taxichauffeur, betalen

Nieuwe afspraken in CAO Taxi over feestdagen en overuren/meeruren

KNV Taxi en vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen hebben onlangs een cao-akkoord bereikt. De cao-afspraken worden momenteel omgezet in cao-teksten, die door het ministerie Algemeen Verbindend Verklaard zullen worden. Het gaat om een tweejaarlijkse cao die per 1 januari 2014 in gaat. Er zijn echter twee gewijzigde onderwerpen uit de nieuwe cao die nu al actueel kunnen zijn.

Het gaat om de volgende twee zaken, meldt Sociaal Fonds Taxi:

Compensatie feestdagen ook in geld mogelijk

In de nieuwe CAO is opgenomen dat een werknemer kan aangeven of hij de gewerkte uren op een feestdag in geld uitbetaald wil hebben, of in tijd. De regeling houdt in dat een werknemer vóór 1 januari van elk kalenderjaar moet aangeven of hij gewerkte feestdagen in geld of in tijd wil hebben. Hij moet deze keuze schriftelijk doen. Per e-mail mag ook.

Maakt de werknemer geen keuze kenbaar? Dan geeft de werkgever binnen 14 dagen na de gewerkte feestdag een andere vrije dag terug als compensatie voor de gewerkte feestdag. Een werknemer kan dus ook vóór 1 januari 2014 al kenbaar maken of hij een eventuele feestdag in 2014 in tijd of in geld uitbetaald wil hebben.

60 overuren/meeruren mogen mee naar 2014

Vanaf 1 januari mogen werknemers een deel van hun gespaarde uren in tijd doorsparen. Voorheen kon dat niet en moesten alle resterende overuren/meeruren uiterlijk in januari uitbetaald worden. De werknemer mag met de nieuwe CAO afspraak maximaal 60 uur meenemen naar het volgende kalenderjaar. De werknemer moet dit uiterlijk op 31 december van elk kalenderjaar schriftelijk of per e-mail bij de werkgever aangeven.

Geeft de werknemer dit niet aan? Dan betaalt de werkgever alle gespaarde uren in tijd gewoon uit in januari. Als een werknemer op 31 december van dit jaar (2013) al kenbaar maakt dat hij overuren/meeruren tot maximaal 60 uur mee wil nemen, dan is dat dus mogelijk.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.