoer

Brancheorganisatie KNV protesteert tegen de voorgenomen heroverweging. “Omdat de totale omzet in het Nederlandse taxivervoer ongeveer 1,5 miljard euro per jaar bedraagt, gaat het om 7 procent van de omzet. Een bijzonder groot effect”, laat KNV Taxi weten.

Een dergelijke kostenverhoging in de taxibranche, waar de marges flinterdun zijn, gaat ten koste van de kwaliteit en leidt onherroepelijk tot een tariefsverhoging. Omdat de taxibranche voor het grootste deel uit contractvervoer bestaat en overheden hierbij de grootste opdrachtgevers zijn, zal de afschaffing voor rekening van de overheid zelf komen. Omdat decentrale overheden niet opeens de budgetten kunnen verhogen, gaat dat ten koste van de reizigers.

KNV Taxi

“Het kan leiden tot het rondpompen van geld van de ene overheid naar de andere overheid en de gebruiker kan de dupe worden”, vindt KNV Taxi. De brancheorganisatie zal de komende tijd overleg houden met de overheid, gebruikersgroepen en Tweede Kamerleden.

De brancheorganisatie is geschrokken van de hoge uitvoeringskosten van de maatregel. Dat kan en moet anders, vindt KNV Taxi. “Wij geloven dat samenwerking en het gebruik van digitale technieken (zoals de Boordcomputer Taxi, red.) hiertoe belangrijk zijn.”.

Wetsvoorstel

“Afschaffing van een fiscale regeling zou wel ruim tevoren moeten worden aangekondigd, zodat de betrokken burgers en bedrijven daarop tijdig kunnen inspelen”, vindt de Staatssecretaris. “Gedacht kan worden aan een termijn van bijvoorbeeld zes maanden of een jaar.”

De Tweede Kamer is vorige week akkoord gegaan met de Autobrief. Dat betekent dat een aantal plannen zoals gepresenteerd nu nader uitgewerkt gaan worden tot wetsvoorstellen, die vervolgens weer door de Kamer behandeld worden.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

63 reacties op “Bpm-teruggave en mrb-vrijstelling taxi’s op losse schroeven”

A. v.d. Meijde|07.07.11|12:08

65 FTE om de bpm-teruggave en mrb-vrijstelling voor taxi’s te regelen in Nederland. En dat weegt volgens Weekers niet op tegen het fiscale voordeel van de taxibranche van 108 miljoen euro? Verdienen 108 miljoen euro is 1,5 miljoen per FTE!!!!!
Weekers kan a. niet rekenen, b. niet creatief in zijn oplossingen, c. heeft enkel eigen belang op zijn agenda staan en zou even op het juiste pad geholpen moeten worden! Hij heeft klaarblijkelijk geen verstand van de branche

Dick|07.07.11|12:11

Zijn wij taxiondernemers alweer aan de beurt> Het is alleen een vies spelletje om wat fout is gegaan met het vrijgeven van vergunningen en de gevolgen daarvan over onze ruggen goed te maken.
Maar zo werkt het niet. Wanneer komen we in opstand?

Frank de Graaf|07.07.11|12:38

Ik heb een bedrijf van 13 wagens,25 man waarvan de administratie en de centralist meerijdt om de boel draaiend te houden met al die uitgemolken prijzen. Deze lasten verzwaring is voor mij in ieder geval niet meer te dragen en meer werken als 7 dagen in de week kan ik ook niet…..Als ik het zo lees kan ik beter ambtenaar worden……Wanneer komt er bij de overheid eens iemand aan het taxiroer te staan die ook echt iets van de branche weet en zijn kennis niet uit de krant (amsterdam) haalt ?

Duco Douwstra|07.07.11|12:44

Als dan ook tegelijk alle subsidies op het overige openbaar vervoer wordt afgeschaft, dan krijgen we een eerlijke verdeling en een open markt. Dat zullen de vaak gelede bussen niet meer in colonne rijden met 1 of hooguit 3 passagiers. En dan gaan deze mensen misschien de taxi nemen.
Maar anders is het een oneerlijke en achterlijk voorstel.

