taxichauffeur

Loon en vakantiegeld taxichauffeur vaak te laat uitbetaald

Sociaal Fonds Taxi constateert regelmatig dat het loon en de vakantietoeslag niet tijdig betaald wordt bij taxibedrijven. Dit speelt met name bij bedrijven die het vaste loon (garantieloon) en de variabelen van die maand – zoals bijvoorbeeld de meer- en overuren – op één loonstrook vermelden.

Op basis van artikel 3.2 van de CAO Taxivervoer dient de werkgever uiterlijk op de eerste dag na afloop van de betalingsperiode het vaste loon aan de werknemer te betalen (de variabelen mogen een betalingsperiode later betaald worden). Uiteraard kan dan nog geen loonspecificatie van het vaste loon geproduceerd zijn met vermelding van de variabelen van diezelfde maand.

Salaris taxichauffeur

Een eenvoudige oplossing voor het in 1 keer uitbetalen van loon en variabelen van dezelfde maand is het eenmalig (bijvoorbeeld bij indiensttreding) verstrekken van een voorschot (penvoorschot). Dit netto voorschot dient minimaal ter grootte te zijn van het vaste loon.

Bijvoorbeeld uw werknemer (in dienst per 1 september) heeft een vast maandelijks netto loon van € 1.000,= en maakt de eerste maand meeruren met een netto vergoeding van € 250,=. U betaalt uiterlijk 1 oktober € 1.000,= (penvoorschot). In de loop van oktober maakt u de loonstrook van september (inmiddels zijn alle meeruren bekend om de loonstrook op te kunnen maken), waaruit de totale netto betaling blijkt van € 1.250,=. U betaalt deze € 1.250,= uiterlijk 1 november.

Voorschot

In feite bestaat deze betaling uit € 250,= zijnde de meeruren van september en € 1.000,= als voorschot voor de maand oktober. Stel vervolgens dat in oktober meeruren ter grootte van € 150,= netto zijn gemaakt, wordt in november de loonstrook opgemaakt over oktober van € 1.150,= netto. Hiervan is op 1 november al € 1.000,= netto als voorschot betaald en op 1 december betaalt u € 1.150,=. Hiervan is € 150,= de betaling van de meeruren van oktober en € 1.000,= als voorschot voor het vaste loon van november.

Vakantietoeslag

Vaak wordt de vakantietoeslag ook te laat betaald. Op basis van artikel 3.10.1 van de CAO Taxivervoer moet de vakantietoeslag die de werknemer in de periode mei van het voorgaande kalenderjaar tot en met april van het lopende kalenderjaar uiterlijk op 31 mei worden betaald. Indien zoals boven beschreven het vaste loon inclusief de variabelen een maand later wordt verloond, waarbij de vakantietoeslag op de loonstrook van mei wordt vermeld, vindt deze betaling dus te laat (juni) plaats.

Dit is op te lossen door de vakantietoeslag tot en met april te laten opbouwen en via de loonstrook van april uit te betalen. De netto uitbetaling vindt hierdoor in mei plaats.

Bedrijfsoordeel

In combinatie met het hiervoor beschreven penvoorschot vindt op beide onderdelen tijdige betaling plaats. Dit is van belang, want beide betalingen betreft alle werknemers, waarbij een niet juiste toepassing leidt tot ernstige overtredingen. Beide overtredingen zijn eenvoudig te verhelpen, waardoor de kans op een bedrijfsoordeel ‘voldoende’ groter wordt. 

Sociaal Fonds Taxi

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “Loon en vakantiegeld taxichauffeur vaak te laat uitbetaald”

emmaplein_taxi|03.12.11|17:48

Dat is te danken aan Melanie Schultz. Zij was er van overtuigd dat de vakbekwaamheids eis niet afgeschaft mocht worden, omdat anders de loondienst taxichauffeurs bij de ondernemer weg zouden gaan. Wat een giller……. met de loonsverhoging in het verschiet gaan de ondernemers sneller het personeel lozen. De loondienst chauffeurs die in vaste dienst zitten hebben mazzel maar gaan nu nog langzamer hun loon en vakantiegeld krijgen. Dank U wel VVD.

a.de korte|18.12.11|17:43

Ik ben van 1 maart 2011 tot 1 okt 2011 in dienst geweest van taxi bedrijf de Heer gevestigd in H.I. Ambacht. Ook bij dit bedrijf (zonder keurmerk) was erg traag met betalen.Ook heb ik veel moeten zeuren om een loonbrief.Ik heb 3 nu van 3 maande een loonstrook gekregen. We zijn nu 3 maanden verder en heb nog de overige loonstroken nog steeds niet ontvangen .
Wat kan ik nu nog doen om nu snel in het bezit te komen van deze papieren ??
Bij voorbaar dank.
vr. groet

Joover|22.01.12|22:13

Ca. 90% van de mensen weet niet wat de wet zegt als het salaris te laat wordt uitbetaald. Ik doe hier onderzoek naar en ook specifiek in de branche van personenvervoer.

Als je wil weten hoe het zit als je salaris te laat wordt betaald…

[url=http://www.thesistools.com/web/?id=242850]Doe de test hier![/url]