Henk van Gelderen, PreventieDag SFT, Sociaal Fonds Taxi, directeur

Taxibedrijf heeft vaak te weinig aandacht voor arbozaken

Preventiemedewerkers en arbozaken krijgen vaak binnen een taxibedrijf te weinig aandacht door de economische omstandigheden. Dat komt vooral door prijsdruk bij aanbestedingen en bezuinigingen bij de overheid als opdrachtgever in het contractvervoer. Dat zei Henk van Gelderen, directeur Sociaal Fonds Taxi (SFT) tijdens de Preventiedag 2013. Maar als het verzuim van werknemers onnodig toeneemt door een gebrek aan aandacht voor arbozaken, kost dat nog veel meer. 

SFT organiseerde vrijdag een dag om preventiemedewerkers te ondersteunen bij hun belangrijke taak. Dat is het in kaart brengen en verbeteren van de dagelijkse veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden binnen het taxibedrijf. Tijdens de dag kregen zo’n 80 preventiemedewerkers van taxibedrijven diverse trainingen en gingen ze met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen.

Taxibranche

Overigens doen de taxibedrijven die deelnamen aan de Preventiedag 2013 het best goed als het gaat om het aanstellen van een preventiemedewerker. Marga Zuurbier, directeur Arbeidsomstandigheden van de Inspectie SZW, vertelde dat nog niet de helft van de Nederlandse bedrijven zo’n medewerker heeft benoemd. De taxibranche als geheel zal waarschijnlijk in de pas lopen met het Nederlandse gemiddelde. „Maar de aanwezige taxibedrijven doet het beter met 75%”, aldus Zuurbier.

„Als je niemand aanwijst als preventiemedewerker, dan is de werkgever daar zelf verantwoordelijk voor”, legt Zuurbier uit. „De taxibranche heeft een eigen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E, red.). Gebruik die.”

Controles arbeidsinspectie

Ze kondigde aan de de arbeidsinspectie tegenwoordig bij controles niet alleen kijkt of zo’n RI&E is opgesteld. Maar ook dat hij wordt nageleefd en er een preventiemedewerker is die beschikt over de juiste kennis. „De Inspectie Leefomgeving en Transport kan dit ook controleren bij een reguliere controle en boetes uitdelen”, zegt ze.

Konden bedrijven vroeger nogal eens wachten tot de inspectie kwam controleren en dan met hun opmerkingen aan de slag gaan. Dat is tegenwoordig niet meer zo vrijblijvend, waarschuwt Zuurbier. „Onze inspecteurs zijn geen adviseurs. De ondernemer moet er zelf voor zorgen. Doet hij dat niet, dan leggen we meteen boetes op. Die zijn verdubbeld sinds 1 januari.”

RI&E

Het aanstellen van een preventiemedewerker en die een RI&E op laten stellen is overigens niet voldoende om aan alle verplichtingen te voldoen. Het taxibedrijf moet ook een planning maken op welke wijze en wanneer eventuele risico’s aangepakt zullen worden. Het blijkt dat de uitvoering nogal eens te wensen over laat, zo blijkt uit onderzoek van TNO.

„Het ontbreekt vaak aan dialoog tussen werknemers en werkgevers. En dat is toch voorwaarde nummer één”, zegt Ellen van Wijk van TNO tijdens de Preventiemedewerkersdag van SFT. En er bestaan wel degelijk arbo-risico’s in de taxisector, blijkt uit een scan van TNO.

Flexibiliteit

„De toegenomen flexibiliteit kan stress opleveren onder het personeel. Dat is in sommige gevallen namelijk slecht voor de balans werk/privé”, legt ze uit. „De toenemende concurrentie in de taxibranche is daarbij een negatieve factor.”

Ook de gezondheid van werknemers is vaak een risico binnen taxibedrijven. Er is sprake van teveel roken en overgewicht. Verder scoort de financiële situatie van werknemers een slechte score. Ook ligt het verzuim te hoog, bijvoorbeeld door toegenomen werkdruk en stress.

