rechtbank, rechter, rechtszaal, uitspraak

Taxi Wolters moet forse boete betalen aan Sociaal Fonds Taxi

Taxicentrale Wolters uit Drachten moet een dwangsom betalen van € 80.000 aan Sociaal Fonds Taxi. Dat blijkt uit een recent vonnis van de rechtbank in Leeuwarden. Wolters heeft te veel pensioenpremie ingehouden bij een aantal werknemers, zo bleek uit een steekproef van SFT. Vervolgens weigerde het taxibedrijf om een controle uit te voeren bij alle werknemers en de cao-controleur daarvan inzage te geven. Daardoor is SFT niet in staat om te controleren dat Wolters de Taxi Cao goed naleeft.

Sociaal Fonds Taxi kan taxibedrijven een dwangslom opleggen als de controles getraineerd worden of als een taxibedrijf structureel de CAO Taxivervoer niet wil naleven. Deze dwangsom is maximaal 0,6% van de loonsom per week (dat is normaliter de jaarpremie). Hiermee dwingt SFT naleving van de CAO en medewerking van de bedrijven aan controles af.

Steekproef

SFT had eind 2011 een cao-controle uitgevoerd bij Wolters. Uit de steekproef bleek dat het taxibedrijf bij diverse werknemers teveel pensioenpremie had ingehouden. Ook klopten de opgaven aan het pensioenfonds niet. Zo werd bij een aantal chauffeurs de meeruren niet bij het Pensioenfonds opgegeven. Daarom wilde SFT dat het bedrijf bij alle werknemers zou controleren of de afdrachten correct waren verlopen. Dat overzicht moest Wolters vervolgens ter controle aan SFT overleggen. In de gevallen dat er teveel premie was ingehouden, moest het taxibedrijf dat terug betalen aan de werknemers.

In de tussentijd reageerde Taxicentrale Wolters door aan SFT een afsluitende verklaring van de cao-controle te vragen. Die had het bedrijf nodig om in te kunnen schrijven op de aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer van de gemeente Heerenveen. SFT liet toen nogmaals weten eerst een overzicht van de correcties te willen ontvangen, voordat een verklaring afgegeven kon worden.

Nabetaling

Na lang getouwtrek stuurde Wolters in april een overzicht aan SFT met daarin een overzicht van nabetalingen aan chauffeurs die in de steekproef van SFT naar boven waren gekomen. Daarop sloot SFT het onderzoek voorlopig af, maar wilde nog wel de gemaakte correcties bij alle personeelsleden ontvangen. De controleur had immers nog steeds geen overzicht waaruit bleek dat Wolters alle personeelsleden had nagekeken op onregelmatigheden. En dat overzicht had de controleur wel nodig om te beoordelen of Wolters zich aan de CAO Taxivervoer houdt.

Omdat SFT er diverse malen om had gevraagd en Wolters steeds geen overzicht toestuurde, heropende Sociaal Fonds in juli 2012 het onderzoek. Wolters had nog 14 dagen de tijd om het overzicht te sturen, anders zou de dwangsom in werking treden. Uit het overzicht met loonspecificaties zou moeten blijken dat de eventueel teveel ingehouden pensioenpremies bij alle chauffeurs zou zijn gecorrigeerd. De partijen waren toen al bijna een jaar bezig met diverse mailwisselingen.

Cao-controle

Overigens was Wolters van mening dat SFT het onderzoek helemaal niet zou kunnen heropenen, omdat volgens het bedrijf reeds een afsluitende verklaring was gegeven. En een cao-controle kan maar één keer per jaar worden uitgevoerd. Maar de rechtbank gaf Sociaal Fonds Taxi gelijk in haar verweer dat dit een voorlopige afsluitende verklaring was om Wolters tegemoet te komen bij inschrijvingen op aanbestedingen. De controleur had nog altijd een overzicht nodig waaruit bleek dat Wolters bij alle chauffeurs was nagegaan of de pensioeninhoudingen en -afdrachten klopten.

Omdat de overzichten half augustus 2012 nog steeds niet binnen waren, legde SFT een dwangsom op. Wolters had nog twee weken de tijd om de gevraagde stukken aan te leveren, anders zou een boete volgen. De zaak kwam voor bij de kantonrechter. Hierbij eiste SFT naleving van de CAO en betaling van een dwangsom van € 160.000 euro (de dwangsom was inmiddels tot dat bedrag opgelopen). Overigens was het niet de eerste keer dat SFT en Wolters in de clinch lagen over teveel ingehouden pensioenpremies. Na tussenkomst van de rechter had het bedrijf ook over de periode 2006-2008 correcties uit moeten voeren.

Dwangsom

De rechter in Leeuwarden gaf Sociaal Fonds Taxi op vrijwel alle punten gelijk en veroordeelde Wolters tot het betalen van de dwangsom. Wel besloot de rechtbank het bedrag van de dwangsom te matigen tot € 80.000,-. De Cao biedt immers ruimte om de dwangsom te matigen als het niet in verhouding staat tot de aard van de overtreding. En hoewel Wolters weliswaar niet alle gevraagde stukken had aangeleverd bij SFT, reageerde hij wel steeds op de door SFT aangedragen voorbeelden. Ook veroordeelde hij Wolters als de in het ongelijk gestelde partij in het betalen van de proceskosten. Verder moet Wolters van de rechter nog steeds alle door SFT gevraagde overzichten overleggen.

Sociaal Fonds Taxi zet vonnissen in rechtzaken waarbij de instantie is betrokken op haar website. Directeur Henk van Gelderen van SFT wil echter verder geen toelichting geven over deze kwestie. “Rechterlijke uitspraken zijn openbaar. Maar wij doen verder als controle-instantie nooit uitspraken over individuele gevallen.” 

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “Taxi Wolters moet forse boete betalen aan Sociaal Fonds Taxi”

Willem Van de Ven|17.10.13|10:28

wat is de toegevoegde waarde om man en paard te noemen?

Bart Pals|17.10.13|11:19

@Willem van de Ven: Dat is journalistiek relevant. Als KPN een fikse boete krijgt, zeggen we toch ook niet ‘een Nederlands telecom-bedrijf?’

John Janos|17.10.13|12:39

Welke taxiboer zat er laatst op TaxiPro nou zo op zn personeel af te geven….?