taxibord, daklicht, taxi

Lichte toetsing RI&E is vervallen voor taxibedrijven

Sinds 1 april is er voor de toetsing van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) een wetswijziging van kracht. Dan zal de lichte-toets erkenning van het Steunpunt RI&E-instrumenten voor de RI&E Taxibedrijven komen te vervallen. Dat meldt Sociaal Fonds Taxi.

Bedrijven met maximaal 25 werknemers in dienst, die gebruik maken van het RI&E-instrument Taxibedrijven, komen niet meer in aanmerking voor een zogenaamde ‘lichte’ of administratieve toetsing. Deze bedrijven zullen dan, net zoals grotere bedrijven, de RI&E ‘volledig’ (inclusief bedrijfsbezoek) moeten laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst/deskundige. Een volledige toetsing vergt meer tijd en overleg. De kosten zullen als gevolg hiervan toenemen.

Boetebeleid Inspectie SZW aangescherpt

Een andere recente verandering in de Arbowetgeving is de forse verhoging van de boetes van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Bedrijven en burgers die de regels op het gebied van arbeid en sociale wetgeving overtreden, worden vanaf 1 januari 2013 door de Inspectie SZW harder aangepakt.

Boetes zijn inmiddels fors verhoogd, vaak zelfs verdubbeld. Heeft een bedrijf bijvoorbeeld geen preventiemedewerker? Dan kan dat, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, een boete opleveren die op kan lopen tot € 1.500 (boetenormbedrag 3). Heeft een bedrijf geen actuele RI&E? Dan kan de boete oplopen tot € 3.000! (boetenormbedrag 4)! Bij een tweede overtreding verdubbelt dit, enz.
U kunt het besluit nalezen in de Staatscourant van 11 december 2012.

Cursussen

Om bedrijven te ondersteunen bij het op orde brengen van de RI&E biedt SFT een aantal cursussen voor preventiemedewerkers. Op de website van het steunpunt RI&E valt meer lezen over het toetsen van uw RI&E en hoe daarmee aan de slag te gaan. Ook staat daar de RI&E voor taxibedrijven. 

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.