Kiwa, Register, hoofdkantoor

Overdracht inspectietaken naar Kiwa stelt teleur

De overdracht van het verstrekken van vergunningen en chauffeurspassen aan Kiwa stelt teleur. Er is geen transparantie in de kosten en tarieven en het aantal medewerkers dat zou overstappen van de Inspectie naar KIWA is veel lager dan gepland. Dat schrijft minister Schultz van Haegen in een brief aan de Tweede Kamer.

De Inspectie van Transport en Leefomgeving van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu droeg in 2010 haar taken betreffende verstrekken van vergunningen en chauffeurspassen over aan Kiwa. Deze overdracht vond plaats in het kader van bezuinigingsmaatregelen.

Kosten

Na een evaluatie blijkt dat de overdracht te wensen overlaat. Zo schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Transparantie in kosten en tarieven ontbreekt en het aantal medewerkers dat zou overstappen van de inspectie naar Kiwa is lager dan gepland.

De uitplaatsing betekent voor de transport sector jaarlijks miljoenen euro’s teveel aan kosten, terwijl de bezuiniging bij het Rijk minder oplevert dan verwacht. Dit leidt onder andere bij taxichauffeurs tot verontwaardigde reacties.

Relatie

In de evaluatie wordt geconstateerd dat een directe relatie tussen kosten en tarieven van de uitgeplaatste taken ontbreekt. Tevens meldt de evaluatie dat de zuiver juridische en formele aanpak bij het overleg tussen Kiwa en de brancheorganisaties niet tot het gewenste resultaat leidt.

Jegens haar taakstelling rekende het ministerie erop met de uitplaatsing minstens 110 werknemers aan Kiwa te kunnen overdragen, maar de evaluatie geeft aan dat dit beperkt is gebleven tot 57 personen.

Vergelijking

Het rapport beveelt aan dat de inzichtelijkheid in de opbouw van Kiwa’s tarieven in de toekomst beter moet. Daarnaast moet Kiwa een vergelijking maken met de tarieven van vergunningen en chauffeurspassen in andere landen. Deze aanpak is door de Minister gekozen op verzoek van de Tweede Kamer en reeds eerder door haar toegezegd bij de begrotingsbehandeling, vorig jaar november.

Klachten

Het rapport vermeldt de klachten van de brancheorganisaties, waaronder KNV. Gezien het gebrek aan transparantie bij het tot stand komen van tarieven en omdat de diensten worden geleverd door Kiwa vanuit een monopoliepositie, vrezen de brancheorganisaties dat de tarieven nog tientallen jaren onnodig hoog zullen zijn.

Daarenboven betreurt KNV dat een vergelijkend prijs onderzoek nu door het gecontracteerde Kiwa zelf wordt uitgevoerd. Hier is een meer slagvaardig optreden van het Ministerie of een onafhankelijke partij onmisbaar. KNV is nog in afwachting van antwoord op haar klacht ingediend bij NMA.

Onderwerpen: , , , ,

Auteur: Bart Pals

6 reacties op “Overdracht inspectietaken naar Kiwa stelt teleur”

Peter van der Salm|31.05.12|13:13

Ondernemers let op aub als u een adreswijziging hebt geef dan aan dat u taxi en (indien van toepassing) touringcars heeft. Wat wel jammer is dat zij de KIWA dus twee maal de kosten 219.00 euro doorberekenen (voor de aderswijziging) want de KIWA kan het een en ander niet regelen op P nummer en of naam van het bedrijf en brengen dus twee maal de kosten in rekening want de ene agfdeling weet niet wat de andere weet, leve de computer!!!!

Hans|31.05.12|13:18

Zaken zoals post, trein, bus maar ook verstrekkingen van vergunningen etc. niet meer privatisren maar retour naar een rijksinstelling. Alle deze privatiseringen zijn tot nog toe alleen maar prijsopdrijvend geweest en heeft giga banen gekost. 1 persoon heeft er waarschijnlijk goed zijn zakken mee gevuld ten kosten van anderen en die zitten met marge`s van onder 1% te werken als ze al niet langere tijd thuis zitten.

A.Urban|01.06.12|09:41

Doordat de aanbevelingen i.v.m. B.C.T. van Actal aan I.L.T. genegeerd zijn, is het niet zo verwonderlijk dat de kosten van de Kiwa kaart, een onderdeel van de BCT, uit de hand loopt.
Er zijn nergens prijzen bekend van het totale BCT plaatje inkl. keuringen enz. De Kaartkosten vallen in het niet bij de totale kosten die we nog kunnen verwachtten.
Wanneer je iets aanschaft, moet je eerst weten wat het kost en niet andersom, dat is vragen om moeilijkheden Minister.

Martin|01.06.12|14:13

Erg onvriendelijk, onefficient en vooral duur! Ik heb meerdere malen met ze te doen, en het kan nooit op een prettige snelle manier.Jammer!

Sjaak de Wit|01.06.12|19:16

Doordat de aanbevelingen van Actal ten aanzien van de B.C.T. aan I.L.T. genegeerd zijn, is het niet zo verwonderlijk dat de kosten van de Kiwa kaart, een onderdeel van de BCT, uit de hand loopt.
Er zijn nog steeds geen prijzen bekend van het totale BCT plaatje incl. keuringen etc.
De kaartkosten vallen in het niet bij de totale kosten die we kunnen verwachten.
Wanneer je iets aanschaft, moet je eerst weten wat het kost en niet andersom, dat is vragen om moeilijkheden die we nu al hebben.

Debo|02.07.12|23:38

KIWA, praat me er niet van! Allereerst hebben ze totaal geen kennis van zaken, tenminste als het over vaarbevoegdheid gaat, sturen je van het kastje naar de muur, interpreteren de zeevaartwet op een eigen manier, komen gemaakte afspraken niet na en zijn allerminst vriendelijk. (geldt niet voor alle medewerkers) Behandeltermijnen komen ze al helemaal niet na maar dat komt door de kinderziekten in het systeem na de overname zo zei men. Ik ben werkelijk zo vreselijk klaar met die lui.