FNV beraadt zich op stappen door uitblijven Deltaplan Taxi

De vakbonden gingen eind vorig jaar ‘knarsetandend’ akkoord met de nieuwe CAO, op voorwaarde dat er perspectief op een betere taxisector zou komen door het Deltaplan Taxi. Ook moesten er heldere afspraken gemaakt worden over pauzeregelingen en standplaatsen. Maar daar is nog helemaal niets van terecht gekomen. FNV Bondgenoten roept KNV Taxi op om binnen enkele dagen concreet in overleg te gaan. “Anders zien we ons genoodzaakt om met onze achterban in overleg te treden over de ontstane situatie”, waarschuwt FNV.

“Ondanks mooie woorden en goede intenties komt er voorlopig geen schot in het beloofde deltaplan”, meldt Remko Mast in een open brief aan KNV. “FNV Bondgenoten baalt hier van en spreekt in deze brief de werkgeversorganisatie hier op aan.”

Taxi CAO

Het is inmiddels ruim een half jaar geleden dat KNV Taxi, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten een CAO Taxivervoer voor de jaren 2014-2015 hebben afgesloten. De achterbannen van FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen hebben erg veel moeite gehad met een aantal aspecten van deze voorgelegde cao.

Mast: “Op het gebied van het loonbod vond men het absoluut onvoldoende, namelijk 5% onder door FNV Vakcentrale gestelde eis. En de nieuwe arbeidstijdenregeling werd niet met gejuich ontvangen.”

OPOV

Ook het ontbreken van de gewenste verbetering en verduidelijking met betrekking tot de overgang van personeel bij overgang van vervoerscontracten en de pauzetijden, normering en standplaats lag de vakbondsleden zeer zwaar op de maag.

“Toch heeft onze achterban zijn verantwoordelijkheid genomen om de sector taxi niet in een periode zonder een cao taxi, SFT cao en andere regelingen te laten komen”, legt Mast uit. “Dat zou in hun optiek zeer slecht voor werknemers en de goede werkgevers en de sector in het algemeen zijn. Wat zij daar voor vroegen aan de cao tafel was het perspectief op een betere taxi sector in de vorm van het door FNV Bondgenoten aangedragen Deltaplan Taxi.”

Sectorplan Taxi

Die wens is door KNV Taxi gehonoreerd en afgesproken is om een sectorplan taxi (Deltaplan Taxi) voor 1 januari 2014 uit te werken (fase1) en tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015, de looptijd van de huidige cao taxi, te implementeren (fase2). Maar nu constateert FNV Bondgenoten dat er bijna een half jaar later dan afgesproken zelfs van fase 1 nog niets is terechtgekomen.

Mast: “Dit ondanks enkele aansporingen, initiatieven en voorzetten van FNV Bondgenoten. FNV Bondgenoten heeft KNV Taxi formeel –cao tafel-, en informeel –gesprekken met secretaris en voorzitter en enkele werkgevers- gevraagd om, zoals in de cao afgesproken, snel en constructief aan de slag te gaan met het concretiseren van het Deltaplan.”

Overleg

“Een aantal keer meldde KNV Taxi dat er eerst overleg met leden en bestuur diende plaats te vinden maar wanneer die hadden plaatsgevonden bleef het oorverdovend stil. Geen enkele terugkoppeling naar bonden heeft er over deze bijeenkomsten plaats gevonden”, legt de vakbondsbestuurder en CAO-onderhandelaar uit.

“Toen daar vervolgens naar gevraagd werd er verwezen naar miscommunicaties binnen KNV Taxi wie er zou terugkoppelen of gebrek aan personeel om dit traject zorgvuldig te kunnen lopen. Daarnaast werd er uitgebreid toegevoegd dat het Deltaplan inmiddels weinig enthousiasme meer oproept onder een deel van de KNV leden en dat men zich aan het herbezinnen over de plaats van de taxisector in het personenvervoer.”

Deltaplan Taxi

FNV Bondgenoten is buitengewoon teleurgesteld over de houding van KNV Taxi. Mast: “Wat ons betreft is het echter heel duidelijk wat er in de cao taxi is afgesproken: wij dienen gezamenlijk een Deltaplan uit te werken en te implementeren. Met dat eerste zijn we al een half jaar te laat en voor dat laatste rest ons nog anderhalf jaar.”