Subsidie

Wel kondigde Van Wijk aan dat er een subsidieregeling komt voor bedrijven die bijvoorbeeld een bureau inschakelen om dergelijke problemen op te lossen. „Je krijgt dan 50% subsidie, ook als het gaat om kleinere bedragen zoals enkele duizenden euro’s.” Verder krijgen taximedewerkers in de nieuwe cao één scholingsdag. SFT is aan het bekijken of er een module op het gebied van arbo aangeboden kan worden.

Vervolgens kregen de preventiemedwerkers een rollenspel aangeboden door SFT. Die speelden een aantal situaties na, waarin een preventiemedewerker kan belanden. De zaal discussieerde en gaf elkaar tips. Bijvoorbeeld zodat hij serieus genomen wordt binnen het bedrijf. En dat er begrip voor elkaar gecreëerd wordt. De preventiemedewerker die zijn taak goed wil uitoefenen, maar ook voor de directeur die op de kosten moet letten. En niet alle aanbevelingen meteen kan en wil uitvoeren.

Preventiemedewerker

„Bespreek daarom de verwachtingen voordat je je rol als preventiemedewerker accepteert. En maak duidelijke afspraken die helder zijn voor zowel de directeur als je collega’s”, luidde het advies. „Je hebt een signaalfunctie. Je kunt niet alles meteen oplossen. En de directeur heeft als taak om ‚het bedrijf draaiende te houden’. Maar dat ontslaat hem niet van de verantwoordelijkheid om een goed werkgever te zijn.”

Bart Pals

Download de presentaties van de workshops tijdens de SFT Preventiedag 2013 via: 

http://www.sociaalfondstaxi.nl/opleiden/opleidingen-sft/preventiedag-2013/downloads?1387205491

Lees ook: Preventiemedewerker taxibedrijf aanstellen is wettelijke arboverplichting

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Taxibedrijf heeft vaak te weinig aandacht voor arbozaken”

John Janos|19.12.13|20:33

Niets nieuws onder de zon… Ik heb ergens gewerkt waar ik in een werkgroep zat die tot taak had de knelpunten van het uit te voeren beleid monitoren en hiervan verslag doen… Waar de werkgroep twee weken op hun rapport had zitten zwoegen, werd door de papierversnipperaar in nog geen 5 minuten verwerkt…

Taxibedrijf heeft vaak te weinig aandacht voor arbozaken | TaxiPro
Henk van Gelderen, PreventieDag SFT, Sociaal Fonds Taxi, directeur

Taxibedrijf heeft vaak te weinig aandacht voor arbozaken

Preventiemedewerkers en arbozaken krijgen vaak binnen een taxibedrijf te weinig aandacht door de economische omstandigheden. Dat komt vooral door prijsdruk bij aanbestedingen en bezuinigingen bij de overheid als opdrachtgever in het contractvervoer. Dat zei Henk van Gelderen, directeur Sociaal Fonds Taxi (SFT) tijdens de Preventiedag 2013. Maar als het verzuim van werknemers onnodig toeneemt door een gebrek aan aandacht voor arbozaken, kost dat nog veel meer. 

SFT organiseerde vrijdag een dag om preventiemedewerkers te ondersteunen bij hun belangrijke taak. Dat is het in kaart brengen en verbeteren van de dagelijkse veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden binnen het taxibedrijf. Tijdens de dag kregen zo’n 80 preventiemedewerkers van taxibedrijven diverse trainingen en gingen ze met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen.

Taxibranche

Overigens doen de taxibedrijven die deelnamen aan de Preventiedag 2013 het best goed als het gaat om het aanstellen van een preventiemedewerker. Marga Zuurbier, directeur Arbeidsomstandigheden van de Inspectie SZW, vertelde dat nog niet de helft van de Nederlandse bedrijven zo’n medewerker heeft benoemd. De taxibranche als geheel zal waarschijnlijk in de pas lopen met het Nederlandse gemiddelde. „Maar de aanwezige taxibedrijven doet het beter met 75%”, aldus Zuurbier.

„Als je niemand aanwijst als preventiemedewerker, dan is de werkgever daar zelf verantwoordelijk voor”, legt Zuurbier uit. „De taxibranche heeft een eigen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E, red.). Gebruik die.”

Controles arbeidsinspectie

Ze kondigde aan de de arbeidsinspectie tegenwoordig bij controles niet alleen kijkt of zo’n RI&E is opgesteld. Maar ook dat hij wordt nageleefd en er een preventiemedewerker is die beschikt over de juiste kennis. „De Inspectie Leefomgeving en Transport kan dit ook controleren bij een reguliere controle en boetes uitdelen”, zegt ze.

