Erik Boom - Taxi Loon Salarisverwerking

10 Tips voor salaris-administratie volgens CAO Taxivervoer

Sociaal Fonds taxi controleert regelmatig alle Nederlandse taxibedrijven die onder de CAO Taxivervoer vallen of zij zich aan de afspraken houden. Erik Boom van Taxi Loon geeft 10 tips voor een gezonde en CAO-conforme salaris- en personeelsadministratie voor het taxibedrijf.

(1)  Inschaling

Zorg altijd voor een correct inschaling van het personeel, bij een nieuwe werknemer dienen dienstjaren opgebouwd bij een andere werkgever te worden gerespecteerd. Vraag dus altijd naar de laatste loonstrook van de vorige werkgever om daar op aan te kunnen sluiten. Is deze strook er niet, ga dan uit van de datum waarop de chauffeurspas is afgegeven.

Zorg er ook voor dat de trede verhoging aan het begin van het jaar goed wordt doorgevoerd en houd daar goed controle over.

(2)  uren registratie

Zorg voor een goede en overzichtelijke urenregistratie. Zorg dat de uren kloppen met de ingevulde werkboekjes van de chauffeur. Controleer de chauffeurs regelmatig op de door hun ingeleverde uren. Zorg er ook voor dat de uren goed worden doorgegeven aan het salarisadministratiebureau.

(3) Pensioen

Meld je personeel tijdig bij het PF vervoer of laat dat doen, en geef maandelijks de gewerkte uren door (hoeft niet bij Parttimers die geen meeruren hebben gemaakt of fulltimers) zo krijg je iedere maand een up to date factuur, zorg ook voor een tijdige betaling van dit factuur.

(4) controleer de pensioennota

Het is verstandig de pensioennota van het PF vervoer te controleren of te laten controleren op juistheid. Zijn alle medewerkers goed verwerkt, staat iedereen er op en zijn de juiste uren berekend?

(5) Vakantieregister

Houd iedere maand het vakantieregister bij van alle medewerkers, als werkgever ben je verplicht het saldo van de vakantie-uren inzichtelijk te maken voor je werknemers. Een vakantieregister hoef je niet bij te houden als je maandelijks het verlof doorgeeft aan het salarisadministratiebureau en de verlofuren opbouw, opname en het saldo op de loonstrook worden afgedrukt.

Wel moet je een notitie maken van de opgenomen of uitbetaalde vakantie-uren en deze te laten paraferen door je werknemer.

(6) Meeruren

Maak afspraken met de werknemer over het afhandelen van de meeruren, laat de werknemer schriftelijk aangeven hoe hij de meeruren afgehandeld wilt zien. Jaarlijks moet de werknemer schriftelijk aangeven hoe de werkgever de meeruren moet behandelen. Als de werknemer deze wil sparen, zorg dan voor een deugdelijke en inzichtelijke registratie, bij voorkeur op de loonstrook.

De werknemer moet binnen 12 maanden de in tijd omgezette meeruren opnemen, anders moeten ze door de werkgever worden uitbetaald. Oneindig sparen van meeruren is dus niet toegestaan. Let erop dat bij uitbetaling van de meeruren hier vakantiegeld en vakantie-uren over gereserveerd moeten worden.

(7) Overuren

De overuren van de werknemers moeten per kalenderkwartaal met de werknemer worden afgerekend, zorg voor een goede registratie van de gemaakte overuren en de afrekening hierover. Uitbetaling altijd tegen 120% van het geldende uurloon.

Maak een overzicht van de totaal gewerkte uren over een kalenderkwartaal en haal hier de maximale uren vanaf (520 uur), alle uren die hierboven vallen moeten aangemerkt worden als overuren.

(8) Tijdig uitbetalen

Zorg voor een tijdige betaling van de salarissen, dus vaste krachten (parttimers en fulltimers) maandelijks aan het eind van de maand waarbij het salaris wordt aangevuld met de verrekeningen (meeruren etc) van de maand daarvoor.

De MUP’ers de eerste week van de maand die volgt na het verstrijken van de maand waarover afgerekend moet worden (dus juli uitbetalen in de eerste week van augustus). Zorg dan ook voor een tijdige aanlevering van de uren aan het salarisadministratiebureau.

(9) Overzicht

Zorg voor een goed overzicht van de uitgevoerde handelingen, zorg voor een up to date overzicht van alle werknemers (ook die uit dienst zijn) en de gehanteerde inschaling. Zorg voor een overzichtelijke uren- en pensioenregistratie. Bij een controle van het SFT heb je hier alleen maar baat bij.

(10) Bij twijfel vragen

Als er twijfels zijn of de salarisadministratie conform het CAO wordt uitgevoerd vraag je salarisadministratiebureau hier eens kritisch naar te kijken of vraag een second opinion aan. De kosten hiervan zullen niet opwegen tegen de kosten die je moet maken om alles achteraf te herstellen.

Mocht tijdens een SFT controle blijken dat het salaris niet geheel conform het CAO is verloond, dien je over de gehele nabetaling 10% boete te betalen aan je werknemers, hierover betaal je ook nog eens loonheffingen.

Erik Boom
Taxi Loon

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “10 Tips voor salaris-administratie volgens CAO Taxivervoer”

Marie de Bruin|06.09.17|14:43

Goede tips. Er word vaak te makkelijk gedacht over de salarisadministratie. Dat is in elke branche het geval, of het nou vervoer of financieel is.