Kiwa, Register, hoofdkantoor

CDA-Kamerlid De Rouwe wil inzage in Kiwa-contract

CDA-Kamerlid Sander de Rouwe heeft aan minister Schultz van Haegen inzicht gevraagd in hoe de tarieven die Kiwa hanteert tot stand gekomen zijn. Verder wil hij weten waarom het ministerie van Infrastructuur en Milieu het WOB-verzoek om inzage te krijgen in het contract met Kiwa heeft afgewezen. Jos Haas, hoofdredacteur van Nederlands Vervoer, had het verzoek ingediend om inzicht te krijgen in de torenhoge tarieven die Kiwa mag rekenen aan de taxibranche.

“Het is raar dat de vervoersector geen inzage krijgt in een voor die sector zo belangrijk allesomvattend contract”, vindt Haas. Nederlands Vervoer is het vakblad van brancheorganisatie KNV.

Kamervragen

Inmiddels is het opgepikt door Tweede Kamerlid Sander de Rouwe (CDA), die er Kamervragen over heeft gesteld. Haas heeft vlak voor het einde van het jaar bezwaar gemaakt tegen de afwijzing op het WOB-verzoek. Deze procedure loopt nog.

Het WOB-verzoek is ingegeven door het rumoer dat er is rond de prijzen en de uitgifte van chauffeurskaarten: concurrentievervalsing vanwege het prijsverschil van chauffeurskaarten en dergelijke met de ons omringende landen. Een chauffeurskaart in België kost bijv. 65 euro, Duitsland 40 euro, in Nederland 121 euro. Verder speelt de chaos die de afgelopen tijd heeft geheerst met de uitgifte van chauffeurskaarten (ook de taxisector is er door getroffen) mee. En de lange termijn dat het Kiwa-contract beloopt – dit zou minimaal twintig jaar zijn.

Aanbesteding

Al drie jaar lang lopen de vervoerorganisaties, waaronder KNV, te hoop tegen dit Kiwa-contract, terwijl de inhoud ervan niet bekend is. Het was een Europese aanbesteding maar het lijkt een ondershandse gunning geworden te zijn.

Gezien de prijsverschillen met het buitenland en het bijbehorende maatschappelijk belang is daarom een beroep op de Wet openbaarheid van Bestuur ingesteld om dit contract openbaar te krijgen. En nu heeft ook de Tweede Kamer het opgepikt.

De Rouwe heeft de volgende vragen gesteld aan de minister:

2013Z00247
Vragen van het lid De Rouwe (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Ministerie wijst WOB-verzoek Kiwa-contract af’(ingezonden 10 januari 2013)

1) Bent u bekend met het artikel ‘Ministerie wijst WOB-verzoek Kiwa-contract af’?

2) Waarom is het WOB-verzoek afgewezen terwijl sprake moet zijn van een Europese aanbesteding met daarbij behorend bestek?

3) Kunt u aangeven hoe de tarieven die Kiwa voor 2013 hanteert voor tachograafkaarten en vergunningen voor personenvervoer en goederenvervoer over de weg tot stand gekomen zijn?

4) Op welke manier zijn de brancheorganisaties bij vaststelling van de tarieven voor 2013 betrokken, zoals door u beloofd 2) ?

5) Hoe verklaart u de ontevredenheid van onder andere KNV, EVO en TLN met de nieuwe tarieven?

6) Kunt u een overzicht geven van de tarieven in verschillende Europese lidstaten voor dezelfde producten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe zijn de verschillen te verklaren?

Lees ook: Kiwa geeft tijdelijke Chauffeurskaart BCT uit wegens technische problemen

Auteur: Bart Pals

4 reacties op “CDA-Kamerlid De Rouwe wil inzage in Kiwa-contract”

Duco Douwstra|12.01.13|10:37

Fijn dat Sander de Rouwe van het CDA, nu ze in de oppositie zitten, deze maatschappelijk onacceptabele oplichtingspactijken aan de orde stelt. TaxiPro zou hierbij een lijst moeten publiceren van alle ongehoorde KIWA tarieven zoals Reisbladen 50 A4 voor € 65,45 productie € 1,50 adreswijziging bedrijf, bedrijfsvergunning enz. Alle tarieven en zeer slechte service op een rij, lange wachttijden, wat er allemaal fout gaat. De uitgifte en voorraad spotgoedkope werkmappen gaat bijna nooit iets fout

Duco Douwstra|12.01.13|10:51

Ik zou graag in samenwerking met KORTON (Wintax) of 1 van de hardware leveranciers chauffeurskaarten uit gaan geven voor maximaal € 30,– en gegarandeerde levering binnen 5 werkdagen, duurt de levering langer dan is de pas gratis :-}} Adres wijziging of nieuwe vergunning maximaal € 100,– binnen 5 werkdagen of een bericht van probleemmelding. Dit alles onder voorbehoud, dat ik GEEN steekpenningen hoef te betalen, om dit te mogen doen. KIWA heeft € 3000 000,– per jaar cadeau gekregen, rara??

Kees van Oorschot|17.01.13|18:59

In april 2012 een nieuwe chauffeurskaart aangevraagd (en natuurlijk veel te duur betaald) omdat mijn huidige chauffeurspas in juni zou verlopen.
In Juli 2012 een tijdelijke chauffeurskaart ontvangen die ik tot op dit moment nog steeds bij me draag.
Dus nog steeds geen nieuwe chauffeurskaart.
Wanneer ik de KIWA om opheldering vraag (al zes maal geprobeerd via E-mail) krijg ik elke keer weer de boodschap dat ik over enkele weken de kaart op kan halen op het postkantoor en soms zelfs geen antwoord.

Duco Douwstra|17.01.13|23:39

Ik verstuur ruim 45 000 werkmappen per jaar en 97% van de bestellingen worden de dag nadat ik de betaling heb ontvangen al bezorgt. Een chauffeurspas moet aangemaakt worden, dus dat kan iets langer duren. Maar een beetje deskundig bedrijf dat zich realiseert hoeveel belangen ermee gediend zijn, zorgt voor een levering binnen 5 werkdagen, vooral voor deze woekerprijzen.Zolang Den Haag hier geen einde aan maakt, moeten ze burgers niet meer oproepen tot fatsoenlijk gedrag, maar een voorbeeld geven