Taxi, taxichauffeur

Nieuwe cao voor taxibranche nog ver weg

De derde ronde in de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de taxibranche vanaf 1 januari 2014 heeft nog niets opgeleverd. Werkgevers en vakbonden zijn nog geen stap dichter bij elkaar gekomen.

Vakbonden FNV en CNV eisen een loonsverhoging van 2,5 procent. In dat percentage gaan ze uit van prijscompensatie en een kleine loonsverhoging. De werkgevers houden vast aan de nullijn. Door de slechte economische situatie is er volgens hen geen ruimte voor loonsverhoging.

Flexibiliteit

Over een van de andere belangrijke eisen van de bonden, minder flexibele arbeid, zijn werkgevers en bonden het ook niet eens geworden. “We willen daar meer paal en perk aan stellen en daar afspraken over maken”, zegt bestuurder Tjitze van Rijssel van CNV vakmensen. CNV en FNV streven naar meer werkzekerheid voor de taxichauffeurs. Zo willen ze een verbod op 0-uren contracten. Van Rijssel: “Daar willen de vakbonden ook niet aan. Ze willen vrijheid blijheid. Dat vinden wij te ver gaan.”

Voor de zomer zijn nog twee onderhandelingsronden gepland, met het idee om nog voor de zomer concrete afspraken te kunnen maken over een nieuwe cao vanaf 2014. Dat lijkt nog ver weg, maar volgens Van Rijssel is die tijd wel nodig om tot een algemeen verbindende cao vanaf 2014 te kunnen komen, die ook geldt voor werknemers die niet bij een vakbond zijn aangesloten. De huidige cao loopt aan het einde van dit jaar af en is vijf jaar geleden afgesloten. Het personeel heeft in de huidige cao een looninhaalslag gemaakt.

Vierde gesprek

Eind april staat er een vierde onderhandelingsgesprek op de agenda. Van Rijssel gaat voor die tijd ruggespraak houden met de vakgroep Taxi van CNV om te kijken of zijn mandaat aangepast moet worden.

Lees ook: Zware cao-onderhandelingen voor taxisector van start gegaan

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.