aanbesteding

TenderNed maakt inschrijven op aanbestedingen makkelijker

Een elektronisch marktplein dat inschrijven op aanbestedingen veel eenvoudiger moet maken. Minister Verhagen van EL&I heeft daartoe deze week TenderNed gelanceerd. Dat is een nieuw gratis online aanbestedingsplatform. Via TenderNed publiceren opdrachtgevers hun aanbestedingen. Ondernemingen kunnen hierop elektronisch inschrijven.

Bedrijven kunnen hun gegevens digitaal laten opslaan in het bedrijfsdossier. Dat dossier kunnen zij bij nieuwe aanbestedingen hergebruiken.

Aanbestedingen

TenderNed moet alle overheidsinstellingen en bedrijven in Nederland een gemeenschappelijk online marktplein bieden voor  publicatie en afhandeling van aanbestedingen. Ondernemingen die willen inschrijven hoeven hun bedrijfsgegevens – zoals contactinformatie en referentieprojecten – slechts eenmalig te registreren en houden deze zelf actueel. Hierdoor kunnen zij deze gegevens bij elke aanbesteding opnieuw gebruiken. De hoeveelheid informatie die per aanbesteding wordt gevraagd, neemt hierdoor aanzienlijk

Behalve publicatie biedt tenderned als platform selectie-leidraden, bestekken, nota’s van inlichtingen en een workflow-mechnisme dat aanbestedende diensten stapsgewijs door het aanbestedingsproces loodst. Het systeem controleert op vormfouten en bewaakt wettelijke termijnen.

Aanbestedingsproces

Nieuwe Europese regelgeving schrijft voor dat elke lidstaat het aanbestedingsproces digitaal ondersteunt. Door het volledige aanbestedingsproces online te brengen is het niet langer nodig grote hoeveelheden papier uit te wisselen. Verder moet digitalisering de aanbestedingsprocessen eenduidiger en uniform maken.

TenderNed wordt gefaseerd ingevoerd. De publicatiemodule die nu is opgeleverd is een jaar lang getest door een beperkte groep aanbestedende diensten. In de loop van volgend jaar moet het systeem ook gaan fungeren als online marktplaats, zo meldt Automatiseringgids.

Kosten

De ontwikkeling van TenderNed is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken heeft naar verluidt een kleine 35 miljoen euro gekost.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.