Sociaal Fonds Taxi, Cao, Controle, Team

SFT voert extra controles uit voor Pensioenfonds Vervoer

Sociaal Fonds Taxi (SFT) voert voortaan in opdracht van Pensioenfonds Vervoer gerichte controles uit op premieafdracht bij taxibedrijven. SFT neemt overigens al langer tijdens de CAO-controles mee of de afdracht van pensioenpremies correct wordt gedaan. De afspraak over de gerichte controles is echter nieuw en staat los van de CAO-controle.

Pensioenfonds Vervoer heeft er groot belang bij dat werkgevers de gegevens van alle werknemers juist en volledig aan het pensioenfonds doorgeven. Als iedere werkgever de juiste premie afdraagt, neemt de kans af dat een aanpassing in de hoogte van de premie noodzakelijk is en neemt de kans toe dat deelnemers het juiste pensioen ontvangen.

Pensioenregeling

Daarnaast wordt hiermee oneerlijke concurrentie tegengegaan. Omdat SFT al bekend is met de pensioenregeling en met controles in de taxibranche, heeft Pensioenfonds Vervoer met SFT deze nieuwe afspraak gemaakt.

Als Pensioenfonds Vervoer signalen heeft dat een onderneming gegevens niet volledig of niet juist aanlevert, geeft het pensioenfonds SFT opdracht om bij die onderneming een loon-controle te houden die specifiek gericht is op pensioen.

Werkgeversportaal

Pensioenfonds Vervoer bepaalt dat dus op basis van eigen informatie. Dit kan informatie betreffen uit het werkgeversportaal, maar ook andere bronnen kunnen hiervoor aanleiding voor zijn. SFT heeft daar geen directe invloed op. SFT bezoekt vervolgens de onderneming en controleert of de pensioenopgave van alle werknemers wel correct is gedaan.

De resultaten van het onderzoek gaan naar Pensioenfonds Vervoer. Het pensioenfonds informeert vervolgens de onderneming over de uitkomsten en te ondernemen acties.
Vragen en opmerkingen worden door Pensioenfonds Vervoer behandeld en niet door SFT.
Het is immers een controle vanuit het pensioenfonds en niet vanuit SFT.

Kosten van controle

De kosten van de controles zijn voor rekening van Pensioenfonds Vervoer en worden niet betaald vanuit de SFT-premie. En de uitkomsten van de controle zijn ook niet van invloed op het CAO- bedrijfsoordeel.

Het kan in de praktijk wel voorkomen dat SFT kortgeleden bij een taxibedrijf op bezoek is geweest voor een CAO-controle en vlot daarna opnieuw komt, maar dan in opdracht van Pensioenfonds Vervoer, meldt SFT. 

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “SFT voert extra controles uit voor Pensioenfonds Vervoer”

Albert Haars|16.05.12|13:58

Waarom controles bij bedrijven die al jaren alles goed doen, Pensoenfonds vervoer maakt er zelf een grote warboel van en zal zelf beter gectroleerd moeten worden. Daarbij waarom worden de bedrijven met grote afdracht achterstanden niet aangepakt?, en wordt van deze bedrijven hun eventuele TX keur niet ingetrokken. Nee nu geld en tijd verspillen aan bedrijven die alles onder controle hebben.