Roy|07.07.11|13:15

De overheid wil niet terug naar het oude Taxi tarief systeem om reden dat ze eerdere genomen besluiten niet wensen terug te draaien.
Dat BPM en wegenbelasting nu wel overwogen wordt om de Taxibranche een fatale klap toe te brengen is niet fair.

Lex|07.07.11|13:20

Het slopen van het taxibedrijf door de overheid gaat door ten gunste van de gesubsidieerde vervoersbedrijven gaat onverminderd door.
De kleine tot middelgrote ondernemer moet stuk.
Misselijkmakend.ee

Peter driessen|07.07.11|13:21

Natuurlijk alles oplossen in het buitenland ,al ons geld naar europa toe.
eigen volk goed trijteren en besodemieteren .
zo veel regeltjes en wetjes invoeren zodat er geen ondernemer meer te vinden is
En maar schelden op die Grieken ,Die hebben in ieder geval karakter
En onder het mom van nieuwe heren nieuwe wetjes
Wanneer zien de heren in Den Haag eens in ,dat zij de veroorzakers zijn van al deze stomme blunders,
Weekers heeft mooi lullen hij werkt meet ons geld.

LANG LEVEN EUROPA.

tineke|07.07.11|13:28

Wordt het dan nu niet eens tijd om de boel plat te gooien? Eerst alles vrijgeven, dan knoeien met de tarieven, verplicht stellen van een bonnetjessysteem, dan de boordcomputer nog die eraan zit te komen, bij contractvervoer ben je verplicht om een TX-certificatie te hebben. Waar zijn ze mee bezig.
Openbaar vervoer wordt gesubsidieerd, ook maar afschaffen.

Peter driessen|07.07.11|13:37

Waar blijven die aude wetse stakingen van vroeger ,
Menssen een week alles plat in heel Nederland .
Anders laat een vliegtuig met Grieken over komen om ons eens een keer te leren hoe je voor jezelf moet op komen,Het lijkt erop dat het in Nederland nog veel te goed gaat .
Nee beter op het station staan lullen als een kleuter klasje.

WE HEBBEN NOG ALTIJD STAKINGS RECHT IN NEDERLAND.

Taxi van Beek|07.07.11|13:49

BPM afschaffen, tarief chauffeurspas verhogen, wegenbelasting invoeren, printer verplichting, boordcomputer binnen 2 jaar. Wie is hier nu een crimineel? De taxiondernemer of het kabinet met hun voorstellen.Volgens mij moeten we onze wagens maar eens op het binnenhof parkeren en vragen of ze nog een paar werkeloze chauffeurs kunnen gebruiken. Want die zijn er straks de dupe van. Dus meer werk bij het UWV!!

Benno van Osenbruggen|07.07.11|14:13

Inderdaad staken zou leuk zijn maar wat krijg je dan en sorry dat ik het zo moet zeggen maar kaboel en kandahar rijden dan gewoon door.Daar bedoel ik helaas de afgaanse riojders mee die bij on sin EHV ook al de boel verzieken.
Maar dat er wat moet gebeuren is duidelijk maar welke regerings functionaris is bereid om ons te steunen of is het mogelijk om collectief een advokaat in de arm te nemen en het de recht bank is uit te laten zoeken
De keline en middel bedrijven moeten weg DAT iS DE REDEN

Roland|07.07.11|14:53

Volgens Weekers gaat het om zijn personeelskosten te verlagen en dus niet om extra geld binnenharken.
Als hij dan de taxibedrijven BTW vrij maakt, is hij zijn personeelskosten kwijt en hebben wij via een andere weg toch nog een tegemoetkoming die hard nodig is. Dit kost geen extra personeel bij de belasting.
Vergeet iedereen dat goedkoper vervoer van mensen goed is voor de economie? Dat is het uitgangspunt van die regel, die blijft gewoon gelden.