FNV Bondgenoten verzoekt KNV Taxi in de brief met klem om, conform eerdere verzoeken, hun standpunten over de punten uit het Deltaplan schriftelijk kenbaar te maken (voor 8 juli) en tevens voor die datum enkele overlegdata voor te stellen in de perioden van 8 tot 16 juli. Zo niet, dan beraadt de vakbond zich op vervolgstappen.

Problemen

Werkgeversorganisatie KNV herkent zich overigens niet in de kritiek van FNV. “We zijn over concrete onderdelen van de cao-afspraken nog altijd in gesprek met elkaar. Maar met de huidige grote problemen in de taxisector kun je geen ijzer met handen breken”, vindt secretaris Hubert Andela.

Bart Pals

Lees ook:

Auteur: Bart Pals

17 reacties op “FNV beraadt zich op stappen door uitblijven Deltaplan Taxi”

Duco Douwstra|08.07.14|14:52

Geweldig Remco,jij weet tenminste hoe je bedrijven die in deze zeer moeilijke tijd,dag en nacht bezig zijn met overleven het laatste zetje moet geven.Het overeind blijven van de bedrijven en de daarbij in stand houden van de werkgelegenheid is niet het belangrijkste,maar JOUW DELTAPLAN koste wat het kost.Dat er mede door het poot stijf houden straks nog eens honderden mensen in de bijstand komen is van ondergeschikt belang.Neem zelf eens 100 man in loondienst,gewoon om ervaring op te doen!

Een taxi|08.07.14|15:27

KNV-taxi houdt geen tijd over. Ik heb zo’n idee waar die op dit moment mee bezig zijn : “De BCT-puinhopen”. Laat eerst even de rust op de markt wederkeren voordat je met weer iets anders op de proppen komt, en niet roepen afspraak is afspraak ten koste van alles. Vandaag alweer een gerenommeerd taxibedrijf failliet door de thans heersende idioterie in Nederland.

Taxi Volendam|08.07.14|23:32

Remco Mast was voor het € 100 miljoen kostende BCT gedrocht. Dan moet je het toch niet gek vinden dat er voor een Deltaplan geen financiele ruimte meer is. Stop het omzeep helpen van Taxibedrijven en de bct. Steek dat geld in salarissen!

Hans Vogels|10.07.14|11:48

@Duco Douwstra en Taxi Volendam – jullie hebben de cao aanvaard dus jullie moeten niet piepen! In de cao is het Deltaplan opgenomen dus jullie hebben jullie verantwoordelijkheid hierin te nemen in plaats van de problemen in de taxi sector bij de bonden neer te leggen. De werkgevers zijn zelf schuldig aan de malaise in de sector en moeten de hand in eigen boezem steken. Afspraak is afspraak dus doe wat je beloofd hebt en werk mee aan het Deltaplan

Een taxi|10.07.14|12:23

@hans vogels Hoe kun je met droge ogen beweren dat de werkgevers schuldig zijn aan de malaise in de sector ? BCT hebben we niet voor gekozen, een overheid die telkens maar weer inkrimpt op vervoerspakketten, zorgverzekeraars die je uitknijpen als een rijpen citroen (stikken of slikken), een vakbond die alleen maar kan wijzen en totaal niet met oplossingen komt (omdat ze het ook niet weten), verplichte social return (waardoor goede werknemers van de arbeidsmarkt afgedrukt worden) enz. enz. enz.

Paul Dijkhuizen|10.07.14|12:46

Nogal logisch, de FNV kijkt alleen op korte termijn, snel scoren voor de achterban, de werkgevers zijn in hun ogen de ‘vijand’, die werknemers (hun achterban) niet goed genoeg behandelt. 5% loonsverhoging in een krimpende economie is niet genoeg? Kijk eerst eens naar de markt, kijk eens naar de behoeftes van de werkgevers en ondernemers, met de huidige omzetten is het al bijna onhaalbaar om personeel in dienst te nemen, als de loonkosten nog meer stijgen verdwijnen er nog véél meer banen!

Hans Vogels|10.07.14|15:47

het blijkt dan ook steeds weer dat de meeste werkgevers hun personeel slecht behandelen; omdat er te laag ingeschreven word om kostendekkend te kunnen rijden word dit afgewenteld op het personeel. Uitbetaling salaris, vakantiegeld, pauzes; overal word mee gesjoemeld dus de werknemer krijgt niet waar hij/zij recht op heeft dus is het maar goed dat de bond(en) dit aanpakken

Een taxi|10.07.14|15:53

@Hans vogels En andersom gebeurt het niet ? Enne de meeste werkgevers ? Waar is dat op gebaseerd ? Ik denk dat de meeste werkgevers juist wel correct hun personeel belonen.