Konden bedrijven vroeger nogal eens wachten tot de inspectie kwam controleren en dan met hun opmerkingen aan de slag gaan. Dat is tegenwoordig niet meer zo vrijblijvend, waarschuwt Zuurbier. „Onze inspecteurs zijn geen adviseurs. De ondernemer moet er zelf voor zorgen. Doet hij dat niet, dan leggen we meteen boetes op. Die zijn verdubbeld sinds 1 januari.”

RI&E

Het aanstellen van een preventiemedewerker en die een RI&E op laten stellen is overigens niet voldoende om aan alle verplichtingen te voldoen. Het taxibedrijf moet ook een planning maken op welke wijze en wanneer eventuele risico’s aangepakt zullen worden. Het blijkt dat de uitvoering nogal eens te wensen over laat, zo blijkt uit onderzoek van TNO.

„Het ontbreekt vaak aan dialoog tussen werknemers en werkgevers. En dat is toch voorwaarde nummer één”, zegt Ellen van Wijk van TNO tijdens de Preventiemedewerkersdag van SFT. En er bestaan wel degelijk arbo-risico’s in de taxisector, blijkt uit een scan van TNO.

Flexibiliteit

„De toegenomen flexibiliteit kan stress opleveren onder het personeel. Dat is in sommige gevallen namelijk slecht voor de balans werk/privé”, legt ze uit. „De toenemende concurrentie in de taxibranche is daarbij een negatieve factor.”

Ook de gezondheid van werknemers is vaak een risico binnen taxibedrijven. Er is sprake van teveel roken en overgewicht. Verder scoort de financiële situatie van werknemers een slechte score. Ook ligt het verzuim te hoog, bijvoorbeeld door toegenomen werkdruk en stress.

Subsidie

Wel kondigde Van Wijk aan dat er een subsidieregeling komt voor bedrijven die bijvoorbeeld een bureau inschakelen om dergelijke problemen op te lossen. „Je krijgt dan 50% subsidie, ook als het gaat om kleinere bedragen zoals enkele duizenden euro’s.” Verder krijgen taximedewerkers in de nieuwe cao één scholingsdag. SFT is aan het bekijken of er een module op het gebied van arbo aangeboden kan worden.

Vervolgens kregen de preventiemedwerkers een rollenspel aangeboden door SFT. Die speelden een aantal situaties na, waarin een preventiemedewerker kan belanden. De zaal discussieerde en gaf elkaar tips. Bijvoorbeeld zodat hij serieus genomen wordt binnen het bedrijf. En dat er begrip voor elkaar gecreëerd wordt. De preventiemedewerker die zijn taak goed wil uitoefenen, maar ook voor de directeur die op de kosten moet letten. En niet alle aanbevelingen meteen kan en wil uitvoeren.

Preventiemedewerker

„Bespreek daarom de verwachtingen voordat je je rol als preventiemedewerker accepteert. En maak duidelijke afspraken die helder zijn voor zowel de directeur als je collega’s”, luidde het advies. „Je hebt een signaalfunctie. Je kunt niet alles meteen oplossen. En de directeur heeft als taak om ‚het bedrijf draaiende te houden’. Maar dat ontslaat hem niet van de verantwoordelijkheid om een goed werkgever te zijn.”

Bart Pals

Download de presentaties van de workshops tijdens de SFT Preventiedag 2013 via: 

http://www.sociaalfondstaxi.nl/opleiden/opleidingen-sft/preventiedag-2013/downloads?1387205491

Lees ook: Preventiemedewerker taxibedrijf aanstellen is wettelijke arboverplichting

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Taxibedrijf heeft vaak te weinig aandacht voor arbozaken”

John Janos|19.12.13|20:33

Niets nieuws onder de zon… Ik heb ergens gewerkt waar ik in een werkgroep zat die tot taak had de knelpunten van het uit te voeren beleid monitoren en hiervan verslag doen… Waar de werkgroep twee weken op hun rapport had zitten zwoegen, werd door de papierversnipperaar in nog geen 5 minuten verwerkt…