Lex|07.07.11|16:01

65 FTE om deze regelingen uit te voeren en te controleren is wat de overheid er zelf van gemaakt heeft. Al die belachelijke controlemaatregelen en administraties sinds de nieuwe wetgeving is ook voor de ondernemers een doorn in het oog, om nu te zeggen dat dit te duur is is een gotzpe. Schandalig,

taxi4you groningen|07.07.11|16:06

het is een schande wat onze regering wil zo maken ze de taxi brance naar de kl.ten er is geld zat bij het (ov nederland) ze laten bussen rijden zo als bij on de tt in assen en wij. wie luisterd er naar ons niemand wij zijn net een stel ja knikkers en we doen het en we gaan er mee akkoord het zijn een stel zakkevullers meer ook niet

laten ze eerst die zogenaamde v.o.f jes aan paken het is net en 06 lijnnen met ze tienen rijden tegelijk onder tussen eigen broekzakken vullen
gr bart

HpHp|07.07.11|16:33

Natuurlijk zijn wij weer aan de beurt,zij moeten van ons afpakken en naar Grieken geven want de Grieken zijn veel belangrijker dan eigen bevolking. Waarom worden de taxiondernemers soort lastenpost gezien door de overheid en als zij ons soort lastenpost zien waarom geven zij nog vergunningen af ????

Sjaak de Wit|07.07.11|17:17

Is het niet slimmer een boek te gaan schrijven, hoe help ik de Taxibranche om zeep?
Zolang overheidsambtenaren die geen verstand van de taxibranche hebben ingezet worden om deze branche z.g. te verbeteren, en KNV denkt dat ze een goede band hebben met diezelfde overheid , waarbij je alles ziet ontsporen , ga je als werkgever niet lekker meer slapen.
€ 20.000000 in een achterhaalde BCT steken ? Welk gezond bedrijf zou zoiets doen?
Alle O.V. subsidie’s stoppen of niets!

ZUM KOTZEN.

Peter driessen|07.07.11|17:44

Ook een hele goeie ! alleen b.p,m teruggave op nieuwe of vrij jonge auto,s .
Dat is bevorderlijk voor de kwaliteit ,wat zou het mooi zijn op de stations.
Want wat er op de stations staat de laatste tijd is ook niet oog strelend .
Het lijkt wel of dat de b.p.m teruggave op taxi,s belangrijker is als een fatsoenlijke auto.
Maar ja het rijdt, kost bijna niets en je krijgt er geld bij,en de meeste klanten stappen toch wel
in,in de waan dat ze nog steeds de eerste taxi moeten nemen .

Marion|07.07.11|18:21

Waarvoor nog boordcomputers? Waarom nog rittenlijsten. Er valt toch niks meer te sjoemelen? En BPM weg iedereen alleen nog oude autos die betaalbaar zijn.
Van tien verschillende desken wordt weer een regeltje bedacht, die mekaar tegenwerken.
Fouten die gemaakt zijn door het vrijgeven van de vergunningen moeten nu goedgemaakt worden.
Wanneer gaat het KNV iets doen, ik denk na de big bang. Wanneer gaan we zelf wat doen.
Toeganswegen dichtgooien, dan rijden Yousoef en achmed ook niet.

Henk Bulter|07.07.11|19:23

Beste Marion het KNV gaat nooit wat voor ons doen. De K van KNV staat voor Koninklijk, het KNV fungeert vooral als buffer tussen de overheid, IVW, en de belasting. Het KNV heeft in werkelijkheid nog nooit iets goed gedaan voor de taxibranche, al denken ze zelf van wel. Deregulering, chauffeurs passen, wachttijd uit de meter, de BCT, het handhaven van de rij-en rusttijden enz. Niemand kan iets wezenlijk bedenken wat het KNV wel goed heeft gedaan, anders hoor ik het heel graag.

Govri|07.07.11|19:44

Denk dat dit de doodsteek is voor mijn bedrijf, kan het allemaal niet meer betalen.
Alle dingen die op stapel staan zijn voor ons niet haalbaar, dus denk ik dat ik over een tijd of voor een taxibedrijf ga werken of naar het UWV.
Ben erg teleur gesteld in onze overheid, waar zijn ze nu met hun verkiezingsleuzen????

Lars|07.07.11|19:49

Hoeveel FTE’s zou het de overheid kosten om de hypotheekrenteaftrek te administreren? Afschaffen die handel.
Hoeveel FTE’s kost het de overheid om de belastingaangiften te controleren?
Afschaffen die handel.
Hoeveel FTE’s kost het om ondoordachte, asociale en stuitende ideetjes van staatssecretarissen uit te werken?
Afschaffen die handel.
Is er nog iemand in dit land, die de meerwaarde van goed taxivervoer voor ogen heeft? In Den Haag bestaan ze niet meer!

