Hubert Andela, secretaris, KNV Taxi

KNV Taxi: FNV slaat plank mis met actie over Cao Taxi

FNV Bondgenoten kondigde voor woensdagmiddag een actie aan bij het kantoor van ondernemersfederatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) in Den Haag. Volgens de taxiwerkgevers die verenigd zijn in KNV, lijkt FNV Bondgenoten de ernst van de bezuinigingen bij zorginstellingen en gemeenten niet te begrijpen. Secretaris Hubert Andela: “Zorginstellingen en gemeenten bezuinigen keihard op het vervoer van hun cliënten en inwoners. Door het wegvallen van grote delen van hun omzet zitten veel taxiondernemingen (met personeel) in grote financiële moeilijkheden.”

Ondernemersorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer Taxi en vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen onderhandelen over een CAO Taxi per 1 januari 2014. De onderhandelingen verlopen stroef, want KNV Taxi wil na een ‘inhaal-cao’ met grote loonstijging, een sobere cao afspreken. Vakbonden willen verdere loonsverhoging.

KNV

KNV secretaris Hubert Andela: ”In de periode 2009 tot en met 2013 zijn de lonen met 17,5% gestegen. En dat is nog zonder de jaarlijkse tredeverhoging van 2%. In het beloningsonderzoek van Elsevier van 1 juni jl. staat de taxichauffeur op nummer 1 als snelste stijger.”

“Zorginstellingen en gemeenten, de belangrijkste klanten van onze leden, kunnen de gestegen loonkosten nu vaak al niet betalen. De situatie in de branche is dan ook nijpend. In 2012 maakte 40% van de Nederlandse taxiondernemers al verlies en dat percentage ligt nu vast nog hoger.”

Langjarige cao

KNV Taxi sloot in 2009 met vakbonden een langjarige CAO om zo verbeteringen in de CAO-lonen door te kunnen voeren. De leden van KNV konden de loonstijgingen via de NEA-index vaak in vervoerscontracten verwerken. Opdrachtgevers konden de loonstijgingen echter niet zonder meer opbrengen.

Andela: “We merkten de afgelopen 2 jaar al, dat die vlieger niet meer opging. De kosten rezen de pan uit, maar aan de opbrengstenkant kwam dat lang niet allemaal terug. De NEA- index wordt steeds minder toegepast. We hebben als bedrijfstak vreselijk pech gehad met de timing van de ‘inhaal-cao’.”

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers in het zorgvervoer voeren enorme bezuinigingen door. Gemeenten geven minder leerlingen toestemming voor speciaal vervoer en stellen hogere leeftijdsgrenzen in voor het WMO-vervoer. AWBZ-instellingen zijn een bezuiniging van 150 miljoen op hun vervoerskosten aan het verwerken. Ook wordt steeds meer naar vervoersoplossingen met vrijwilligers gezocht, binnen of zelfs buiten de regels om.

Andela: “Het is nu ook in het belang van werknemers om kostenstijgingen in de CAO te voorkomen. Dat verhoogt de kans dat ze hun baan kunnen houden.”

Loonstijging

KNV Taxi heeft de vakbonden voorgesteld om voor 2014 een 2015 een tweejarige CAO af te sluiten. Zonder loonstijging in 2014 en 1% in 2015. De jaarlijkse tredeverhoging blijft behouden. Ook biedt KNV Taxi aan om 5 opleidingsdagen per 5 jaar (per FTE) verplicht te maken.

Andela verbaast zich er over dat FNV maar weinig oog lijkt te hebben voor de situatie van de werkgevers en actie voert. “Ze zeggen zich zorgen te maken over de situatie in de branche. Maar geven de werkgevers vervolgens de schuld en komen met een voorstellen die de kosten alleen maar verder laten oplopen en de flexibiliteit binnen bedrijven verlammen.”

Arbeidsvoorwaarden

KNV Taxi hoopt nog steeds dat het mogelijk zal zijn om met FNV en CNV nieuwe cao’s af te kunnen sluiten per 1 januari 2014. Andela: “Geen algemeen verbindend verklaarde CAO betekent concurrentie op arbeidsvoorwaarden en dat willen de leden niet.” Het CAO overleg wordt na de zomer hervat.

Lees ook: FNV Taxi gaat met driehonderd chauffeurs langs bij KNV

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “KNV Taxi: FNV slaat plank mis met actie over Cao Taxi”

Mike Herps|01.07.13|15:10

Er wordt volledig voorbij gegaan aan het feit WAAROM de lonen in de taxi zijn verhoogd. Namelijk omdat dit zo ongeveer de laagst betaalde baan is zonder veel (financiel) vooruitzicht. Als er nu stilgestaan wordt met alles en ook geen inflatie verhoging Zijn we binnen een paar jaar terug bij af. Werkgevers moeten beseffen dat de taxi branche een serieuze branche is waar men niet alles moet afwentelen op de werknemer wat nu (bijna) overal gebeurd. Betere regelgeving mbt aanbestedingen is gewenst