Hans Vogels|10.07.14|16:56

Ik kom veel werkgevers tegen en die zeggen stuk voor stuk dat ze alles goed doen. De praktijk wijst anders uit helaas. Als je je personeel goed en met respect behandelt krijg je dat dubbel en dwars terug (tenminste; van die chauffeurs die hart voor hun werk en cliënten hebben!). Behandel je personeel als slaaf en je krijgt ontevreden personeel die geen enkele motivatie meer hebben

Paul Dijkhuizen|12.07.14|18:16

@ Hans Vogels, Hans bereken eerst eens wat jij de werkgever precies kost, kijk dan even naar hoeveel je precies per uur omzet, bedenk dan dat van wat daarvan overblijft de werkgever alles dient te betalen, van autokosten tot boekhoudkosten, van verzekeringen tot rente op investeringen, belastingen, etcetera… áls er dan nog iets overblijft verdient hij nog iets. Helaas in het huidige aanbestedingenbeleid wordt er door opdrachtgevers slechts naar de prijs gekeken, en is het voor de werkgever

Paul Dijkhuizen|12.07.14|18:22

vaak een keuze tussen niets verdienen of failliet gaan. Hoger inschrijven betekend werk kwijt. Als hij voor het laatste kiest ga jij de ww in, erg vervelend. Maar de werkgever gaat niet de ww in, die raakt alles kwijt, blijft vaak nog met een restschuld zitten en als hij dan alles kwijt is kan hij de schuldsanering in… geen doorbetaling bij ziekte, geen pensioen, helemaal niks meer… vanaf nul opnieuw beginnen… Klaag dáár bijvoorbeeld eens over bij je bond, óf het SFT.

Pierre van Aert|13.07.14|15:12

@ Paul Dijkhuizen,
Dat gaat natuurlijk alleen op als die werkgever zo onverstandig is geweest zijn bedrijf niet onder te brengen in een BV.
Anders krijg hij bij een faillissement ook gewoon WW, de restschuld blijft in de BV zitten enz enz.
Werkgevers dienen ook hun problemen niet door te spelen aan hun werknemers. De werkgever moet gewoon zijn werk doen en zorgen voor een gezond bedrijf.

Hans Vogels|14.07.14|08:37

@ Paul Dijkhuizen,
Het is precies zoals Pierre van Aert zegt; je moet zelf zorgen voor een goede organisatie en de problemen van jou (WG) niet ten koste laten gaan van de beloning/behandeling en nakomen van je verplichtingen ten opzichte van de WN. Als jij besluit een schilder in te schakelen om je huis te laten schilderen betaal je die ook gewoon, ook al sta je er finacieel slecht voor.
Als je je verplichtingen niet na kunt komen is dat JOUW probleem; niet van de werknemer!

Een taxi|14.07.14|22:15

@Beste heren. Een werknemer die zijn verplichtingen niet na kan komen hijgt ook, via deurwaarders enz., in de nek van de werkgever……..

Hans Vogels|16.07.14|08:56

@ Een taxi,
dan moet je je eens gaan afvragen wat de oorzaak is dat die werknemers hun verplichtingen niet na kunnen komen….

Paul Dijkhuizen|21.07.14|16:20

Dat is niet zo moeilijk Hans, de ‘gesubsidieerde’ concurrentie (buurtbussen, ‘vrijwilligers’, mensen die met behoud van uitkering aan de slag gaan) de stijging van personeels- en autokosten, de te lage wettelijke maximumtarieven, de ‘dumptarieven’ die bedrijven mogen rekenen van overheden en verzekeringsmaatschappijen, de perikelen rondom de BCT, hoge kosten voor passen, vergunningen, keurmerken, tto’s… etc etc etc. Zorgen voor een ‘gezond’ bedrijf wordt hierdoor gewoon bijna onmogelijk.

Hans Vogels|22.07.14|06:57

@ Paul Dijkhuizen – En dus word de rekening daarvoor maar neergelegd bij het personeel??? Die doen gewoon hun werk en het kan en mag niet zo zijn dat die de dupe worden van de problemen tussen opdrachtgevers en werkgevers!