UTAX taxicentrale|07.07.11|21:24

Dan koop je gewoon een elektrische-taxi, die zijn vrijgesteld van BPM en MRB …

joeri|07.07.11|22:37

BCT, riitenstaat, kilometerregisratie, allemaal niet meer nodig ?????????????
Lekker prive rijden met de blauwe kentekenplaat toch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

O,O, Den Haag (sukkels)

Lex|07.07.11|23:27

De overheid wil dat een taxiondernemer een vakman is, zie de eisen om een vakvergunning te krijgen. Net zoals elk ander vak, neem een aannemer, een loodgietersbedrijf elk ander handwerkbedrijf. Deze bedrijven betalen ook geen luxe-belasting -lees BPM- over hun gereedschap. Het is van de zotte om het het Taxibedrijf wel te laten gaan betalen.
Het argument van de hoge reguleringskosten is een gotzpe, deze kosten met de belachelijke administratie die erbij hoort heeft de overheid zelf geschapen.

Lex|07.07.11|23:29

Nog één ding, je zal als kleine ondernemer maar VVD gestemd hebben, misselijkmakend.e

marion|08.07.11|00:04

ik heb ooit van de Kamp en van Balen (staatssecretarissen toen) in de auto gehad en die moest ik uitleggen wat de armoedeval was hadden ze nooit van gehoord en het nodige over de deregulering van de taxibranche en dit soort mensen gaan over onze vakbekwaamheid en over onze toekomst, o zo makkleijk vanachter een burotje om alleen maar punten te scoren, schande.
Wat blauwe platen gewoon auto gele platen en je vaste klanten blijven rijden, en snorren want daar doen ze niets aan

marion|08.07.11|00:05

En daarbij lekker een uitkering pakken want dat is wat ze willen. Krijg je huursubsidie, zorgtoeslag etc. Ze willen ons zo graag naaien, naaien we gewoon die malloten die denken dat ze het weten. IK ben dr klaar mee. Gaan we wat doen of blijven we op onze reet zitten

Duco Douwstra|08.07.11|00:40

Beste Marion, In ieder geval netjes blijven, het taalgebruik is niet nodig, goede argumenten wel.

s.b.|08.07.11|08:18

Ben benieuwd of de blauwe platen dan ook worden afgeschaft.
Als we dan toch over een kam worden geschoren met de zelfde plichten als elke andere personen auto in nederland dan ook de zelfde rechten!
Op die manier komt dat ook weer ten goede van het directie vervoer.
Veel directeuren willen nog steeds niet grmezien worden in een auto met blaowe platen.

marion|08.07.11|10:49

Duco ben in alle mails ook van de andere onderwerpen heel netjes gebleven maar op een gegeven moment houdt het op. Wat heeft dat netjes ons gebracht. We leven in een graai cultuur dus het beste is zelf ook te graaien. Niets netjes meer, zoals ik al zei ben dr klaar mee. We worden gepakt (lees genaaid) waar maar kan en niemand doet wat alleen maar klagen op dit forum.
Dat zaagt planken. Er is 1 goed argument geweest en dat was van degene die voorstelde een advocaat te nemen.

tineke|08.07.11|11:06

marion, ik ben er ook klaar mee, Hoe pakken we dit aan? Alle toegangswegen naar de A- en N wegen blokkeren? Langzaam aan acties op de snelwegen? Den Haag dichtzetten met taxi’s? Wie doet er mee?
O, ja niemand, want de groten en brutalen onder ons rijden toch door, die vinden via een dure advocaat wel weer een oplossing. Alle neuzen staan nog lang niet dezelfde kant op.

Peter.|08.07.11|14:53

O.k Maak een Landelijk platform we worden al veel te lang l besodemieterd.
Maar dan ook iedereen in de taxi wereld moet mee doen anders haalt het niets uit ,
Ook die gene die z.g als bijverdiensten op de taxi rijden .die een volle .dagtaak bij een andere baas werken ,want die zijn er veel.
Kunnen ze ook eens iets terug doen voor de mensen die hier hun brood mee moeten verdienen en veel mis lopen door deze z.g collega,s.
En ook die vele zwart rijders ,oftewel broodrovers..

