‘Wet Werk en Zekerheid nog te onbekend bij ondernemer’

Bedrijven laten zich slecht informeren over de recent aangenomen Wet Werk en Zekerheid die vanaf 1 januari 2015 in werking treedt. Twee derde van de MKB-bedrijven in Nederland is niet of slechts gedeeltelijk op de hoogte van de veranderingen die de nieuwe wet met zich meebrengt. Dat blijkt uit de MKB Barometer personeelszaken van Please Payroll, waartoe 400 ondernemers ondervraagd zijn. Ook in de taxibranche zullen bedrijven die zich onvoldoende laten informeren op de korte termijn geconfronteerd worden met onverwachte gevolgen, zo wordt gesteld. 

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid moet voorkomen dat werknemers te lang en tegen hun zin op opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken. De Eerste en Tweede Kamer zijn inmiddels akkoord. Dat betekent dat vanaf 2015 verschillende veranderingen in het arbeidsrecht worden doorgevoerd. Het is overigens nog maar de vraag of de nieuwe wet ertoe leidt dat veel taxichauffeurs na twee jaar een vast contract krijgen. Omdat aanbestedingen vaak slechts drie of vier jaar duren, zullen veel taxi-ondernemers ervoor kiezen om na twee jaar weer nieuw personeel aan te nemen. Of na 1 jaar en 11 maanden om zo de transitievergoeding te ontlopen.

Wetzwijziging

Dat zowel Eerste als Tweede Kamer akkoord zijn met de nieuwe wet, betekent dat taxi-ondernemers flink anders met tijdelijk personeel moeten omgaan. Werknemers met een tijdelijk contract krijgen vanaf 1 juli 2015 niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak op een vast contract. De tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van drie naar zes maanden, waardoor draaideurconstructies worden tegengegaan, en het gebruik van nul-urencontracten wordt beperkt. Ook wordt de ontslagbescherming van payrollwerknemers verbeterd.

Volgens de barometer is 11 procent van de midden- en kleinbedrijven totaal niet op de hoogte van de aankomende wetswijzigingen rond het ontslagrecht en flexibele arbeid. Bijna 65 procent van alle MKB-bedrijven is zich slechts gedeeltelijk bewust van wat er precies gaat veranderen per 2015. Een kwart van de bedrijven geeft aan wel precies te weten wat er speelt als het gaat om de nieuwe Wet Werk en Zekerheid.

Vergoeding 

Alle werknemers krijgen vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding, als zij ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest. Ook als dat met tijdelijke contracten is geweest. Die vergoeding kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor scholing om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep. De ontslagen werknemer krijgt per gewerkt dienstjaar 1/3 maandsalaris als vergoeding. Werkgevers zullen tijdelijk personeel dus voor 1 jaar en 11 maanden in dienst houden.

Als het gaat om de nieuwe transitievergoeding zegt slechts 16 procent van de MKB’ers te weten wat deze regeling inhoudt. Een op de drie is daarentegen totaal niet op de hoogte van de inhoud van de ontslagregeling. Vooral de bedrijven met 2 tot 5 werknemers vallen binnen die groep. “MKB-bedrijven met 50 tot 250 medewerkers zijn beter geïnformeerd, maar alsnog kan 21 procent niet uitleggen wat de nieuwe regeling exact behelst”, zo wordt in de barometer geschreven.

Bedrijven

Bedrijven kunnen zich op een aantal manieren laten informeren over veranderde wet- en regelgeving, zo wordt gesteld. “De meeste MKB’ers, 38 procent, vertrouwen op externe berichtgeving en adviespartijen om op de hoogte te blijven. 35 procent informeert zich daarnaast of alleen via nieuwsbrieven en websites. Nog eens 35 procent blijft op de hoogte via zijn netwerk en collega-ondernemers.”

In de barometer gaf een op de tien MKB’ers moeite te hebben om op de hoogte te blijven van wijzigingen in wet- en regelgeving. Ruim een derde besteedt het doorvoeren van de wijzigingen en nieuwe regels uit aan een gespecialiseerde partij. Iets meer dan een kwart van de bedrijven gaf aan het volledig zelf te doen.

Onderzoek

De MKB Barometer personeelszaken wordt jaarlijks uitgevoerd door Markteffect in opdracht van payrollorganisatie Please onder 400 MKB-bedrijven in de branches bouw, detailhandel, zorg, groothandel, Horeca, ICT, overige zakelijke dienstverlening en logistiek. De bedrijven worden bevraagd over hun kennis en ervaring met personeelszaken. Het merendeel van de respondenten in het onderzoek heeft tussen de 1 en 10 medewerkers. Bedrijven uit alle provincies zijn vertegenwoordigd.

Lees ook: Taxichauffeurs na twee jaar vast contract door Wet Werk en Zekerheid

Auteur: Steven Don

2 reacties op “‘Wet Werk en Zekerheid nog te onbekend bij ondernemer’”

Een taxi|02.07.14|13:33

Werk & zekerheid dat wil ik ook wel als ondernemer. Een contract net zoals KIWA bijvoorbeeld = werk & zekerheid.

Paul Dijkhuizen|03.07.14|16:08

De nieuwe wet Werk en Zekerheid is pas nét door de Eerste Kamer goedgekeurd, niet zo gek dat deze wet nog niet zo ingeburgerd is. Mij ontgaat wat die ‘zekerheid’ inhoudt, het enige wat ‘zeker’ is is dat het de ondernemers nóg meer geld gaat kosten, geld dat de ondernemers al lang niet meer hebben… Ook is het nu zekerder dat ik nóg minder geneigd ben om mensen in vaste dienst te nemen, ik zoek nog chauffeurs, contract voor 23 maanden! Liefst vrijwilligers of mensen met behoud van uitkering!