Marion|08.07.11|17:15

Misschien zouden we met Duco iets kunnen opzetten die is goed bekend hoe het in de media werkt. En weet veel van de taxiwetten, bij deze Duco zie jij ergens brood in. Ik bied graag mijn hulp aan.

marion|08.07.11|18:07

nog ff een klein berichtje over onkosten belastingdienst er komen hier weer twee brieven dat belasting verrekent wordt + een brief dat het verrekent is. Terwijl dit via de computer allemaal gedaan wordt. En dat iedere maand weer. Gek he dat het allemaal zo duur is ze zouden daar eens wat aan moeten doen hebben toch snel twee afdelingen aangewerkt. En voor deze zaken moeten wij betalen

Roy|08.07.11|23:00

Mocht het bpm en wegenbelasting voordeel ons afgenomen worden zullen de taxiprijzen omhoog moeten.
Dit speelt de snorders en de z.g. chauffeursdiensten nog verder in de kaart,
omdat zij geen rijtijden wet, boordcomputers, vergunningen, keuringen, enz. enz. behoeven te hebben, en er ook geen bekeuringen mee kunnen oplopen. Lekker goedkoop.
De iphone mogelijkheden ” aps” zullen de snorders en chauffeursdiensten nog meer voordeel geven als ze al reeds hebben.
Slaap lekker overheid.

Sjaak de Wit|08.07.11|23:15

@Roy,

Je vergeet een belangrijke kosten post, deze diensten hebben ook geen C.A.O.
Een ongelijke strijd die taxiondernemers alleen maar kunnen verliezen met het huidige taxibeleid !!

Lex|08.07.11|23:31

Zouden politeauto’s, ambulances, brandweerdienstauto’s, boswachters, noem ze maar op ook BPM gaan betalen. Connexion en andere grote vervoerders zullen hier ook niet blij mee zijn of zou daar al vooroverleg mee geweest zijn.
De KNV is een volkomen onbetrouwbare overlegpartner voor de kleine middelgrote taxivervoerder.

Rien de Bruin|11.07.11|15:34

Voor zover ik weet zijn er nog onderhandelingen over nieuwe tarieven, op deze manier wordt er extra druk uitgeoefend. Als BPM weg zou vallen gaan alle middel grote bedrijven kapot. De snoders zijn wel lastig maar wat denk je van alle vrijwilligers, Rode Kruis, de rolstoelbussen van zorgcentrums met chauffeurs zonder papieren, daar heb je zeker op het platteland steeds meer oneerlijke concurrentie.

Rien de Bruin|11.07.11|19:29

Als de taxichauffeurs naar Den Haag willen worden ze door de politie tegen gehouden en als de landbouwers het doen krijgen ze begeleiding.

Jan Dorenbos.|14.07.11|10:40

Als je een nieuwe taxi besteld, direct met een code T bestellen, geen BPM voorschieten, direct blauwe kenteken platen. Daardoor al meer dan de helft aan minder FTE ’s nodig.
Voor een 2de hands aan te schaffen taxi ook iets simpelers bedenken, b.v. rechtstreeks naar de Douane ( hebben hier wel tijd voor, i.i.g. geen extra personeel erbij ) rijden en alles regelen. Op deze manier kunnen die 65 FTE’s ander werk verrichten c.q. thuis blijven.

Anonieme oudere chauffeur|14.07.11|21:49

Regels, regels en regels.
Alle droevige en van te voren verafschuwde maatregelen hebben averechts gewerkt.
Inmiddels is het werk wat ik vanaf mijn schooltijd met zoveel plezier gedaan heb uitgemolken, overbevolkt en in kwaliteit met een doodgang achteruit gerend.
Na 20 jaar taxi durf ik te zeggen dat ik wel redelijk weet waar ik over praat.
Ik hak mijn verhaal in een paar stukken……..

Ik raak dadelijk alles kwijt door een jong nopgefokt ritten weieger

Als je

Anonieme oudere chauffeur|14.07.11|21:51

Ongelimiteerd mensen vanuit Den Haag op een overvolle markt toe laten treden, geschift.
De brandstofstijgingen niet compenseren voor het beroepsvervoer,belachelijk.
Vanaf 1995 praten over de boordcomputer, ronduit idioot.
Al jaren over kwaliteit praten,maar toestaan dat veel mensen niet fatsoenlijk Nederlands praten en of de weg weten.

Anonieme oudere chauffeur|14.07.11|21:52

Toestaan dat ondanks jarenlange klachten chauffeurs van hoofdzakelijk allochtone afkomst korte ritten weigeren.
Als je daar dan als Nederlandse chauffeur wat van zegt en bedreigd word mag je daar niks tegen doen.
Ik sta straks voor de rechter voor mishandeling terwijl ik degene in kwestie amper geraakt heb en nadat ik uitdrukkelijk bedreigd werd.

Anonieme oudere chauffeur|14.07.11|21:54

Wat ik gedaan heb was juridisch misschien niet goed, maar moreel……………….
20 jaar taxi zonder strafblad, 13 jaar geen schade eigenschuld, ik ken iedere straat in mijn eigen stadje.
En ken alle snelwegen in Nederland.
Alle vormen van taxiwerk gedaan inclusief het mooiste en duurste directiewerk.
Nederland, ik ben 41 jaar, werk 14 jaar voor mezelf.

Anonieme oudere chauffeur|14.07.11|21:55

Als dit misgaat heb ik voor het eerst in mijn leven een uitkering.
Nederlandse staat, ik werk sinds de laatste 2 jaar voor ongeveer 1600 euro in de maand.
U word bedankt!
P.s hoe is het in godsnaam mogelijk dat veel buitenlandse chauffeurs 6 weken vakantie nemen in en naar hun eigen land??
What the f.ck…………..ik werk gewoon door???
Ik ben echt volledig gedesillusioneerd en vraag me steeds vaker af waarom ik in dit land geboren ben.
De laatste jaren voelt het soms als straf.

Marion|15.07.11|14:58

Ach anonieme chauffeur wij zijjn hier al vier jaar bezig met kwaliteitskeur en alles was dachten we geregeld en nu is het door onbekende reden afgeblazen.
De regering is alleen bezig om de branche kapot te maken en de conractvervoerders met subsidie groter te maken (daar is raar genoeg wel geld voor) Hoe bedoel je eerlijke concurentie. Alles komt straks bij conexxion en andere grote. Het is een vieze manier om de normale taxi uit te roeien. En niemand doet wat allemaal makke schapen.

Lex|15.07.11|18:34

Jaren geleden was ik een gewone kleine middenstander.
Nu ben ik een a-sociaal, met dank aan de overheid.

glenn|17.07.11|10:46

ik ben nu al 10 jaar taxichauffeur en ben gefeliciteerd door KVK vanwege 10 jarig bestaan een goede instantie in mijn ogen maar de afgelopen 7 jaar zijn ze alleen maar aan het touwtrekken zonder resultaat nieuwe regels zonder verbetering en de politie ivw en de marechausee maar blijven jagen op de taxichauffeur boekt weinig resultaat en de boetes zijn conform de fout te hoog hoog hoe komen ze bij deze bedragen en als laatste wil ik bij deze zeggen dat BCT taxi het niet haalt niet fraudebestendig

Duco Douwstra|20.07.11|11:50

Ik ben bezig om een onderhoud te krijgen om van gedachte willen wisselen met Staatssecretaris Weekers, over de Belastingvoordelen en de Belasting nadelen voor de Taxibranche en voor de overheid in het bijzonder. Taxichauffeurs Zzp-ers hebben veelal zo weinig inkomen dat ze niet eens in aanmerking komen voor het betalen van belasting. Grof gezegd zou het misschien mogelijk zijn om net als in Spanje en Turkije en misschien nog wel veel meer landen.

Duco Douwstra|20.07.11|11:51

De taxichauffeur is grote lijnen te vrijwaren van het bijhouden van administratie. Ter compensatie, krijgen ze dan geen BPM meer terug en geen ontheffing wegenbelasting. Dat scheelt de belastingdienst gigantische veel nutteloos werk en ontslaat de meestal laagopgeleide taxichauffeur voor heel veel nutteloze administratie. Ik beschik natuurlijk niet over gegevens van grotere taxibedrijven. Maar een onderzoek naar deze manier van zinvollere tijdbesteding en enorme besparingen voor alle partijen